Definition av hävstång och marginal

Vad är hävstång?

Hävstång innebär att du använder kapital som lånas från en mäklare när du öppnar en position. Ibland kan handlare vilja tillämpa hävstångseffekt för att få mer exponering med minimalt eget kapital, som en del av sin investeringsstrategi. Hävstång tillämpas i multiplar av det kapital som investeraren investerar, till exempel 2x, 5x eller högre, och mäklaren lånar denna summa pengar till handlaren i fast proportion. Hävstång kan tillämpas på både (långa) köppositioner och (korta) säljpositioner. Det är viktigt att notera att även eventuella förluster multipliceras, inte bara vinster.

Vad är marginal?

En marginal är det relativa belopp som krävs för att genomföra en affär med hävstång, som tar spreadar, hävstångseffekter och valutakonverteringar i beräkningen. Låt oss säga att du investerar 1 000 dollar i Apple-aktien med en hävstång på 1:10. Marginalen blir 10 %, vilket innebär att du måste investera 100 dollar. Om nuvarande aktiekurs för Apple är 136 dollar, får du motsvarande 7,35 i Apple-aktier.

Hur fungerar hävstångshandel?

  1. Välj tillgången du är intresserad av att handla med på eToro-plattformen och klicka på HANDLA. Ett popup-fönster med handelsparametrarna visas, enligt bilden nedan.
  2. Välj lämplig flik högst upp för Sälj (kort) eller Köp (lång) för din affär.
  3. Ange beloppet som du vill investera i denna affär. Ange din hävstångsmultiplikator. Denna proportion skiljer sig beroende på den enskilda tillgången. Du kan också handla utan att använda hävstång genom att välja 1x.
  4. Ange dina Stop Loss- och Take Profit-parametrar. En Stop Loss-begränsning krävs för att minska risken för ditt kapital.
  5. Klicka på SKAPA ORDER för att öppna affären. Affärer verkställs omedelbart när marknaden öppnar.
  6. Affärer med hävstång behandlas som CFD:er. Klicka här för att läsa mer om CFD-handel.

Vilka instrument kan jag tillämpa hävstång på?

Hävstång kan tillämpas vid handel med aktier, valutor, börshandlade fonder, råvaror och index och, under vissa omständigheter, kryptovalutor. Varje instrument har maximala hävstångsgränser som styrs av branschbestämmelserna, liksom eToros egna ansträngningar för att främja ansvarsfull handel och mildra riskerna för handel med hög hävstång. Mer information om specifika begränsningar finns här.

Maximal exponering varierar också efter kontotyp. Ett eToro-konto för professionella kunder möjliggör större hävstångseffekt, samt en mängd andra förmåner såsom sänkta marginaler och inga uttagsavgifter. Endast kunder som uppfyller vissa kriterier kan välja att bli professionella kunder. Klicka här om du vill läsa mer om professionell kundstatus.

Vad kan jag göra för att minimera risken vid hävstångshandel?

Även om hävstångshandel kan leda till ökad vinst på framgångsrika affärer, innebär det också risk för förstorade förluster. Det finns dock riskhanteringsverktyg till ditt förfogande på eToro för att minska risken för förlust.

  • Stop Loss: Använd en Stop Loss för att stänga en affär om marknaden flyttar ett visst belopp till skillnad från din position. Du kan ställa in din Stop Loss enligt en viss nivå på marknaden (kurs) ELLER som ett penningbelopp. Den visas även som en procentandel av din ursprungliga investering i handelsfönstret.
  • Take Profit: Skapa en Take Profit för att automatiskt stänga din position när vinsten på din affär når det belopp du väljer.
  • Skydd mot negativt saldo: Vid sällsynta tillfällen där marknadsförhållanden gör att ditt kapital blir negativt kommer eToro att absorbera förlusten och återställa ditt kapital till noll.

Vad är avgifterna för hävstångshandel?

Nattavgifter (även kallade rolloveravgifter) beräknas med enhetliga ekvationer och visas i popup-fönstret för affären innan du skapar din order. Klicka här om du vill läsa mer om hur dessa kurser beräknas.

Exempel på hävstång:

Investerat belopp Hävstång Affärsstorlek
50 USD 1:20 1 000 USD
200 USD 1:30 6 000 USD
400 USD 1:10 4 000 USD

 

  • På eToro har varje instrument sin egen lägsta och högsta hävstång, så se till att du väljer en hävstångsnivå som passar dig.