Cách thức hoạt động của chương trình eToro Partners?

Mỗi khi một khách truy cập nhấn vào một liên kết đối tác của bạn, họ sẽ được chuyển đến website của eToro, ở đó họ có thể thấy Mạng Đầu tư Xã hội của chúng tôi, đăng ký làm một người dùng eToro và nộp tiền vào tài khoản giao dịch của họ. Chương trình eToro Partners sẽ theo dõi lưu lượng giới thiệu của bạn và trả bạn tiền theo kế hoạch môi giới mà bạn đã chọn.