Vad är blankning och hur fungerar det?

Marknadstrenderna pekar inte alltid uppåt. Det finns perioder då den generella marknaden möter en negativ trend och kurserna faller. Detta kan även hända enskilda tillgångar.

Generellt vill investerare köpa en tillgång till ett lågt pris. Den förvaras sedan i en investeringsportfölj en viss tid. När tillgången har stigit i värde kan den säljas med vinst. Med tanke på marknadens ständiga rörelse är detta inte alltid ett alternativ. När marknaden faller, eller rättare sagt, när du tror att marknaden kommer att falla finns det andra strategier. Ett alternativ är att blanka aktier och andra tillgångar. Ett annat är att öppna korta CFD-positioner.

I den här guiden kommer vi att gå igenom vad blankning är och hur investerare kan utnyttja en björnmarknad. Efteråt kommer du att ha en god förståelse för vad blankning innebär. Du kommer att veta hur man blankar aktier, hur man öppnar korta positioner samt vilka risker och fördelar som finns.

Då sätter vi igång.

Innehållsförteckning

Vad är blankning på aktiemarknaden?

Blanka med CFD:er

Skillnaden mellan långa och korta positioner

Hur man öppnar en kort position hos eToro

Varför använda blankning i handelsstrategin?

Fördelar och risker med blankning på aktiemarknaden

Andra möjligheter när det råder björnmarknad

Sammanfattning

Vad är blankning på aktiemarknaden

Du som är nybörjare och aldrig har hört talas om blankning behöver inte känna dig okunnig. Blankning är en avancerad handelsstrategi. Den rekommenderas till erfarna traders som är vana att analysera marknadens rörelse och som är införstådda med metoden och dess risker.

Vad är då blankning? Blankning är en handelsstrategi som kan användas när du tror att en tillgång kommer att falla i pris. Det går att blanka flera tillgångar men det är vanligast att blanka aktier. Om du tror att en aktie kommer att falla i pris lånar du aktierna av en handelsmäklare, bank eller ett försäkringsbolag. Dessa säljs till det rådande marknadspriset. Vinsten sparas på ett handelskonto. Om du har rätt och kursen faller, köper du tillbaka aktierna men till ett lägre pris. Du ger tillbaka aktierna som du har lånat men behåller mellanskillnaden.

Verkar det krångligt? Vi tittar på ett exempel:

Du tror att priset på Coca-Colas aktie kommer att falla. I dagsläget ligger priset på 52 USD. Du lånar 100 Coca Cola-aktier och säljer dem. 52 USD x 100 ger en vinst på 5 200 USD. Din prognos visar sig vara rätt och priset på Coca Colas aktie faller till 42 USD. Du väljer då att köpa tillbaka dina 100 aktier för 4 200 USD. Din vinst blir 5 200 – 4 200, det vill säga 1 000 USD.

Att blanka betyder med andra ord att låna en tillgång, sälja den, köpa tillbaka den billigare, lämna tillbaka tillgången och behålla mellanskillnaden. Blankning av aktier är däremot riskabelt. Det kan resultera i omfattande förluster om prognosen är felaktig och kursen stiger. Investeraren måste då köpa tillbaka aktierna för ett högre pris. Det tillkommer samtidigt avgifter och räntor för att låna en tillgång.

Blanka med CFD:er

Blankning är inte det enda alternativet för att utnyttja en fallande marknad. Ett annat alternativ är att ”gå kort” med CFD:er.

CFD står för ”contract for difference”. Det är ett finansiellt derivatinstrument som låter investerare spekulera på underliggande tillgångar utan att faktiskt äga dem. Det här är ett alternativ som erbjuds av eToro. Hos oss går det att spekulera på tillgångar som aktier, råvaror, krypto och valutor.

Istället för att låna en tillgång, vilket görs vid blankning, kommer investeraren och handelsmäklaren överens om ett öppningspris. Att ”gå kort” innebär att investeraren öppnar en säljposition. Det indikerar att den tror att priset på en tillgång kommer att falla. Om tillgångens kurs faller stänger investeraren positionen vid en lämplig nivå. Vinsten blir mellanskillnaden från att positionen öppnades till dess att den stängdes.

