AUS reglering – Ansvarsfriskrivningar och riskvarningar

CFD – Fullständig ansvarsfriskrivning

eToro AUS Capital Ltd ACN 612 791 803 AFSL 491139. OTC-derivat är hävstångsfinansierade finansiella produkter. Handel med OTC-derivat resulterar inte i ägarskap av de underliggande tillgångarna. Handel med OTC-derivat medför en stor risknivå och kan resultera i förlust av hela din investering. Därför kanske OTC-derivat inte är lämpliga för alla investerare. Du bör inte investera pengar som du inte har råd att förlora. Du bör söka råd från en oberoende och lämplig licensierad rådgivare och säkerställa att du har riskaptiten, relevant erfarenhet och kunskap innan du bestämmer dig för att handla. Denna information är endast generell och har förberetts utan att ta dina mål, din ekonomiska situation, eller dina behov i beaktande. Du bör söka oberoende råd och överväga vårt Product Disclosure Statement (PDS) and Target Market Determination (TMD) innan du bestämmer dig för att handla med oss.

Aktier – Fullständig ansvarsfriskrivning 

eToro Service ARSN 637 489 466 drivs av Gleneagle Asset Management ACN 103 162 278 AFSL 226199 och marknadsförs av eToro AUS Capital Limited ACN 612 791 803 AFSL 491139.  Investering i aktier via ett förvaltat investeringssystem resulterar inte i direkt ägande av de underliggande tillgångarna. Systemet har juridiskt ägarskap; investeraren har fördelaktigt ägarskap, dvs. aktierna innehas å dina vägnar.  Då systemet har juridiskt ägarskap har du inga rättigheter gällande värdepapper, inklusive rösträttigheter. Aktier är inte överförbara. Ditt kapital är utsatt för risk. Se Product Disclosure Statement (PDS) och Target Market Determination (TMD) innan du handlar.

Krypto – Fullständig ansvarsfriskrivning 

eToro AUS Capital Limited ACN 612 791 803 AFSL 491139. Handel med kryptotillgångar är oreglerat och högst spekulativt. Det finns inget konsumentskydd.  Du riskerar att förlora hela ditt kapital. Se våra Regler och Villkor.

CopyTrade – Fullständig ansvarsfriskrivning 

eToro AUS Capital Ltd. ACN 612 791 803 AFSL 491139. Social handel. Handel med eToro genom att följa och/eller kopiera eller replikera andra handlares affärer medför en hög risknivå, även när du följer och/eller kopierar eller replikerar de toppresterande handlarna. Sådana risker inkluderar att du kan följa/kopiera handelsbeslut av eventuellt oerfarna/oprofessionella handlare, eller handlare vars slutliga syfte eller avsikt, eller finansiella status skiljer sig från dina. eToro godkänner eller stöder inte något av de handelskonton som kunder kan välja att kopiera. Alla instruktioner och ageranden relaterade till kopierade affärer kommer automatiskt att replikeras på ditt konto, inklusive stop losses, ta vinster och stängning av affärer. När du väljer att kopiera ett visst handelskonto kommer du att kopiera alla deras framtida affärer, och du kan även välja att följa deras befintliga affärer. eToro ansvarar inte för de beslut eller ageranden som vidtas av någon handlare som du väljer att kopiera. eToro kan kompensera populära eToro-handlare som du eller andra väljer att kopiera. Tidigare prestation för en eToro-communitymedlem är inte en tillförlitlig indikation på deras framtida prestation.  Se Product Disclosure Statement (PDS) och Target Market Determination (TMD) innan du handlar.

Smarta portföljer – Fullständig ansvarsfriskrivning

eToro AUS Capital Limited ACN 612 791 803 AFSL 491139. eToros Smarta portföljer grupperar ihop tillgångar eller handlare baserat på ett förutbestämt tema eller strategi via automatiserade, algoritmbaserade eller maskininlärningsverktyg med begränsad eller ingen mänsklig interaktion. eToro agerar som en förälder-användare genom att investera riktiga pengar för att skapa en portfölj som eToros kunder kan kopiera. Smarta portföljer är inte börshandlade pengar eller hedgefonder, och är inte skräddarsydda efter dina specifika mål, din finansiella situation eller behov.

Smarta portföljer kan inkludera OTC-derivat. OTC-derivat är hävstångsfinansierade finansiella produkter och anses vara spekulativa. OTC-derivat kanske inte lämpar sig för alla investerare.

Det rekommenderas att du söker oberoende råd och överväger Product Disclosure Statement och Target Market Determination (PDS och TMD) innan du handlar.