Investera i infrastruktur 2022 och i framtiden

Det moderna samhället är beroende av daglig tillgång till effektiva och tillgängliga infrastruktursystem. Allt från vägar, broar och järnvägar till vatten-, el- och kommunikationsnät håller vår vardag och vår ekonomiproduktiv. Låt oss ta en titt på varför infrastrukturaktier ger en övertygande möjlighet för investerare år 2022 och därefter.

Vad är infrastrukturaktier?

Investeringar i infrastruktur är mycket mångsidiga. Den mångsidiga infrastrukturmarknaden sträcker sig över ett brett spektrum av branscher och omfattar allmännyttiga tjänster, material- och energisektorerna. Infrastruktur omfattar de fysiska strukturerna samt andra viktiga och grundläggande tjänster som förbinder samhället och underlättar en fungerande drift. Både privata och offentliga företag tillhandahåller de nödvändiga underliggande ramarna för allt, från energiproduktion till avfallshantering, som myndigheter, företag och hushåll behöver för att driva och utföra vardagliga uppgifter.

Utforska investeringar i infrastruktur

Infrastrukturaktier är vanligtvis uppdelade i två huvudkategorier:

  • Ekonomisk infrastruktur , som inkluderar transport, allmännyttiga tjänster och kommunikation; och
  • Social infrastruktur , som inkluderar utbildnings-, sjukvårds- och samhällsfaciliteter.

Inom dessa bredare kategorier klassificeras infrastrukturinvesteringar ofta beroende på deras utvecklingsstadium:

  • Tillväxtinfrastruktur , även kallade ”greenfield”-investeringar, är de nya anläggningarna som kräver utveckling och drift.
  • Mogen infrastruktur , även kända som ”brownfield”-investeringar, avser befintliga men åldrande strukturer som kräver rehabilitering.

Mogen infrastruktur ger i allmänhet stabil, långsiktig, inkomstorienterad avkastning, medan tillväxtinfrastruktur kan erbjuda en väsentlig potential för kapitalförstärkning.

Som du kan se finns det många möjligheter för diversifiering av infrastrukturinvesteringar i din portfölj.

Varför investera i infrastruktur?

På grund av sin unika status som nödvändigheter, har infrastrukturtjänster och de företag som tillhandahåller dem en unik position att hävda mer motståndskraft och mindre sårbarhet för marknadens upp- och nedgångar. Eftersom infrastrukturtjänster är så viktiga för det moderna dagliga livet, tenderar efterfrågan på dem att vara relativt konsekvent även under ekonomiskt volatila tider.

Under det gångna året överträffade infrastruktursektorn den bredare amerikanska aktiemarknaden , som har fortsatt att uppleva mycket volatilitet. Investerare som letar efter tillgångar som klarar stormarna bättre, flydde från tillväxtaktier som teknik och in i säkrare tillflyktsorter som till exempel allmännyttiga tjänster. Med stigande räntor och geopolitiska spänningar som påverkar aktiemarknaden kraftigt, uppmanar vissa analytiker investerare att överväga infrastrukturaktier.

Långsiktighet

Att hittar relativt stabila investeringar att placera sina pengar i får förvisso mer uppmärksamhet när marknaderna är osäkra, men infrastrukturinvesteringar är knappast en övergående trend. Vi kommer inte sluta behöva infrastruktur vi kommer att behöva mer. Befolkningen runt om i världen expanderar och företag som ansvarar för att tillhandahålla grundläggande tjänster måste hålla jämna steg. Dessutom förstår både den privata och den offentliga sektorn alltmer behovet av att utveckla renare, miljövänliga infrastrukturlösningar, vilket kräver ökad innovation samt ökade resurser. Och regeringarna svarar genom att allokera pengarna som krävs.

Ökade budgetar att spendera har satt fokus på infrastruktur som en övertygande investeringsmöjlighet för de kommande åren. I början av november godkände den amerikanska regeringen en mycket efterlängtad infrastrukturlag som innebär biljontals dollar och marknaderna reagerade med en ökning av priserna på infrastrukturindustrins aktier. Denna historiska lagstiftning kommer att göra det möjligt för den ambitiösa amerikanska visionen för en bred översyn av infrastrukturen inklusive transport med lägre utsläpp, ett rent energinät, säkrare vatten och förbättrad tillgång till internet att bli verklighet, vilket kommer att skapa 2 miljoner nya jobb per år under det kommande decenniet. Mer nyligen tillkännagav Europeiska unionen sin plan att investera 800 miljoner euro i infrastrukturprojekt för ren energi, vilket ledde till en uppgång bland aktier inom förnybar energi.

Dessa är bara mindre exempel på en bredare trend som experter förväntar sig kommer fortsätta att utvecklas när dessa förslag blir verklighet. Som ordspråket säger: ”Rom byggdes inte på en dag” även om infrastrukturprojekt inte är lika långa idag som de en gång var, är de fortfarande långsiktiga. Därför är det bäst att även se investeringar i infrastruktur som långsiktiga.

Regeringar runt om i världen antar denna långsiktiga strategi och ser infrastruktur som en värdefull investering – och många investerare verkar instämma .

Göra infrastrukturinvesteringar enklare

Även om det kan finnas många fördelar med att investera i infrastruktur, finns det också några betydande hinder för privatinvesterare. Med tanke på dess strategiska betydelse och höga kostnader har infrastruktur traditionellt varit statens domän och därför inte alltid lättillgängligt för privata investerare. Och även om infrastrukturmarknadens mångsidiga karaktär erbjuder massor av tillgångsdiversifiering, kan det vara överväldigande för genomsnittliga investerare att behöva välja vilka tillgångar de ska investera i.

Om du är intresserad av att börja investera i infrastruktur har vi goda nyheter! Här är din möjlighet att dra nytta av attraktiva investeringsmöjligheter inom energi, transport, telekommunikation och andra resurser med InfrastructureGo!

eToros nya InfrastructureGo Smart Portfolio är ett färdigt paket med tillgångar som inkluderar exponering för en rad toppaktier inom infrastrukturbranschen. Liksom alla våra Smart Portfolios följer den en metod som testats av experter och som är utformad för att fungera på lång sikt. För att lära dig mer om denna unika och innovativa investeringsportfölj och se alla tillgångar som ingår i den, klicka på länken nedan.

Upptäck InfrastructureGo

 

Copy Trading är inte investeringsråd. Värdet på dina investeringar kan gå upp eller ner. Ditt kapital löper risk.

eToro AUS Capital Limited ACN 612 791 803 AFSL 491139. Smart Portfolios är inte börshandlade fonder eller hedgefonder och är inte skräddarsydda för dina specifika mål, ekonomiska situationer och behov. Ditt kapital löper risk. Se PDS och TMD.