Precis som med blankning finns det risker med att öppna korta positioner. Om marknaden stiger istället för faller kommer du att gå med förlust. Det är viktigt att stänga positionen snabbt om marknaden visar tecken på att svänga. Det är en fördel att använda en stop loss för att minimera eventuella förluster.

Skillnaden mellan korta och långa positioner

Skillnaden mellan korta och långa positioner

Blankning kan endast göras på negativa trender. Det går inte att blanka aktier med en förhoppning om att kursen stiger. CFD-handel är däremot tillgängligt i båda riktningar. Det betyder att en investerare kan gå med vinst om priset faller, och om det stiger. Det beror helt på om de har öppnat en kort eller lång position.

Som vi beskrev i det tidigare avsnittet innebär korta positioner att investeraren tror att priset på en tillgång kommer att falla. Tillsammans med handelsmäklaren kommer de överens om att ett öppningspris. Om kursen faller går de med vinst på mellanskillnaden från öppnad till stängd position.

Att öppna en lång position fungerar på samma sätt. Skillnaden är att investeraren tror att priset på en tillgång kommer att stiga. Återigen köps eller lånas inga tillgångar. Positionen öppnas endast med förhoppningen om att kursen kommer att stiga. Om den gör det kan investeraren stänga sin position vid en lämplig nivå och hämta mellanskillnaden som vinst.

Hur man öppnar en kort position hos eToro

eToro lånar inte ut aktier till blankning. Vi erbjuder dock möjligheten att handla med CFD:er. eToros CFD-handel är tillgänglig för flera populära tillgångar. Det går bland annat att öppna korta positioner på några av de mest blankade aktierna, såsom AMC Entertainment.

Hos eToro går det att öppna en kort position på bara några få klick. Vi går igenom hur det går till steg-för-steg och tar Facebook som ett handelsexempel.

 1. Börja med att logga in på ditt konto. Se till att du har en tillräcklig kontobalans. Om inte, kan du göra en insättning med något av eToros insättningsalternativ.
 2. Gå till handelsplatsen. Välj handelsmarknaden ”aktier” och skrolla ned i listan tills du hittar Facebook. Du kan också söka efter Facebook i sökfältet.
 3. Klicka på Facebook och sedan på ”Handla”.
 4. Välj ”Sälj”.
 5. Välj belopp. Det kan vara det befintliga marknadspriset eller ett valfritt.
 6. Ställ in vilken hävstång du vill använda. eToro erbjuder en hävstång på upp till 30x vid CFD-handel.
 7. Ställ in din nivå för stop loss och take profit.
 8. Bekräfta dina val och öppna positionen. Du kommer att se din öppna säljposition i din portfölj.

Om du vill öva på att ”gå kort” innan du använder dina egna pengar kan du logga in på eToros demohandelskonto. Det är förladdat med 100 000 USD för att du ska kunna öppna korta positioner utan att det påverkar din kontobalans. Demohandelskontot fungerar som det vanliga handelskontot och följer alla tillgångar i realtid.

Varför använda blankning som handelsstrategi?

Aktiekurserna rör sig, tyvärr, inte en enda riktning. De kan vara mer eller mindre volatila.

Blankning är ett sätt att utnyttja marknadens negativa trender. I stället för att vänta på att kurserna ska stiga igen kan man gå med vinst på ett fall. Det öppnar upp möjligheter för att handla oavsett vilken trend som råder.

Blankning kan användas som ett sätt att hedga. Hedging innebär att investerare öppnar en motposition mot en redan öppnad position. Hedging kan ibland kallas för motaffär eller täckningsaffär. I det här fallet är syftet med blankningen inte att gå med vinst. Syftet är att täcka upp för en eventuell förlust från en annan position.

Att använda blankning som motaffär kan bli kostsamt. Om kursen varken stiger eller faller kan blankningen bli meningslös. Det uppstår ingen skillnad mellan sälj- och köppriset men kostnaden blir stor på grund av alla avgifter och räntan. Om kursen stiger för den långa positionen kommer motaffären, det vill säga blankningen, att gå med förlust.

Ibland kan det vara svårt att hitta aktier att blanka. Ju svårare en aktie är att blanka, desto dyrare kommer det att bli. Det förs statistik över alla blankade aktier. I Sverige är det Finansinspektionen som för register över svenska blankade aktier.

