Tôi phải làm gì nếu bị mất mật khẩu?

Nếu bạn nhập mật khẩu không hợp lệ khi đăng nhập vào eToro, một tùy chọn đặt lại mật khẩu sẽ xuất hiện. Làm theo các bước sau để đặt lại mật khẩu:

1. Nhấn vào "Bạn quên mật khẩu?".

2. Nhập địa chỉ email đã đăng ký eToro của bạn.

3. Nhấn Gửi đi

 

Một email sẽ được gửi đến địa chỉ email đã cung cấp kèm theo một liên kết riêng để đặt lại mật khẩu. Hãy nhớ kiểm tra mục thư rác nếu email không được gửi vào hộp thư chính của bạn.

  • Liên kết này có thể được sử dụng một lần duy nhất và chỉ hợp lệ trong 24 giờ.
  • Sau khi mật khẩu của bạn đã thay đổi, bạn chỉ cần đăng nhập với mật khẩu mới.

* Nếu bạn sử dụng một email khác với email đã đăng ký, bạn không thể lấy lại mật khẩu của mình.

 

Bạn vẫn không thể đăng nhập? Không nhận được email nào?

 

Nhấn vào đây để được trợ giúp.