Cuprins

Ce este managementul riscului în finanțe?

Cum se aplică gestionarea riscurilor pe piața bursieră?

Gestionarea riscurilor ca investitor

Gestionarea riscului ca trader

Confruntarea cu evenimente Black Swan

Gestionați-vă riscurile

 

Termenul „risc” apare cu mult înainte de secolul XIX, este prezent în aproape toate domeniile, însă abia după această perioadă de timp, riscul devine definit și reglementat într-un context economic, tehnic, legal etc.

În viața de zi cu zi managementul riscurilor depinde de determinarea unei persoane și dorința de perseverență, întrucât prezența riscului afectează fiecare interacțiune socială și privată, de la stilul de viață (și acceptarea riscului atunci când vine vorba de abordarea unei hrăni nesănătoase sau a băuturii alcoolice sau drogurilor), până la utilizarea aparatelor casnice sau vehiculelor în trafic și până la intrarea în domeniul finanțelor, un capitol complex, de altfel. Riscul este diminuat prin efectuarea alegerilor. De exemplu, dacă o persoană știe că nu se simte confortabil în a conduce un autovehicul într-o zi deoarece traficul pare a fi intens, atunci persoana respectivă va aborda un alt mijloc de transport. Dacă totuși este necesară manevrarea autovehiculului, atunci persoana respectivă va acorda o atenție sporită condusului și va lua măsurile necesare pentru a fii odihnită și pregătită pentru acest lucru.

Sintagma „risk management” se clarifică odată cu apariția dorinței de facilitare în ceea ce privește un proces economic, pentru a răspunde unei nevoi de stabilizare funcțională în cazul parcursului către profit.

Managementul riscului reprezintă un proces de identificare, analizare și raportare sistematică a factorilor de risc. Acest proces presupune integrarea cât mai bună a probabilităților pozitive într-un outcome (rezultat) și validarea consecințelor evenimentelor opuse obiectivului respectiv.

Ce este managementul riscului în finanțe?

Managementul riscului în domeniul financiar reprezintă practica analizei și gestionării riscurilor printr-un proces care permite ca evenimentele de risc individuale și generale să fie înțelese și gestionate proactiv, optimizând succesul prin minimizarea pericolelor și amenințărilor iminente și maximizarea oportunităților și rezultatelor.

Riscurile asociate piețelor financiare sunt cele din detrimentul existenței și persistenței volatilității tuturor aspectelor, câteva exemple în acest sens fiind riscul de piață, riscul de credit, riscul de lichiditate, riscul juridic și riscul operațional.

Managementul riscului în acest context constituie înțelegerea mai bună a unor obiective și a parcursului către acestea. Limitarea pierderilor și gestiunea profiturilor sunt aspecte cheie pe baza cărora se realizează administrarea riscurilor în contextul investițiilor și tranzacționărilor. Controlul timpului de activare pe piața dorită este, iarăși, o modalitate de gestiune des abordată.

În gestionarea proactivă a riscurilor intră, deci, diverse componente, cum sunt atenția mare acordată dimensiunii poziției deschise, tranzacționarea între anumite ore, setarea ordinelor de tip Stop Loss sau Take Profit, adoptarea strategiei de hedging și marcarea empirică a unei pierderi la timpul potrivit.

Este important de reținut faptul că managementul riscului în finanțe nu este determinat în totalitate de minimizarea pierderilor, ci mai degrabă de cunoașterea foarte bună a tuturor noțiunilor implicate și aplicate, întrucât cu cât riscul este mai mare, cu atât profitul potențial este și el mai mare.

Cum se aplică gestionarea riscurilor pe piața bursieră?

Un prim pas în gestionarea riscurilor unei investiții sau tranzacții este pregătirea pe subiect, mai exact investigarea pieței și tipului de piață, conștientizarea propriei expertize în domeniu și elaborarea ulterioară a acesteia, alegerea unui broker potrivit și obținerea informațiilor ajutătoare în privința fiecărei componentă a pieței respective.

O modalitate principală de management al riscului atunci când vine vorba de investițiile la bursă este urmărirea trendului și minimizarea apariției fluctuațiilor. Investiția și tranzacționarea contractelor devine, în acest sens, o metodă populară de minimizare a oricărui risc, atâta timp cât atenția este îndreptată înspre modificările trendului.

