Vad är en SÄLJ-position?

Handel på eToro bygger på strategi och stämning:

  • En investerare som tror att priset på ett instrument kommer att öka i värde, öppnar en KÖP-position.
  • En investerare som tror att priset på ett instrument kommer att sjunka i värde, öppnar en SÄLJ-position.

 

Att öppna en SÄLJ-position – även kallat ”blankning” eller ”att gå kort” – används därför vanligtvis antingen när marknaderna faller eller som ett säkringsverktyg (hedging). På eToro-plattformen görs blankning med CFD:er (Contracts for Difference).

 

För att öppna en SÄLJ-position, växla från KÖP till SÄLJ i fönstret Öppna affär:

 

Liksom alla handelsplattformar har priserna på eToro en spread, vilket innebär att KÖP- och SÄLJ-priserna är olika (KÖP-priset är alltid högre). När du öppnar en SÄLJ-affär öppnas den till SÄLJ-priset. Positionen ökar i värde när tillgångens pris sjunker eller minskar i värde när tillgångens pris ökar. En SÄLJ-affär stängs till KÖP-priset.

 

SÄLJ-affärer visas i din portfölj så här:

 

Det är viktigt att notera att varje KÖP- eller SÄLJ-position är en separat transaktion. Med andra ord, att öppna en SÄLJ-position på ett instrument du redan handlar, stänger inte din KÖP-position. Varje position är en unik investering.