Sao kê tài khoản eToro là gì?

Xem toàn bộ thông tin về các hoạt động đầu tư của bạn trong bản sao kê tài khoản. Tại đây, bạn có thể kiểm tra tất cả các biến động trong tài khoản của mình, chẳng hạn như các giao dịch mở và đóng, phí, cổ tức, tiền nộp và tiền rút.

 

Bạn có thể xem sao kê trong cùng ngôn ngữ với tài khoản eToro của mình.

 

 

Truy cập Sao kê tài khoản eToro

Sao kê tài khoản khả dụng trên cả phiên bản web của eToro và ứng dụng di động eToro. 

 

Bạn có thể truy cập trực tiếp bản sao kê tài khoản tại đây. Bạn cũng có thể tìm thấy nó trong phần Cài đặt hoặc Danh mục Thật của mình.

 
  • Từ phần Cài đặt:
  1. Nhấn vào Cài đặt 
  2. Nhấn vào tab Tài khoản
  3. Trong phần Tài liệu, nhấn Xem cạnh Sao kê tài khoản
 
  • Từ Danh mục Thật của bạn:
  1. Nhấn vào tab Danh mục
  2. Nhấn vào biểu tượng đồng hồ để xem Lịch sử của bạn. Nếu bạn đang ở trong ứng dụng di động eToro, chạm vào menu Danh mục ở đầu màn hình để chuyển sang chế độ xem Lịch sử.
  3. Chạm vào ở bên phải
  4. Chọn Sao kê tài khoản

Tạo Sao kê

Chọn khung thời gian được quy định sẵn, hoặc chọn Tùy chỉnh để chọn khoảng ngày ưu tiên của bạn. Nhấn Tạo để tạo báo cáo.

 

 

Hiểu về Sao kê tài khoản eToro

Có 5 phần trong Sao kê tài khoản eToro:

 

1. Tóm tắt Tài khoản - hiển thị chi tiết cá nhân và các khoản tổng cộng chính cho khung thời gian đã chọn.

2. Vị thế đã đóng - hiển thị tất cả các giao dịch được đóng thủ công, cũng như các giao dịch sao chép đã được đóng, bao gồm mã ISIN, loại công cụ và tên.

3. Hoạt động của tài khoản - tạo một danh sách tất cả các giao dịch được thực hiện trong tài khoản trong khung thời gian đã chọn (tiền nộp, tiền rút, các vị thế được mở và được đóng, phí, v.v.).

4. Cổ tức - hiển thị tất cả các khoản cổ tức mà bạn đã nhận được trong khung thời gian đã chọn.

5. Tóm tắt tài chính - hiển thị thông tin liên quan để khai thuế, và bao gồm một bản phân tích các khoản phí, hoa hồng và lợi nhuận/thua lỗ trong khung thời gian đã chọn.


Trích xuất bản Sao kê tài khoản eToro

Sao kê có thể được lưu dưới dạng PDF hoặc Excel bằng cách nhấn vào biểu tượng liên quan.

https://etoro.nanorep.co/storage/nr1/kb/2644A/2645B/4311580/5/PDF%20XLS.PNG