Vad innebär staking?

Staking med eToro är en process som gör det möjligt för användare som äger och innehar kryptotillgångar som stöds att tjäna belöningar – bara för att inneha kryptotillgångarna. eToro verkställer staking-processen på sina användares vägnar. Belöningen är att användarna får mer av dessa kryptotillgångar, vilket innebär att de ökar sina innehav av kryptotillgångar, med hjälp av en mekanism som liknar att tjäna ränta på pengar.

Se ”Vad är staking?” i våra Vanliga frågor nedan.

 

Staking med eToro – Hur du drar nytta

Staking med eToro är enkelt, säkert och krångelfritt. Staking-belöningar betalas ut till användare varje månad, i kryptovalutan som stöds, utan att någon åtgärd krävs från deras sida.

Kryptotillgångarna som genomgår staking förblir eToro-användarnas egendom. eToro-användarna anförtror i sin tur eToro att utföra hela staking-förfarandet på ett säkert och effektivt sätt.

eToro är mycket noga med att skydda våra användares kryptotillgångar från att exponeras för eventuella ytterligare risker, vilket sparar dem besväret och komplikationerna med att bedriva staking på egen hand. Följaktligen behåller eToro en liten andel av avkastningen som en avgift, samt för att täcka de olika operativa, tekniska och juridiska kostnaderna.

Kryptotillgångar som stöds och staking-belöningar

Kryptotillgång Belöningsprocent av månatlig staking-avkastning, per nivå Introdagar för kryptovalutor
Medlemmar i Bronze Club, alla amerikanska användare Medlemmar i Silver, Gold, Platinum Club Medlemmar i Diamond och Platinum+ Club
Cardano (ADA) 75% 85% 90% Nio introdagar för staking (belöningen börjar den tionde dagen av innehavet)
Tron (TRX) 75% 85% 90% Sju introdagar för staking (belöningen börjar den åttonde dagen av innehavet)

Vem kan få staking-belöningar?

eToro-användare är berättigade till staking-belöningar om de innehar någon av de kryptotillgångar som stöds, på eToro AUS Capital Ltd., på eToro (UK) Ltd. eller eToro (Europe) Ltd. Positionerna måste ha varit öppna ett visst antal dagar, vilket varierar beroende på blockkedjenätverket för kryptotillgången i fråga, enligt tabellen ovan.

* Klicka här för att få en lista över de länder där staking av ETH 2.0 är möjligt med eToro.

OBS! eToros staking-tjänst omfattar inte kryptotillgångar som innehas som CFD:er, copy trading, kopieringsportföljer eller korta positioner.

eToro är stolta över att vara konsekvent transparenta gentemot sina användare. Det är därför viktigt att vi förklarar exakt hur vi beräknar den månatliga rätten till utdelning av belöningar för alla användare.

1. En daglig ögonblicksbild av varje användares innehav tas varje dag kl. 00.00 GMT.
Detta visar varje användares berättigade staking-enheterför alla deras öppna positioner.

Se ”Vad är berättigade staking-enheter?” i våra Vanliga frågor nedan.

2. I slutet av varje månad delas summan av månadens alla ögonblicksbilder i enlighet med antalet dagar i månaden, vilket ger ett genomsnittligt dagligt belopp (ADA).

3. Det genomsnittliga dagliga beloppet (ADA-beloppet) är det grundbelopp som beräkningarna görs utifrån för att få den enskilda användarens månatliga belöning. Den månatliga avkastningsprocenten per kryptotillgång (se Vanliga frågor) beräknas, och därefter läggs den tillämpliga klubbmedlemsprocenten (se tabellen ovan) till i beräkningen.

Beloppet på en belöning måste vara minst 1 USD.

Se ”Hur beräknas den månatliga avkastningen per kryptotillgång?” i våra Vanliga frågor nedan.

Regler och villkor gäller.

Ansvarsfriskrivning: Att köpa kryptotillgångar är oreglerat i de flesta EU-länder och övervakas därför inte av EU:s regelverk och har inga EU-skydd. Ditt kapital löper risk.

eToros staking-tjänst omfattar inte kryptotillgångar som innehas som CFD:er, copy trading, copy portfolios eller korta positioner.

 

Vanliga frågor