Multistrategi

Investera med principer, men anpassa din approach till marknadens villkor

“Vi kan inte ändra på vinden, men vi kan rigga seglen.” 

Det är svårt att investera. Att konstant göra vinster är som att söka efter den heliga graalen. Ibland känns det som om saker och ting bara flyter på, men så händer något som gör att marknaden plötsligt blir ett minfält, helt omöjlig att navigera. På din handelsresa är det viktigt att du håller dig till dina principer, samtidigt som du är öppen för andra vägar. Det här är multistrategi-approachen. 

Principer vs. strategi

Multistrategi-approachen till investering lägger vikt vid att individuella strategier kan frambringa otroliga resultat. Men i varje ögonblick befinner sig marknaden i en unik position, en kombination som aldrig tidigare förekommit av makro- och mikroekonomiska faktorer som styr kursens rörelse, och som investerare måste förhålla sig till. Även om man är bekväm med en föränderlig approach, så bör investerare ha ett antal principer som påverkar det sätt på vilket de investerar. Det här överbryggande ramverket av regler kan fungera tillsammans med en konstant föränderlig strategi.

Så, vad är då skillnaden mellan principer och strategier?

Principer bör vara de centrala riktlinjerna för hur dina investeringsbeslut tas. De kan vara relativt tvetydiga och högtflygande idéer om hur du vill ha upplägget på din portfölj. Samtidigt som de kan vara mer specifika principer som du följer när du implementerar olika strategier och fördelar tillgångar.

Strategier å andra sidan, är specifika tekniker som du använder för att investera på marknaderna. Du kan följa väl efterforskade och dokumenterade strategier som är helt regelbaserade, eller så kan du på ett lösare sätt anpassa dig till en strategisk approach. 

Principer

Det finns många sorters principer. De kan grunda sig i efterforskning av investeringen, och inom studier genom moraliska och religiösa uppfattningar. Till exempel finns det en handfull principer som kan appliceras vid bedömning av investeringsbeslut:

 • Tålamod är det viktigaste karaktärsdraget för framgångsrik långsiktig investering
 • Investera aldrig mer än du är beredd att förlora
 • Undvik att investera i tillgångar som markant motsäger dina moraliska värderingar (t.ex. företag som bryter mot mänskliga rättigheter, orsakar betydande skada på miljön, som skadar människor o.s.v.)
 • Där det är möjligt, håll en passivare (hellre än en aktivare) hållning till marknaderna
 • Håll dig till det du kan (till exempel: teknikaktier)

Som du märker finns det inga hårda och bestämda regler när man skapar sina principer. Vissa är mycket vaga och öppna för tolkning, medan andra representerar strikta gränser som du kan  sätta för dina aktiviteter. Innan ett investeringsbeslut bör du fundera på dina investeringsprinciper.

Strategier

Trots ett antal principer är ditt ultimata mål att tjäna så mycket pengar som möjligt inom den riskklass som du är bekväm med. Därför är det viktigt att vara öppen för ett brett utbud av strategier som kan omvandlas till de konstant föränderliga marknaderna, geopolitik och din privata situation. 

Till exempel är kanske inte den bästa approachen, möjligheten till investering i värdeökning när marknaderna står som  högst, om man betänker dina mål för riskjusterade avkastningar. Å andra sidan, att envist fortsätta investera i en portfölj av aktier med långsiktig tillväxt kommer på sikt inte att ge dig det önskade resultatet under en lågkonjunktur.

Listan över potentiella strategier är oändlig, eftersom alla kan anpassas och de varierar från mer allmänna till väldigt specifika strategier. Här är bara några exempel:

 • Värdeinvestering
 • Tillväxtinvestering
 • Swing Trading
 • Arbitragehandel
 • 130/30-strategi
 • Parabolisk SAR

Ju mer medvetenhet du har om de möjliga strategierna, ju bättre utrustad är du för att hantera marknaderna. 

Hitta en balans

Att använda en multistrategi-approach kräver balans i allt du gör. En balans mellan passiv och aktiv förvaltning. En balans mellan risktolerans och riskobenägenhet. En balans mellan att vidhålla och byta strategier. 

I grunden behöver den approach som du väljer fungera för just dig. Men att hålla sig till investeringsprinciper och samtidigt hålla sig öppen för olika strategier säkerställer att du har många verktyg som du kan generera pengar med, samtidigt som du arbetar inom ett förutbestämt ramverk. 

Denna kommunikation är endast till för information och utbildningssyften och ska inte ses som investeringsråd, personlig rekommendation eller ett erbjudande om, eller uppmaning till, att köpa eller sälja några finansiella instrument. Detta material har utarbetats utan att ta hänsyn till någon särskild mottagares investeringsmål eller ekonomiska situation, och har inte sammanställts i enlighet med lagar och regler för att främja oberoende forskning. Eventuella hänvisningar till tidigare eller framtida resultat för ett finansiellt instrument, index eller en paketerad investeringsprodukt är inte, och bör inte ses som, en tillförlitlig indikator på framtida resultat. eToro representerar inte och tar inget ansvar för korrektheten eller helheten av innehållet i den här publikationen.

eToro är en plattform för flera tillgångar. Värdet på dina investeringar kan gå upp eller ner. Ditt kapital löper risk.