Tôi có thể tải lên các tài liệu bằng cách nào?

Tải lên các tài liệu là một quy trình đơn giản có thể được thực hiện bằng cách nhấn vào đây.

 

*Các tài liệu phải được tải lên bằng các định dạng sau đây: .pdf, .jpg, hoặc .doc