Làm thế nào tôi có thể liên hệ với eToro?

Bạn có một câu hỏi về tài khoản của bạn hoặc về nền tảng?

Bạn gặp một lỗi không rõ nguyên do?

Hoặc có thể bạn có một đề xuất về một tính năng mới?

 

Bộ phận Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn.

  • Bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách mở một phiếu hỗ trợ.
  • Trò chuyện Trực tiếp và phiếu có thể được sử dụng 24 giờ/ngày từ thứ 2 đến thứ 6.

 

Hãy đảm bảo liên hệ với chúng tôi từ địa chỉ email đã đăng ký của bạn.