Tillväxtinvestering

Om du hade investerat 10 000 dollar i S&P 500 år 1986, skulle du ha ca 504 796 dollar idag*. En avkastning på nästan 5 000 %. Inte så illa! Men om du hade gjort samma sak för NASDAQ 100 (som lanserades 1986), skulle du istället ha tjänat 1 408 937 dollar [förutsatt att du i båda fallen hade återinvesterat all utdelning]. En avkastning på nästan 14 000 % för samma period. Men för denna höga avkastning hade du dock betalat ett icke-finansiellt pris: enorm volatilitet.

NASDAQ 100, som är ett bra mått på “tillväxt”, har mycket högre toppar och dalar än S&P 500.

Tidigare resultat är inte en indikator på framtida resultat.

Och detta är en del av lockelsen för “tillväxtinvesterare”. Om du väljer rätt företag ger tillväxtinvesteringar mycket högre avkastning. Men för att klara av nedgångarna behöver du starka nerver. 

Vad är tillväxtinvestering?

Företag tenderar att följa samma livscykel när det gäller intäkter, vinst och kassaflöde:

  1. Först och främst försöker de bara hitta några kunder. I denna fas, uppstartsfasen (Launch), förlorar de vanligtvis pengar. Om de hittar några kunder och investeringar (eller lån) för att hålla igång verksamheten, växer de. Dessa företag kallas ofta uppstartsbolag.
  2. I den andra fasen, tillväxtfasen (Growth), försöker de att skala upp verksamheten. Om de lyckas kan intäkterna växa mycket snabbt och senare i denna fas kan de till och med bli lönsamma de genererar kassaflöde.
  3. I nästa fas, utgallringsfasen (Shake-Out), växer verksamheten snabbt, men inte lika snabbt som tidigare. Företaget får så småningom problem med att hitta nya sätt att växa.
  4. I den näst sista fasen, mognadsfasen (Maturity), försöker företaget bara behålla status quo. Det är vanligtvis i denna fas som ett företag börjar ge ut utdelningar för att belöna sina investerare eftersom det är svårt att få värdestegring av aktiekursen.
  5. Till slut, i nedgångsfasen (Decline), börjar verksamheten krympa och slår slutligen igen portarna. Detta kan ta år eller till och med årtionden. Men ibland går det förvånansvärt snabbt.

Vid “tillväxtinvestering” (på aktiemarknaderna) tenderar man att fokusera på företag som befinner sig någonstans mellan fas två och tre. Dessa företag behöver inte vara teknikföretag! Historiska tillväxtbranscher genom årtiondena har bland annat varit: bilar, allmännyttig företag och till och med mattor. Men nuförtiden handlar det ofta om teknikföretag eftersom de kan skala upp sin verksamhet snabbt samtidigt som de bibehåller eller förbättrar vinstmarginalerna, dvs. att expandera ett företag som inte är ett teknikföretag, t.ex. en hotellkedja, kräver stora summor pengar för att köpa fastigheter och anställa alla människor som ska driva dessa hotell. Medan ett teknikföretag, som en spelstudio för mobiler, bara behöver göra sin app tillgänglig på fler marknader.

Om du lyckas hitta ett företag till ett bra pris, kan tillväxtinvesteringar vara ett bra sätt att öka din investeringsavkastning. Snabb tillväxt i verksamheten leder till snabb tillväxt i aktiekursen. En verksamhet med hög marginal innebär att massor av pengar kan läggas på att påskynda tillväxten, köpa tillbaka aktier eller spara till sämre tider. Men dessa typer av företag kan också vara otroligt riskabla. Särskilt de som ligger närmare den vänstra sidan av livscykeln (se diagrammet ovan). Det är inte självklart att ett företag med enorm intäktstillväxt en dag kommer att vara lönsamt då små misstag kan förstöra företag som fortfarande är i sin linda. Eftersom marknaden tenderar att förvänta sig explosiv tillväxt kan alla tecken på avmattning oroa investerarna.

Tillväxt- eller värdeinvestering

Du kommer ofta höra folk inom finanskretsar tala om värde- kontra tillväxtaktier. Detta kan vara vilseledande. Under årtiondena har definitionen av “värde” utvecklats och består nu av flera underkategorier. Men i deras enklaste versioner kan man definiera var och en enligt följande:

Värde: verksamhet vars aktiekurs har ett bra värde eftersom den ligger under det verkliga värdet för den verksamheten.

Tillväxt: verksamhet vars intäkter och/eller vinst växer mycket snabbt och detta förväntas fortsätta.

En verksamhet kan vara både en värde- och tillväxtinvestering. Detta kan vara ganska vanligt vid björnmarknader. Det är mer sällsynt vid ihållande tjurmarknader. Under en tjurmarknad som varar flera år kan du behöva nöja dig med “tillväxt till ett rimligt pris“, även om företag med bra värdeinvesteringar dyker upp då och då.

Sammanfattningsvis

Tillväxtinvesterare investerar vanligtvis i yngre företag vars intäkter och vinster förväntas växa snabbare än den genomsnittliga marknadsaktören. I denna kategori finns det ett brett spektrum av företag. Från företag som bara är några år gamla och ännu inte är lönsamma, till företag med flera miljarder dollar. Volatiliteten som förknippas med dessa investeringar är i allmänhet högre än i områden utan tillväxt. Ibland mycket högre. 

De yngre och mer oprövade företagen kan vara mycket riskabla investeringar. Men det finns också en chans att de blir nästa årtiondes FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google). Detta är varje tillväxtinvesterares dröm. Men se till att läsa på innan du gör din investering.

Denna kommunikation är endast till för information och utbildningssyften och ska inte ses som investeringsråd, personlig rekommendation eller ett erbjudande om, eller uppmaning till, att köpa eller sälja några finansiella instrument. Detta material har utarbetats utan att ta hänsyn till någon särskild mottagares investeringsmål eller ekonomiska situation, och har inte sammanställts i enlighet med lagar och regler för att främja oberoende forskning. Eventuella hänvisningar till tidigare eller framtida resultat för ett finansiellt instrument, index eller en paketerad investeringsprodukt är inte, och bör inte ses som, en tillförlitlig indikator på framtida resultat. eToro representerar inte och tar inget ansvar för korrektheten eller helheten av innehållet i den här publikationen.