Handelsstörningar: Vad de är, vad som orsakar dem och hur de påverkar din upplevelse på eToro

I över ett decennium har eToro varit central för Fintech-revolutionen. Med över 25 miljoner registrerade användare är eToro världens ledande sociala investeringsnätverk. Hos eToro erbjuder vi våra användare ett stort utbud av tillgångar att handla med och investera i.

Även om det är enklare att investera idag än någonsin, så går saker och ting ibland inte exakt som planerat. Hos eToro vidtar vi tillräckliga åtgärder för att säkerställa den säkraste möjliga miljön för våra användare. Eftersom handelsstörningar inträffar då och då, är vi här för att förklara vad de är samt vad du kan och inte kan göra när de inträffar.

Vad är handelsstörningar?

Handelsstörningar är situationer där marknader upphör att fungera regelbundet, vanligtvis definierade av snabba och omfattande rörelser på marknaden. Det finns ingen enskild specifik anledning till handelsstörningar. De kan härröra från ovanlig handel (som en krasch eller en “pump”) eller fysiska hot mot aktiemarknaden, som till exempel ett krig. Oavsett vad som är fallet så är handelsstörningar ett resultat av de ovanliga förhållandena på marknaden, vilket kan orsaka panik och störningar i handeln.

Efter marknadskraschen 1987 infördes handelsspärrar, prisgränser och andra system för att minimera riskerna förknippade med handelsstörningar. Dessa system är avsedda att stoppa handeln vid snabba nedgångar på marknaderna.

Exempel på handelsstörningar

Handelsstörningar kan inträffa när det finns en drastisk rörelse på marknaderna, driven av oro bland investerare för att olika faktorer kan orsaka omfattande problem som kan bromsa marknaderna. Marknadsstopp och störningar inträffar av många anledningar, vilket har setts på senare tid.

2020 var ett vilt år för aktiemarknaden på grund av COVID-19 och den enorma effekt det hade globalt. I mars samma år gick Wall Street för första gången sedan 2008 igenom vad som kan kallas för en krasch, där de tre stora indexen registrerade stora procentuella förluster. Den 16 mars det året sjönk SPX500 med 7 % kort efter att marknaden öppnade. Handelsspärrarna utlöstes och handeln stoppades i 15 minuter. Det var det tredje stoppet den veckan, efter stoppen den 9 och 12 mars.

Tekniska problem kan också orsaka marknadsstopp, såsom den som inträffade den 8 juli 2015, när ett tekniskt fel stoppade New York Stock Exchange i flera timmar. De tragiska händelserna den 11 september 2001 ledde också till ett stopp, med marknader som förblev stängda till den 17 september.

Varför du kanske inte kan öppna eller stänga en position

Brist på likviditet, eller oförmåga att få priser från våra likviditetsleverantörer

Så fort en användare vill öppna eller stänga en affär måste det finnas en motpart. Det innebär att någon annan måste vara villig att köpa det du säljer, eller vice versa. Om en motpart inte kan hittas, eller om det inte finns tillräckligt många köpare eller säljare på marknaden, kommer detta att resultera i oförmåga att öppna eller stänga en affär. Detta är vad vi kallar för “brist på likviditet”.

Aktien kan stoppas av börsen

Börserna har ett stort mandat vad gäller att stoppa, och kan stoppa specifika aktier från att handlas, vanligtvis på grund av ett eller flera av följande fall:

  • Extrem volatilitet: Aktier kan stoppas på grund av oregelbunden handel som börsen vill undersöka.
  • Låg likviditet: Aktier kan stoppas på grund av brist på eller låg likviditet.
  • Nya händelser: Aktier kan stoppas på grund av väntande nyheter. Till exempel, om nyheter kommer ut gällande en viss aktie, kan börsen stoppa den i några minuter för att ge investerare tid att uppdatera sig.

Oförmåga att öppna SÄLJ-positioner på grund av att en tillgång är olånbar.

Blankning är när en investerare lånar en aktie och säljer den med planen att köpa tillbaka den senare till ett lägre pris. En olånbar aktie är en aktie som inte kommer att lånas ut till blankare, vilket kan hända när det inte finns någon som är villig att låna ut aktien. På eToro är säljsidan för en tillgång inte tillgänglig när aktien är olånbar.

Extrem volatilitet på olika tillgångsklasser

Aktier och index är inte de enda tillgångsklasserna som finns tillgängliga på eToro – vi erbjuder även krypton, valutapar, råvaror och ETF:er. eToro har sina egna interna handelsspärrar som är aktiva i alla tillgångsklasser. När vi identifierar extrem volatilitet på en tillgång kan handelsspärrarna utlösas och tillfälligt inaktivera möjligheten att öppna/stänga positioner.

eToros handelsspärrar

eToro har även säkerhetsmekanismer på plats. De kallas för handelsspärrar, eftersom de är nödåtgärder som används för att stoppa handeln i ovanliga fall. På eToro startas de av följande händelser:

  • Närhelst en spridning är för bred utlöses en handelsspärr. Detta innebär att närhelst skillnaden mellan säljpriserna och budet på en tillgång är för stor, eller överspridning, finns det anledning till ett handelsstopp.
  • Tekniska problem kan också utlösa handelsspärrar

Behöver du veta mer?

Om du fortfarande är osäker på vad du kan göra under sådana händelser, eller om du har några frågor angående ett specifikt handelsstopp i realtid, tveka inte att kontakta oss.


Denna information är endast i utbildningssyfte och ska inte ses som investeringsråd, personlig rekommendation eller som ett erbjudande om eller uppmaning att köpa eller sälja några finansiella instrument.

Detta material har tagits fram utan att ta hänsyn till några specifika investeringsmål eller finansiell situation och har inte tagits fram i enlighet med de lagliga och reglerande kraven för att främja oberoende forskning. Alla hänvisningar till tidigare resultat för ett finansiellt instrument, index eller paketerad investeringsprodukt är inte, och bör inte ses som en tillförlitlig indikator för framtida resultat.

eToro gör ingen representation och tar inget ansvar för riktigheten eller fullständigheten av innehållet i den här guiden. Se till att du förstår riskerna med handel innan du förbinder något kapital. Riskera aldrig mer än du är beredd att förlora.