Möt Popular Investor Leonardo Mattioli

När marknaden faller fritt och alla säljer aktier vill eToro Popular Investor Leonardo Mattioli köpa upp aktier. Mattioli, känd som Leopharder på eToro-plattformen, vet att du för att köpa dippen måste göra ordentlig research för att säkerställa att de företag vars aktier du köper kommer att återhämta sig. Men han är säker på sin analys och bjuder in dig att följa hans investeringar och se själv. Vi tackar Leonardo för att han pratade med oss om sin bakgrund och investeringsstrategi.

Se Leopharders profil

Smart Portfolios är inte börshandlade fonder eller hedgefonder och är inte skräddarsydda för dina specifika mål, behov eller ekonomiska situation. Ditt kapital löper risk. Se produktinformationen och fastställande av målmarknad.

Copy Trading är inte investeringsråd. Värdet på dina investeringar kan gå upp eller ner. Ditt kapital löper risk.

Berätta lite om dig själv!

Jag är italienare och har en civilingenjörsexamen i fordonsteknik från Politecnico di Torino. Jag har alltid velat flytta utomlands, så jag flyttade först till Paris för en praktik på French Institute of Petroleum, som var ämnet för min magisteruppsats. Jag flyttade sedan till Brighton i England för mitt drömjobb på ett bilkonsultföretag, där jag fick arbeta med utvecklingen av en ny motor för McLaren Automotive.

Sugen på att lära mig mer, flyttade jag äntligen till Oxford för att arbeta för ett joint venture för ett företag inom olje- och gasindustrin. Jag har varit där de senaste fem åren och förvaltar en portfölj med digitala projekt.

Under mina fem år i Oxford började jag investera på eToro-plattformen och grundade en teknisk start-up med två vänner.

Jag gillar teknik och på fritiden gillar jag att hålla mig i form och att hålla mig uppdaterad om marknadsnyheterna och teknikutvecklingen. Arbetet kring min investeringsstrategi på eToro och vår start-up tar också en betydande del av min fritid. Men mina största passioner är motorcyklar och klassiska bilar. 

Vad har du för bakgrund inom finans?

När jag gick på universitetet tog jag några kurser i ekonomi och företagsledning, eftersom jag alltid varit intresserad av det. Jag gillar också att läsa mycket (bloggar, tidskrifter, WSJ och böcker) och att studera andra investerares strategier. Två investerare som jag beundrar mycket är Bill Ackman och Warren Buffett, och det finns definitivt en antydan till deras strategier i min.

Vad är din strategi och har du ändrat den under senaste tiden för att anpassa dig till de volatila marknaderna?

Jag investerar på medellång till lång sikt. Jag investerar främst i teknikföretag som jag, baserat på min marknadsanalys, tror kommer att återgå till hög tillväxt och överträffa marknaden.

Jag fördelar också cirka 20 % av min portfölj till investeringar i undervärderade företag. Pandemin har gett mig möjlighet att investera mer i dessa än tidigare.

En del av min strategi är att utnyttja volatila tider och marknadsnedgångar (som jag lärde mig genom att läsa Warren Buffetts brev till aktieägarna) genom att köpa dippar (efter att ha gjort en hel del research). Det krävs lite mod att investera när alla säljer, men jag är säker på att jag har läst på ordentligt och att strategin kommer att ge resultat.

Hur har eToro påverkat ditt sätt att handla?

eToro-plattformen är så lätt att använda, den har öppnat nya världar för mig och gett mig nya möjligheter. En av dessa möjligheter är att tillåta mig att dela mina tankar med andra investerare, vilket har gjort det möjligt för mig att bli en Popular Investor.

Vilka tillgångar eller branscher har du ögonen på nu? Varför?

Streamingtjänster har halkat efter. Jag tror att både Netflix och Disney är bra köp på lång sikt för tillfället.

Vilken var din bästa/sämsta affär under de senaste tolv månaderna? Varför?

Jag var verkligen glad över att stänga mina positioner i Investec, en brittisk och Sydafrika-baserad investmentbank som drabbades hårt av pandemin, med mer än 160 % vinst. Jag investerade mitt under pandemins första lockdown och hade kvar den tills för en månad sedan och lyckades också få en bra utdelning under tiden.

Min investering i Peloton har utvecklats på ett annat sätt, men jag tror att företaget har ett starkt varumärke och fantastiska produkter, så jag förväntar mig en återhämtning.

Vad är ditt långsiktiga handelsmål?

Jag vill att min portfölj ska fortsätta överträffa marknaden och nå ett värde som potentiellt skulle tillåta mig att bara fokusera på att hantera mina investeringar.

Helst hoppas jag kunna fortsätta att öka antalet kopierare och AUC.

Något meddelande till kopierare eller potentiella kopierare?

Jag vill tacka alla kopierare som har litat på mig och min portfölj. Jag är säker på att vi kommer att fortsätta få bättre resultat än marknaden.

För alla mina följare och potentiella kopierare är detta den bästa tiden att kopiera eftersom min strategi har gett bra avkastning strax efter en volatil eller röd period. 

Se Leopharders profil

Smart Portfolios är inte börshandlade fonder eller hedgefonder och är inte skräddarsydda för dina specifika mål, behov eller ekonomiska situation. Ditt kapital löper risk. Se produktinformationen och fastställande av målmarknad.

Copy Trading är inte investeringsråd. Värdet på dina investeringar kan gå upp eller ner. Ditt kapital löper risk.