Copy Trading - Làm thế nào?

CopyTraderlà tính năng đặc trưng nhất của eToro.

Là lực lượng thúc đẩy giao dịch xã hội, CopyTrader cho phép bạn xem những con người thật đang giao dịch những gì trong thời gian thực, tìm và theo dõi những nhà giao dịch mà bạn thích, và dĩ nhiên, sao chép hoạt động giao dịch của họ chỉ với một vài nhấp chuột.

Hệ thống CopyTrader của eToro là một yếu tố đột phá trong ngành bởi nó cho phép các nhà giao dịch xây dựng những danh mục dựa trên những con người thực thụ.

Sau đây là một số mức tối thiểu và tối đa mà bạn cần nhớ:

  • $200 là số tiền tối thiểu để đầu tư vào một nhà giao dịch.
  • 100 là số nhà giao dịch tối đa mà bạn có thể sao chép cùng lúc.
  • Số tiền tối đa mà bạn có thể đầu tư vào một nhà giao dịch là $2,000,000.
  • Quy mô giao dịch tối thiểu là $1nếu số tiền tỷ lệ trong tài khoản của người sao chép nhỏ hơn $1, giao dịch đó sẽ không được mở.

Một số điều cần ghi nhớ:

  • Bạn có thể sao chép những nhà giao dịch khác trong tài khoản ảo của bạn.
  • Chỉ những danh mục thật mới có thể được sao chép.

Nhấp vào đây để tìm hiểu thêm.

Khám phá các nhà giao dịch mới  TẠI ĐÂY