Fem steg för att bli en smartare investerare

När marknaderna är volatila behöver investerare behålla lugnet och iaktta försiktighet. Här är en guide för att investera smartare under osäkra tider.

I tider av ekonomisk osäkerhet är det inte konstigt att folk kan vara rädda för att ge sig in på aktiemarknaden eller att investera i annat. Men kan det vara ett smart drag att investera nu för din ekonomiska framtid?

Att investera innebär alltid risker det finns inga garantier i livet och det finns helt enkelt ingen väg runt det faktumet. Men smarta investerare vet att det finns investeringsmöjligheter, oavsett vad som händer på marknaderna. Se detta som din vägledning till smartare investeringar under osäkra tider.

Tänk långsiktigt

”Tid, inte tajming” är förmodligen en av de viktigaste principerna för att investera. Investerare tenderar att oroa sig över om det är en ”bra” eller ”dålig” tid på marknaderna men sanning är att hitta rätt tidpunkt att investera inte alls är lika viktigt som hur länge du investerar. En långsiktig strategi kommer att ge dina investeringar tid och möjlighet att öka i värde (särskilt när man investerar på tillväxtmarknader), men också återhämta sig från gupp på vägen. 

Studier har gång på gång visat att det är mycket mer sannolikt att det är mer lönsamt att hålla kvar vid långsiktiga investeringar – genom marknadens toppar och dalar – än att dra sig ur i panik. Och ju längre tidsram du har för dina investeringar, desto större är chansen att du får positiv avkastning så kom igång så tidigt i livet som möjligt och var beredd på att rida ut stormarna.

Gör dina investeringar till en del av din långsiktiga plan med eToros investeringsportföljer.

Börja investera smartare

Förvänta dig det oväntade

Ingen har en investeringskristallkula (det vore väl något?) men en sak alla erfarna investerare vet är att det definitivt kommer turbulenta tider. Ingen kan förutspå när dessa tider kommer, men vi vet att nedgångar helt enkelt är en naturlig del av alla ekonomiska cykler. Naturligtvis vill vi alla undvika förluster, men för mycket rädsla för dem kan göra att du även går miste om vinster. 

Även om det inte finns några garantier har nedgångar historiskt sett så småningom följts av uppgångar. Riskhantering är förvisso smart men att satsa för hårt för att försöka undvika förluster till varje pris kan i sig vara det mest riskfyllda investeringsbeslutet av alla.

Lägg inte alla ägg i en korg.

På tal om riskhantering är diversifiering en av de bästa strategierna för alla investerare, oavsett om de är nybörjare eller experter. 

Marknader tenderar att gå i cykler och många olika typer av tillgångar tenderar att korrelera med varandra. Till exempel tenderar aktier från tekniksektorn att stiga eller falla tillsammans, vilket kallas positiv korrelation. När teknikaktier faller, tenderar traditionella branscher som allmännyttiga aktier och hälsovård att gå upp detta kallas för en negativ korrelation. 

Genom att sprida ditt investeringskapital över en mängd olika tillgångar får du en balanserad exponering mot olika branscher och regioner så att du kan hålla dig flytande om det råkar gå sämre för en eller två av tillgångarna i din portfölj. Diversifiering är ännu viktigare under perioder med hög inflation och stigande räntor. 

Utforska dina alternativ

Behovet att investera dina pengar klokt är större än någonsin och det kräver ofta att man ser bortom det självklara. De goda nyheterna är att fler tillgångsklasser och investeringsalternativ finns tillgängliga än någonsin tidigare. Se till att titta på både aktivt och passivt långsiktiga investeringsalternativ, samtidigt som du har alla de punkter som nämnts ovan i åtanke. 

Ett bra alternativ är att överväga eToros Smart Portfolios. Var och en av dessa förberedda portföljer har skapats av ett team av experter, och har sin egen investeringsstrategi, baserad på ett visst marknadstema. Smart Portfolios är ett bekvämt och diversifierat sätt att få tillgång till stora marknadsinnovationer som formar vår värld idag, utan att du behöver betala portföljförvaltningsavgifter som många mäklare tar ut. 

Smart Portfolios använder också vad som kallas dynamisk tillgångsallokering, som kombinerar aktiva och passiva metoder för att erbjuda det bästa av båda. Portföljens sammansättning inklusive vilka tillgångar som finns i den och till vilken procentandel omvärderas då och då som svar på vad som händer på marknaden. Allt detta görs automatiskt åt dig, baserat på expertanalys och efterforskning, utan extra kostnad.

Utforska Smart Portfolios

Håll dig till vad du känner till (men se också till att alltid lära dig mer)

Var och en av oss som unika individer tar med oss våra egna personliga agendor och övertygelser vid varje val vi gör. Investeringsbeslut är inte annorlunda. Ett bra sätt att skapa en portfölj som fungerar för dig kan vara att investera i företag, produkter och trender som du tror på.

Warren Buffett, som utan tvekan är en av världens främsta investerare, sa berömt: ”Investera i det du känner till”. Det är ett ganska bra råd, med tanke på att ett av de vanligaste misstagen som investerare kan göra är att investera som det de inte vet tillräckligt om.

Även här kan Smart Portfolios vara ett bra alternativ när det gäller att investera i en bransch eller trend som du redan är bekant med, till exempel, elfordon, oljeindustrin, kryptovalutamarknaden eller europeisk ekonomi. Detta kallas för tematisk investering, d.v.s. när tillgångar buntas ihop på ett sätt som liknar hur många börshandlade fonder (ETF:er) fungerar. Faktum är att  fler investerare investerar mer i tematiska ETF:er än någon annan typ eftersom de är intresserade av trender snarare än enskilda tillgångar. Forskning visar att även om de utgör mindre än 2 % av tillgångarna, står tematiska ETF:er för 6 % av intäkterna och har tagit in mer flöden under de tre senaste åren än alla andra ETF:er i andra sektorer tillsammans.

Till syvene och sist bör du alltid se till att aktivt stärka dina finansiella kunskaper för att få en bättre förståelse för investeringsvärlden. Håll dig uppdaterad genom att läsa nyhetsflöden för aktier och andra tillgångar som du har investerat i. Se till att kolla in eToros kostnadsfria handelsakademi, som är en värdefull resurs med kurser, videor, handledningar och mer för alla investerare.

Behåll lugnet och fortsätt som vanligt

Förändrade marknadsförhållanden kan förvisso kräva att vi omprövar våra investeringsstrategier men panik och rädsla kan leda till oklokt beslutsfattande. Lär dig att investera smartare och låt sedan Smart Portfolios göra resten åt dig!

Investera i Smart Portfolios

Copy trading är inte investeringsråd. Värdet på dina investeringar kan gå upp eller ner. Ditt kapital löper risk.