Fördelar och risker med blankning på aktiemarknaden

Det finns fördelar såväl som risker med att blanka aktier och andra tillgångar. Det är viktigt att vara medveten om både den positiva och negativa sidan. Det hjälper investerare att anpassa sin strategi och riskhantering.

Fördelar och risker med blankning på aktiemarknaden

Fördelar med blankning

Det finns flera fördelar med blankning eller att ”gå kort”.

 • Det går att handla på negativa trender – En av de främsta fördelarna med blankning är att det går att handla när marknaden faller. Det öppnar upp fler handelsmöjligheter eftersom aktie-, råvaru- och valutamarknaderna inte enbart stiger.
 • Det är möjligt att gå med stor vinst – Om du har rätt i din prognos, och marknaden faller, kan vinsten bli stor. Förhoppningen är att blanka aktier precis innan de faller och att fallet sker snabbt. När botten verkar vara nådd köps aktierna tillbaka. Ju snabbare fallet sker, desto lägre kommer avgiften och räntan för att ha lånat aktierna att vara.
 • Priset är lågt – Att öppna en kort CFD-position behöver inte vara dyrt. Den enda avgiften eToro tar ut är en spread. Det är skillnaden mellan köp- och säljpriset. Det kan eventuellt tillkomma växlings- och nattavgifter.
 • Det diversifierar portföljen – Blankning kan skapa variation i portföljen och sprida risken. Som tidigare nämnt kan blankning användas som en motaffär mot en lång position som det väntas gå sämre för.
 • Det är möjligt att använda hävstänger – De som öppnar en kort position kan i vissa fall använda hävstänger. Dessa ökar investerarens belopp upp till ett visst antal gånger. Hos eToro kan hävstången uppgå till 30x. Det innebär att en korrekt öppnad position kan öka vinsten trots att insatsen var låg. Det är viktigt att komma ihåg att hävstänger kan gå åt båda hållen. De kan öka förlusten.

Risker med blankning

Likt alla investeringsformer finns det risker och nackdelar med att blanka eller ”gå kort”.

 • Blankning kan vara dyrt – Det är dyrt att blanka aktier. För att få låna aktier måste investeraren betala ränta och hanteringsavgifter. Ju längre aktierna är lånade, desto dyrare blir det. För att få blanka behövs ett säkerhetskrav. I regel behöver investeraren ha 130 procent av aktievärdet på sitt handelskonto för att en blankning ska godkännas.
 • Vissa aktier är svårare att blanka – Du kan nekas blankning om ett aktiebolag redan har flera blankade aktier. Populära blankade aktier kan ha en högre avgift. Svenska FI (Finansinspektionen) har ett blankningsregister. Det råder anmälningsplikt för alla blankningspositioner som överstiger 0,2 procent av ett bolags aktier.
 • Förlusten är obegränsad – I en vanlig aktieaffär kan aktiens värde aldrig bli mindre än 0. Vid blankning är förlusten obegränsad. Om aktiepriset stiger och aktierna inte köps tillbaka kan förlusten fortsätta att växa.
 • Långivaren vill ha tillbaka sina aktier – Det finns en risk att den som har lånat ut aktierna vill ha tillbaka dem. Investeraren måste då köpa tillbaka aktierna, oavsett vad kursen står i.
 • Hävstänger ökar risken – Hävstänger ökar risken för större förluster. Det är viktigt att använda parametrar som stop loss eller ständigt övervaka kursen om man har öppnat en kort position.
 • Volatilitetsrisken – Marknaden kan svänga plötsligt och snabbt. Vissa tillgångar anses mer flyktiga än andra, men alla kan ändras snabbt. Det gäller att stänga sin position, eller köpa tillbaka tillgångarna, om man tror att kursen kommer att stiga.

Short Squeeze

Den som blankar aktier behöver känna till termen short squeeze. Om det är många investerare som har blankat en aktie, och aktiepriset stiger, kan det leda till snabba återköp och krav på återköp. Det pressar upp priset och skapar en kraftig ökning. Detta är en short squeeze.

Begreppet är inte nytt och det kanske känns igen från filmer som The Big Short. I januari 2021 skedde en short squeeze av spelföretaget GameStops aktier. Aktierna hade blankats i hög omfattning eftersom försäljningen av spel över disk hade minskat på grund av nätbutikernas uppkomst och pandemin. Från den 11 januari till den 27 januari steg priset på aktien med över 1 500 procent, vilket skapade stora förluster för blankare och hedgefonder.

