Làm thế nào để đóng vị thế?

Đóng một giao dịch rất đơn giản. Cách thực hiện như sau:

1) Nhấp vào "Danh mục đầu tư" để xem tất cả các công cụ mà bạn đang giao dịch.

2) Nhấp vào công cụ liên quan để xem chi tiết từng vị thế.

 

Đối với phiên bản eToro trên web:

3) Nhấp vào dấu chữ X màu đỏ bên cạnh vị thế mà bạn muốn đóng.

4) Nhấp vào "Đóng giao dịch".

     

 

Đối với ứng dụng eToro trên di động:

3) Vuốt vị thế mà bạn muốn đóng sang bên trái và nhấn vào dấu X màu đỏ.

4) Nhấn "Đóng giao dịch".

 

Yêu cầu của bạn sẽ được thực hiện trong giờ giao dịch của thị trường.

 

Tham khảo thêm: