Var en del av revolutionen: eToros smarta portfölj BatteryTech

Vår värld drivs på energi. Oavsett om det är människor som genererar sin energi från maten de äter, transportsätt som använder olja och gas, våra hem, våra kontor eller olika kommunikationsmetoder allt drivs på någon form av energi. Vi använder många energikällor från kol, fossila bränslen, naturgas, kärnenergi, solenergi och vind. Men världen förändras. Man har insett att de typer av energi som vi har förlitat oss på under de senaste århundradena inte är hållbara för framtiden. Över hela världen arbetar företag för att åstadkomma revolutionen för förnybar energi som gör att vår värld kan drivas på renare, förnybar energi. Kommer de att lyckas?

I lite mer än ett decennium har batterier drivit telefoner och laptop-datorer. Om man snabbspolar framåt till nutid så spelar litiumjonbatterier en mycket större roll i ekonomin. Helt elektriska bilar håller på att bli en verklighet. Ökningen av elektriska fordon och batterimarknaden förväntas bara växa mer under de kommande åren. Den nuvarande batterimarknaden under 2021 uppskattas till 105 miljarder dollar och förväntas nå 174 miljarder dollar 2026. Då det i nuläget finns cirka sex miljoner elektriska fordon på vägen utav fler än en miljard vanliga personbilar, förutspår BloombergNEF att elfordon vid 2040 kommer att utgöra 57 % av alla nya personbilar. Den kinesiska biltillverkaren BYD har redan slutat att producera helt bensindrivna fordon och kommer nu att fokusera framtida produktion på elektriska fordon och plug-in hybrider.

Då högpresterande batterier är ett sätt att förbättra och effektivisera användningen av förnybar energi, har de också den extra fördelen att de hjälper till att undvika föroreningar, särskilt när det gäller elektriska fordon i tätorterna. Men det finns en ännu mer fundamental aspekt av batterier. Vissa enheter vi använder idag, som smartphones och andra bärbara elektroniska enheter, blev endast möjliga genom utveckling av litiumbatterier. Därför kommer framgången med högeffektsbatteriutveckling att vara en förutsättning för att öka elektrisk mobilitet och hållbar energiproduktion när vi går in i framtiden.

eToros smarta portfölj BatteryTech fångar in ekosystemet för företag som är involverade i batteriproduktionens cykel.  Mer kortfattat ger den exponering mot den grupp av företag som ligger till grund för att driva stora delar av vår framtida ekonomi. Cykeln börjar med gruvbolag som Lithium Americas och SQM som letar efter litiumfyndigheter. Livent och Albemarle är kemiska tillverkningsföretag som använder litium för att tillverka batterier för elektriska fordon, mobila enheter och mer. Nio och Tesla skapar elektriska fordon som använder litiumbatterier. 

Den smarta portföljen BatteryTech inkluderar även energilagringsföretag och teknologier som Sunrun och Generac. Då vi blir alltmer beroende av elektricitet kommer kapaciteten att lagra den och ha den lättillgänglig närhelst det behövs vara avgörande. Till exempel kan energi som lagras i batterier förbättra nätets tillförlitlighet så när det når sin toppkapaciteten, kan lagrad energi hjälpa till att driva nätet. Privata medborgare kan också dra nytta av energilagringssystem såsom solpaneler, där företag sätter dem på hus och husägarna får en del av den lagrade elen.

eToros smarta portföljer är inte bara en grupp av tillgångar; de är en tematisk investering där du kan investera i sektorer, idéer eller regioner som du tror på. Den smarta portföljen BatteryTech låter dig investera i förnybar energi, mindre förorenande och en mer effektiv framtid för energi. 

Eftersom våra smarta portföljer syftar till att fånga in stora idéer och megatrender som får stora effekter i världen, så ser vi dessa som långsiktiga investeringar. Fördelen för dig är att vi gör all efterforskning och sätter ihop en diversifierad portfölj med låg risk utifrån smart portfölj-temat. Det som kvarstår för dig är att fokusera på helheten och investera i teman som du identifierar dig med.

Världen under 2000-talet utvecklas i snabb takt. Saker som vi idag tar för givna verkade avlägsna för bara några decennier sedan. Batterirevolutionen är ett spännande fenomen som sker framför våra ögon. Genom att investera i den smarta portföljen BatteryTech så antar du en aktiv roll i att skapa framtiden.   

Investera i BatteryTech Smart Portfolio

Denna kommunikation är endast avsedd för informations- och utbildningssyfte och bör inte ses som investeringsråd, en personlig rekommendation, eller som ett erbjudande om, eller uppmaning om, att köpa eller sälja några finansiella instrument. Detta materiel har sammanställts utan att ta hänsyn till någon särskild mottagares investeringsmål eller finansiella situation, och har inte sammanställts i enlighet med lagar och regler för att främja oberoende efterforskning. Alla hänvisningar till tidigare eller framtida prestation för ett finansiellt instrument, index eller en paketerad investeringsprodukt är inte, och bör inte ses som, en tillförlitlig indikator på framtida resultat. eToro ger ingen föreställning om och tar inget ansvar för korrektheten eller fullständigheten av innehållet i denna publikation.

Copy Trading innebär inte investeringsråd. Värdet på dina investeringar kan gå upp eller ned. Ditt kapital löper risk.