Ökningen ska ha börjat efter diskussioner i ett nätforum. Den uppstod kort efter att det hade gjorts uttalanden om att GameStop-aktien troligtvis skulle falla ytterligare. GameStop-aktiens ökning är ett exempel på hur marknadssentimentet kan påverka en kurs. Ökningen drevs av handlarnas vilja att köpa och rädsla för att gå med förlust.

Andra möjligheter när det råder björnmarknad

Andra möjligheter när det råder björnmarknad

Termen björnmarknad används för att beskriva en negativ marknadstrend. För att en trend ska klassas som björn, eller bear, ska marknaden ha tappat över 20 procent under två månader. Termen används för att beskriva hela marknader men specifika tillgångar kan också gå in i björnperioder.

Att ”gå kort” eller blanka är inte den enda tillgängliga handelsstrategierna när det råder björnmarknad. Till skillnad från vad många tror kan det faktiskt vara läge att köpa. Efter en period av nedgång brukar uppgång vänta. Investerare vill då komma in på marknaden innan det blir dyrt att köpa igen.

När det råder björnmarknad kan investerare satsa på att:

 • Diversifiera sin portfölj
 • Välja aktier och tillgångar som är defensiva, det vill säga relativt oberoende av hur det går för den övergripande marknaden.
 • Leta efter undervärderade tillgångar.
 • Håll känslorna i styr. Historiskt har priserna fallit som mest i slutet av en björnmarknad.
 • Endast investera det kapital som man har råd att förlora.

Sammanfattning

Detta var en guide till blankning. Vi sammanfattar vad vi har gått igenom.

 • Blankning är ett sätt att utnyttja marknadens nedåtgående trend.
 • Att blanka aktier innebär att man säljer lånade aktier i hopp om att kunna köpa tillbaka dem till ett lägre pris. Vinsten blir mellanskillnaden.
 • Det går att handla utan att låna tillgångar. Det går att ”gå kort” med CFD-handel.
 • CFD-handel innebär att man spekulerar på underliggande tillgångar utan att äga dem. Det går att spekulera på om priset stiger eller faller.
 • ”Gå lång” betyder att man öppnar en köpposition för att man tror att marknaden kommer att stiga.
 • ”Gå kort” betyder att man öppnar en säljposition för att man tror att marknaden kommer att falla.
 • Det är enkelt att ”gå kort” hos eToro. CFD-handel är tillgängligt för aktier, valutor, råvaror och krypto.
 • Blankning kan användas som hedging.
 • Det finns fördelar och risker med blankning.
 • Fördelarna är att det går att handla på nedåtgående trender. Det är ett sätt att diversifiera portföljen. Det går att utnyttja hävstänger och det går att göra stora vinster.
 • Nackdelarna är att det kan vara dyrt. Förlusterna har inget tak, hävstänger medför en ökad risk, marknaden är volatil och utlånaren kan be om att få sina aktier tillbaka.
 • En stor risk med blankning är att det kan uppstå en short squeeze, vilket innebär att blankade aktier ökar kraftigt i pris.
 • Ett exempel på en short squeeze uppstod i januari 2021 när GameStops aktie steg med 1 500 procent.
 • Det finns andra möjligheter när det råder björnmarknad. Det kan t.ex. vara läge att köpa tillgångar, diversifiera sin portfölj och leta efter undervärderade tillgångar.

Logga in på eToro och välj vilka tillgångar du vill gå kort med.


Denna information är endast i utbildningssyfte och ska inte ses som investeringsråd, personlig rekommendation eller som ett erbjudande om eller uppmaning att köpa eller sälja några finansiella instrument.

Detta material har tagits fram utan att ta hänsyn till några specifika investeringsmål eller finansiell situation och har inte tagits fram i enlighet med de lagliga och reglerande kraven för att främja oberoende forskning. Alla hänvisningar till tidigare resultat för ett finansiellt instrument, index eller paketerad investeringsprodukt är inte, och bör inte ses som en tillförlitlig indikator för framtida resultat.

eToro gör ingen representation och tar inget ansvar för riktigheten eller fullständigheten av innehållet i den här guiden. Se till att du förstår riskerna med handel innan du förbinder något kapital. Riskera aldrig mer än du är beredd att förlora.