Chương trình Popular Investor (Nhà đầu tư được yêu thích) của eToro là gì?

Các Nhà Đầu tư Nổi tiếng của chúng tôi là hình thức mới của nhà quản lý danh mục đầu tư: các nhà giao dịch với chiến lược đầu tư độc đáo và nhận khoản thu nhập thứ hai bằng cách được theo dõi và sao chép bởi các khách hàng khác trên nền tảng eToro. Nếu bạn nghĩ rằng bạn có thể trở thành Nhà đầu tư Nổi tiếng, hãy tham gia chương trình và nhận thanh toán khi mọi người sao chép giao dịch của bạn.

 

Nhà đầu tư được yêu thích có thể kiếm được những khoản tiền cố định và lên tới 2% tài sản đang quản lý hàng năm(AUM). Những khoản thanh toán này được cộng thêm vào bất kỳ lợi nhuận nào thu được từ giao dịch của chính họ. Các Nhà đầu tư được yêu thích cũng được hưởng 100% mức bồi hoàn chênh lệch trên mọi giao dịch của họ.

 

Để bắt đầu: Mở và nộp tiền vào tài khoản với eToro, hoàn tất hồ sơ bằng cách thêm ảnh của bạn, mô tả chiến lược giao dịch trong tiểu sử và chia sẻ tên của bạn. Bắt đầu giao dịch và trao đổi với những người khác để thu hút sự chú ý. Khi bạn đã có người sao chép thứ 1 và đáp ứng yêu cầu tham gia, bạn sẽ sẵn sàng được chấp nhận là một Nhà Đầu tư Nổi tiếng.

 

Đăng ký tham gia chương trình bằng cách nhấn vào nút "Đăng ký ngay" trong liên kết sau: https://www.etoro.com/vi-vn/popular-investor/