Help Center Handel och investeringar
Vad är hävstång? Vad köper jag när jag öppnar en position på eToro? Äger jag mina kryptotillgångar? Hur mycket skatt dras från min utdelning? Vad köper jag när jag köper aktier på eToro? Vad är Take Profit? Kan jag handla optioner på eToro? Copy Trading – Hur går det till? Hur stänger jag en position? Vilka avgifter och provisioner tar eToro? Vad är stop loss? Hur ställer jag in Take Profit? Vad är en SÄLJ-position? Vad är ”Väntar på stängning”? Vad är Forex? Vad är margin call? Vad är marginal? Hur kan jag växla mellan verkligt konto och demokonto? Vilken är den minsta affärsstorleken? Kan jag stänga en del av min affär? Vad är eToro? Släpande Stop Loss Vad är en väntande order? Hur ställer jag in prisaviseringar? Kan jag fortfarande blanka kryptovalutor? Vad är skydd mot negativt saldo? Vad är det minsta Stop Loss-beloppet på kryptovalutor? Betalar eToro utdelning? När är marknaderna öppna? Vad är nattavgifter? Är det möjligt att använda hävstång på mina aktier? Kan jag handla med aktier i realtid i demoläge? Kan jag köpa en aktie när marknaden är stängd? Vad är CFD:er? Är min position berättigad till utdelning? Vad är en börsintroduktion (IPO)? Var kan jag se mina utdelningar? Vad är Utdelningskalendern? Vad köper jag när jag köper börshandlade fonder på eToro? Vad händer om min aktie påverkas av en företagshändelse (t.ex. en avnotering eller sammanslagning)? Hur ställer jag in Stop Loss? Vad är en utdelning? Varför stängdes min position på grund av kontrakt-rollover (CR)? Hur beräknar jag pipvärdet? Vad är marknadens prisspann för en väntande order? Stop Loss-begränsningar och underhållsmarginal Hur beräknas enheterna i en affär? Varför har ni inte alla aktier som andra mäklare? Vilka är riskerna med aktiehandel i realtid? Vad är handel med ett klick? Är eToro blockerat i mitt land? Vad är en pip? Vad är en spread? Behöver jag betala skatt på min utdelning? Varför ska jag handla på eToro? Vilken typ av kryptovalutapositioner öppnas när jag kopierar någon? När får jag min utdelning? När öppnas min affär? Vad är aktier? Vad är skillnaden mellan fasta och variabla spridningar? Vad ska jag göra om jag ser meddelandet ”Kan inte öppna position”? Vad är social handel? Vad är en andel av en aktie? Kan jag ta ut mina kryptotillgångar från plattformen? Vad är en marknadstopp? Varför stängdes min affär automatiskt? Vad är Copy Stop Loss? Vad innebär Kapital? Vad är portföljen? Kan jag köpa aktier utan provision? Hur beräknar jag V/F (vinst eller förlust) per affär? Kan mina handelstransaktioner begränsas? Vilka kryptotillgångar kan jag handla med på eToros investeringsplattform? Var hittar jag mitt positions-id? Tillåter eToro skalpning? Är kryptovalutor reglerade? Hur beräknas rollover-avgifterna för olja och naturgas? Varför blir det en förlust så fort jag öppnar en affär? Vad är en brist på marknaden? Hur beräknar jag provisionen per affär? Finns det en maximal affärsstorlek? Varför varierar spreaden? Vilken typ av olja erbjuder eToro? Stöder eToro hard forks? Kan dagliga rolloveravgifter ändras? Marknadsorder Vad är order? Hur kan jag sälja något jag aldrig köpt? Hur beräknas nattavgifter på aktier? Vilka spreadar erbjuder eToro? Är variabla spreadar unika för eToro eller tillgängliga över hela branschen? Varför är risken med aktiehandel i realtid högre än risken med handel på valutamarknaden? Är det möjligt att använda ”blankning” vid aktieaffärer? Vad är LIBOR? Varför måste jag sätta in pengar för att öppna min position?