Nationer på uppgång: eToros StartupNations Portfolio

För tjugo år sedan publicerade The Irish Times en artikel som illustrerar att uppstartskulturen på Irland bland mjukvaruföretag faktiskt var hemodlad, och inte resultatet av att tidigare anställda i multinationella företag startade dessa företag. Denna speciella uppstartskultur bland små länder, där innovation flödar, där nya teknikföretag växer fram hela tiden och där det inte finns några gränser är något vi strävar efter att fånga i vår nya StartUpNations Smart Portfolio. Det specifika fokus för uppstartsbolag i uppstartsländer ligger i potentialen att dra nytta av dessa företags betydande tillväxt under de första åren.

Det som verkligen är spännande med att investera i uppstartsbolag från mindre nationer är att deras framgångshistorier handlar lika mycket om att länderna tillhandahåller rätt miljö för tillväxt. 

I Rumänien finns det till exempel ett antal faktorer som gör det till en attraktiv plats att investera. Levnadskostnaderna är låga, företag kan byggas billigt och det finns en välutbildad arbetskraft. Även om det är en av de snabbast växande ekonomierna i Europa, på grund av sin lilla marknad, fokuserar rumänska uppstartsbolag främst på att erbjuda sina produkter till de globala marknaderna för att bli framgångsrika.

Ett annat land som verkar på en liten marknad med globala utsikter är Israel. Detta lilla land vid Medelhavskusten har alltid hanterat olika utmaningar, skapat ett tankesätt att ständigt söka efter lösningar och utveckla kritiska livskunskaper i en relativt ung ålder. Israels välutbildade arbetskraft är en stor pool för många tekniska uppstartsbolag som vill rekrytera akademiker som har avancerade kunskaper inom datorprogrammering och cybersäkerhet i unga år. 

Beläget i Centraleuropa, erbjuder Schweiz ett bra tillfälle för uppstartsbolag. Till skillnad från Rumänien är det faktiskt dyrt att göra affärer i Schweiz. Men med sina många fördelar, såsom sitt utmärkta läge, arbetskraft i toppklass, stark ekonomi, utmärkt infrastruktur och affärsvänlig lagstiftning, är Schweiz en magnet för nya företag.

Alla länder är inte likadana, men det finns något speciellt i vart och ett av dessa små länder som utgör ett nav för framgångsrika uppstartsbolag. Företag från vart och ett av dessa länder – och mer finns med i vår StartUpNations Smart Portfolio.

Liksom våra andra eToro Smart Portfolios är detta är en tematisk portfölj, som exponerar dig för en grupp tillgångar inom specifika områden, men diversifieras samtidigt så att din investering inte hänger på ett eller två företags förmögenheter. Vi skapar dessa Smart Portfolios med en långsiktig strategi, men på grund av den specifika Smart Portfolions karaktär roterar företag in och ut ur portföljen något oftare. 

När vi satte ihop StartUpNations Smart Portfolio letade vi efter länder med en relativt liten befolkning på mindre än 20 miljoner människor som hade en miljö som underlättar innovation där företag kan blomstra. Kort sagt, vi letade efter länder med en atmosfär där företag kan bli framgångsrika. 

Vi tittade efter tre resurser för att hitta länder som passar denna vinnande form: Företagsvänlig miljö, uppstartsvänlighet och årsrapporten IMD World Competitiveness Yearbook. Dessa resurser hjälpte oss att avgöra om investeringsklimatet i ett land, dess konkurrenskraftiga miljö, regeringens effektivitet, infrastruktur med mera, skulle vara faktorer som skulle bidra till att växa framgångsrika uppstartsbolag. Genom att använda data från dessa källor, i kombination med vår analys, valde vi länder som är de bästa kandidaterna för denna portfölj. 

Alla företag som ingår i portföljen måste ha handlats offentligt i mindre än fem år, för att fånga ett företags höga potentiella tillväxt i sina inledande skeden samt för att behålla de mest uppdaterade företagen när de börjar sin resa på den offentliga marknaden . Dessutom uppdaterar vi portföljen årligen med nya företag som är färska från sina börsintroduktioner.

StartUpNations Smart Portfolio är ett bra sätt att få exponering för länder som erbjuder precis rätt kultur och miljö för att stödja tillväxten av nya företag. Investera i en spännande värld av uppstartsbolag med en diversifierad portfölj, utan den vanliga nackdelen med att sätta alla förhoppningar på endast ett företag. 

Investera i StartupNations

Copy Trading är inte investeringsråd. Värdet på dina investeringar kan gå upp eller ner. Ditt kapital löper risk.

Denna kommunikation är endast avsedd för informations- och utbildningsändamål och ska inte ses som investeringsråd, en personlig rekommendation eller ett erbjudande om, eller uppmaning till, att köpa eller sälja några finansiella instrument. Detta material har utarbetats utan att ta hänsyn till någon särskild mottagares investeringsmål eller ekonomiska situation och har inte sammanställts i enlighet med lagar och regler för att främja oberoende forskning. Eventuella hänvisningar till tidigare eller framtida resultat för ett finansiellt instrument, index eller en paketerad investeringsprodukt är inte, och ska inte ses som, en tillförlitlig indikator på framtida resultat. eToro gör inga utfästelser och tar inget ansvar för riktigheten eller fullständigheten i innehållet i denna publikation.