Varför det nu är dags att överväga REIT:er för din portfölj

Efter att ha upplevt stora värdeminskningar på sina portföljer i år på grund av svaga globala aktiemarknader, söker många investerare just nu efter tillgångar som kan ge skydd mot aktiemarknadens turbulens. Med den högsta inflationen på flera decennier och snabbt stigande räntor är investerare också på jakt efter tillgångar som kan erbjuda ett visst skydd mot de negativa effekterna av dessa trender.

Bland de typer av tillgångar som verkar uppfylla dessa krav är fastighetsfonder eller REIT:er (Real Estate Investment Trusts). Även om de ofta förbises av investerare är dessa börsnoterade investeringsbolag som äger eller finansierar fastighetsportföljer. REIT:er erbjuder investerare många fördelar inklusive hög utdelning, inflationsskydd, en relativt låg korrelation till den bredare aktiemarknaden och låga transaktionskostnader. Med tanke på dessa egenskaper kan de vara en bra tillgång att överväga för diversifiering i det rådande ”risk-off”-läget. 

Läs mer om eToros RealEstateTrusts Smart Portfolio här

Hur fungerar REIT:er? 

Real Estate Investment Trusts är i huvudsak investeringsföretag som äger, driver eller finansierar inkomstgenererande fastighetstillgångar. De liknar vanliga investeringsfonder genom att de slår samman kapital från många investerare så att enhetens investeringsförvaltare kan göra större investeringar.

REIT:er kan vara ett bra sätt för mindre investerare att få exponering mot fastighetsmarknaden. De är noterade på aktiemarknaden, precis som aktier, vilket gör dem till mycket likvida (till skillnad från fysiska fastigheter som kan ta månader att köpa eller sälja). Samtidigt är transaktionskostnaderna mycket låga. Med dessa fastighetsinvesteringar behöver du inte oroa dig för att betala tusentals i stämpelskatt och fastighetsmäklarens kostnader som du skulle göra med fysiska fastigheter. 

REIT:er tenderar att specialisera sig på ett område av fastighetsmarknaden. Några av de huvudsakliga fastighetsområden som de investerar i är:

  • Flerbostadshus 
  • Kontorsfastigheter
  • Köpcentrum 
  • Hotell
  • Sjukvårdsanläggningar
  • Lager för näthandel
  • Anläggningar för självlagring
  • Datacenter

För att kvalificeras sig som REIT måste företag vanligtvis uppfylla vissa kriterier. I till exempel USA måste ett företag ha huvuddelen av sina tillgångar och inkomster kopplade till fastighetsinvesteringar och betala ut minst 90 % av sin skattepliktiga inkomst till aktieägarna årligen i form av utdelningar. På liknande sätt måste en REIT i Storbritannien betala ut 90 % av vinsten från sin fastighetsuthyrningsverksamhet till sina aktieägare. 

Varför REIT:er kan vara en bra investering 2022 

I det rådande läget kan fastighetsfonder potentiellt spela en värdefull roll i investeringsportföljer. 

En stor fördel med REIT:er är att de inte rör sig perfekt synkroniserade med aktiemarknaden. De klarar sig också ofta bättre än den bredare marknaden under perioder av turbulens på aktiemarknaden eftersom deras inkomstströmmar är ganska motståndskraftiga. Men på lång sikt ger REIT:er fortfarande en avkastning som liknar aktiemarknadens. Tro det eller ej, REIT:er som helhet har ofta överträffat aktier på lång sikt. Mellan 1972 och 2019 genererade till exempel FTSE NAREIT-indexet en avkastning på 13,3 % per år. Det var högre än avkastningen från S&P 500-indexet, vilken var 12,1 % per år

En annan viktig fördel med REIT:er är att de regelbundet betalar ut utdelning. Dessutom kan avkastningen kan vara lockande. Just nu har många REIT:er en avkastning på 4 % eller mer. Detta betyder att det är möjligt för enskilda investerare att tjäna pengar från fastighetsmarknaden, utan att de själva behöver köpa eller förvalta fastigheter. I det rådande läget där kapitalvinster är svåra att få tag på är regelbundna utdelningar värda sin vikt i guld. 

Dessutom kan REIT:er erbjuda skydd mot inflation. När inflationen är hög kan fastighetsägare höja sina hyror för att täcka stigande kostnader (långsiktiga hyresavtal är ofta bundna till inflation). Detta stöder utdelningstillväxt. Samtidigt ökar fastighetsvärdena ofta när priserna stiger. Detta beror på att priserna på arbetskraft, material och mark gör byggandet mindre ekonomiskt lönsamt, vilket minskar utbudet. 

Det är värt att notera att REIT:erna presterade mycket bra under 1970-talet när inflationen var skyhög. Faktum är att de faktiskt var den näst bäst presterande tillgången efter energiaktier

Tidigare resultat är inte en indikator på framtida resultat.

En brasklapp här är att även om REIT:erna presterade bra under decenniet gick de inte upp i en rak linje. Till exempel upplevde tillgångspriserna en viss svaghet i den OPEC-relaterade recessionen mellan 1972 och 1974

När det gäller stigande räntor bör REIT:er skyddas till en viss grad på grund av att många har fast ränta på skulder med längre löptider. Så höjningar av korta räntor borde inte ha någon stor inverkan på deras kapitalkostnad.

Sammantaget verkar REIT-aktier vara väldigt tilltalande ut just nu. Inte bara kan de eventuellt ge både portföljdiversiviering och utdelningsinkomst, utan också potentiellt skydda mot inflation och stigande räntor. 

Hur man investerar i REIT:er 

För att göra det enkelt för investerare att exponera sig mot REIT:er har eToro skapat RealEstateTrusts Smart Portfolio. Detta är en komplett investeringsportfölj som enbart fokuserar på REIT-aktier. 

Genom denna Smart Portfolio kan investerare exponera sig mot en rad ledande REIT:er, inklusive de som äger och förvaltar fastigheter för bostäder, kontor, lager, sjukvård och självlager.

Du kan läsa mer om eToros RealEstateTrusts Smart Portfolio här

Copy Trading är inte investeringsråd. Värdet på dina investeringar kan gå upp eller ner. Ditt kapital löper risk.