Nắm giữ nghĩa là gì?

Nắm giữ cùng eToro là một quy trình cho phép người dùng sở hữu và nắm giữ các loại tiền điện tử được hỗ trợ để nhận thưởng – chỉ nhờ nắm giữ mà thôi. eToro sẽ thay mặt người dùng thực hiện quy trình nắm giữ. Các phần thưởng còn nhiều hơn chính những đồng tiền điện tử này, có nghĩa là người dùng phát triển tài sản tiền điện tử của họ bằng một cơ chế tương tự như cách kiếm tiền lãi trên số tiền đầu tư.

Xem phần “Nắm giữ là gì?” trong câu hỏi thường gặp dưới đây.

 

Nắm giữ cùng eToro – Bạn Hưởng lợi Như thế nào

Nắm giữ cùng eToro rất đơn giản, an toànkhông phiền hà. Phần thưởng nắm giữ được chi trả hằng tháng cho người dùng bằng loại tiền điện tử được hỗ trợ, mà không cần người dùng thực hiện bất kỳ hành động nào.

Tiền điện tử được nắm giữ đó vẫn là tài sản của người dùng eToro; đổi lại, người dùng eToro ủy thác cho eToro thực hiện toàn bộ quy trình nắm giữ cho họ một cách an toàn và hiệu quả.

eToro rất thận trọng khi bảo vệ tiền điện tử của người dùng chúng tôi trước mọi rủi ro khác, tránh cho người dùng khỏi những phiền hà và sự phức tạp khi phải tự nắm giữ. Do đó, eToro giữ lại một tỷ lệ nhỏ lợi nhuận coi như khoản phí, cũng như trang trải các chi phí hoạt động, kỹ thuật và pháp lý khác nhau có liên quan.

Tiền Điện tử được Hỗ trợ và Thưởng do Nắm giữ

Tiền điện tử Tỷ lệ thưởng trên lợi nhuận nắm giữ hằng tháng theo cấp độ Số ngày chờ nắm giữ
Hội viên hạng Bronze, tất cả người dùng tại Hoa Kỳ Hội viên hạng Silver, Gold, Platinum Hội viên hạng Diamond, Platinum+
Cardano (ADA) 75% 85% 90% 9 ngày chờ nắm giữ (bắt đầu tính thưởng từ ngày nắm giữ thứ 10)
Tron (TRX) 75% 85% 90% 7 ngày chờ nắm giữ (bắt đầu tính thưởng từ ngày nắm giữ thứ 8)

Những ai có thể nhận phần thưởng nắm giữ?

Người dùng eToro đủ điều kiện nhận phần thưởng nắm giữ nếu họ nắm giữ bất kỳ loại tiền điện tử nào được hỗ trợ, trên eToro AUS Capital Ltd., eToro (UK) Ltd. hoặc eToro (Europe) Ltd. Người dùng cần mở được các vị thế trong một khoảng thời gian nhất định, thay đổi tùy theo mạng chuỗi khối của loại tiền điện tử được nói đến, như được trình bày trong bảng trên đây.

* Để biết danh sách các quốc gia đủ điều kiện có thể đặt cược ETH 2.0 với eToro, bấm vào đây.

Lưu ý: Dịch vụ Nắm giữ của eToro không bao gồm các loại tiền điện tử được nắm giữ bằng CFD, sao chép giao dịch, sao chép danh mục hoặc vị thế bán khống.

eToro tự hào vì luôn minh bạch với người dùng của mình. Do đó, chúng tôi cần phải giải thích chính xác cách chúng tôi tính toán quyền lợi hằng tháng liên quan đến việc phát thưởng cho tất cả người dùng.

1. Một ảnh chụp nhanh hằng ngày về tài sản nắm giữ của mỗi người dùng, được chụp mỗi ngày vào lúc 00:00 GMT.
Điều này thể hiện số đơn vị nắm giữ đủ điều kiện của mỗi người dùng cho tất cả các vị thế mở của họ.

Xem giải thích “Thế nào là số đơn vị nắm giữ đủ điều kiện?” trong phần Câu hỏi thường gặp dưới đây.

2. Vào cuối mỗi tháng, tổng số tiền trong ảnh chụp của tất cả các tháng được chia theo số ngày trong tháng, cho số tiền trung bình theo ngày.

3. Số tiền trung bình theo ngày là số tiền cơ bản để tính tiền thưởng hằng tháng của từng người dùng. Tỷ lệ lợi nhuận hằng tháng của mỗi loại tiền điện tử (xem Câu hỏi thường gặp) được tính toán, sau đó cộng thêm tỷ lệ tương ứng cho hạng thành viên áp dụng (xem bảng trên đây).

Số tiền thưởng phải có giá trị không ít hơn 1 USD.

Xem giải đáp “Lợi nhuận hằng tháng trên mỗi loại tiền điện tử được tính như thế nào?” trong phần Câu hỏi thường gặp dưới đây.

Có áp dụng các Điều khoản và điều kiện.

Tuyên bố miễn trừ: Việc mua Tài sản điện tử không chịu sự quản lý của pháp luật ở hầu hết các quốc gia thuộc Liên minh Châu u (EU) và vì vậy không chịu sự giám sát theo khung quy định của EU, cũng như không được hưởng các biện pháp bảo vệ của EU. Vốn của bạn đang chịu rủi ro.

Dịch vụ Nắm giữ của eToro không bao gồm các loại tiền điện tử được nắm giữ bằng CFD, sao chép giao dịch, sao chép danh mục hoặc vị thế bán khống.

 

Câu hỏi thường gặp