Pentru investitorii pe termen lung, managementul riscului poate consta în menținerea unui balans în propriul portofoliu. Dacă un portofoliu devine prea definit de o singură investiție, care ajunge să ocupe prea mult spațiu, timp și implicare, această investiție este adesea înlocuită de altele, care până în momentul respectiv nu au avut neapărat performanțe ridicate.

O altă componentă a gestionării riscurilor din investiții este, după cum s-a menționat în paragrafele de mai sus, limitarea expunerii prin îndreptarea atenției înspre dimensiunile unei poziții și ale unui portofoliu. Dacă după analiza făcută se constată că o investiție este mai riscantă decât altele, investitorul va avea de ales dacă va investi în continuare sau nu și va avea posibilitatea de a dimensiona corespunzător investiția. O pierdere suferită dintr-o investiție mică este mai ușor de abordat decât o pierdere dintr-o investiție mare.

Diversificarea portofoliului este, iarăși, o componentă importantă în acest sens. Posibilitatea de a cumpăra sau vine active care nu sunt corelate reprezintă posibilitatea de a investi atât în profit, cât și în pierderi.

Ordinele de tip Stop Loss și Take Profit sunt cel mai adesea utilizate într-o investiție cu risc minim, în acest fel maximizarea profiturilor se face automat. Limitarea pierderilor de capital investit este determinată de alegerea, împreună cu brokerul, a unor ordine adecvate.

Gestionarea riscurilor ca investitor

Un investitor este o persoană care alege să participe activ și pasiv într-o poziție deschisă pe termen lung. Diferența dintre o investiție și o tranzacție este tocmai această participare scurtă sau lungă pe piață, în funcție de dorința unei persoane de a avea profit rapid sau nu, de a avea profit mare sau nu etc.

Gestionarea riscurilor ca investitor

Atunci când vine vorba de investițiile pe termen lung, strategia gestionării riscurilor este determinată de conceptul de construcție al pieței în cauză. O piață este construită să evolueze pozitiv constant, chiar dacă există perioade în care un activ este valoros sau este devalorizat. Astfel o poziție va rămâne deschisă fie că generează un profit imediat mare, fie că trece prin perioade în care se înregistrează pierderi. Investitorii urmăresc să crească imaginea propriului portofoliu printr-o astfel de investiție, mai degrabă decât să caute un profit imediat. În multe dintre aceste cazuri, un investitor își va menține îndreptată atenția înspre consistența investiției și menținerea acesteia, pentru a beneficia pe termen lung de rezultate pozitive.

În privința diversificării unei investiții, această componentă principală a managementului de risc va oferi posibilitatea obținerii profitului din deschiderea mai multor poziții diferite, în cadrul mai multor companii, de exemplu. În acest fel, dacă una dintre poziții se dovedește a genera pierderi, este posibil ca acele pierderi să afecteze pozitiv poziția deschisă într-o companie concurentă. Desigur, piața este afectată în continuare și constant de perioade de inflație, evenimente socio-politice, etc, iar rezultatele depind de timpul alocat unei investiții.

O altă noțiune principală a ceea ce înseamnă gestionarea riscurilor este implementarea de hedging, oferirea unei acoperiri împotriva riscurilor investiției făcute. Acoperirea împotriva riscurilor înseamnă alocarea unei protecții speciale, a unor măsuri speciale, pentru protejarea unei investiții. Unele active depind de traseul altora, care vor putea fi utilizate drept un indicator al acest În mod normal, un hedging constă în abordarea unei poziții compensatorii, de exemplu prin contracte, cum sunt cele de tip futures, sau prin alte modalități. Aceasta aduce cu sine o serie de costuri, însă care vor genera recompensări mari la finalul investiției.

Gestionarea riscului ca trader

Un trader este o persoană care caută să valorifice fluctuațiile de preț ale unui activ, fie acestea negative, fie pozitive. Traderul investește pe termen scurt, astfel încât are posibilitatea de obține un profit imediat, de valoare medie, în funcție de felul în care urmărește trendul și tendințele acestuia. Tranzacționând în acest fel, managementul riscului în acest caz este complex, fiind determinat de active volatile, prețuri fluctuante și deschideri ale pozițiilor fără mare acoperire.

Gestionarea riscului ca trader

Conform Investopedia, „o tranzacție este un acord încheiat între un cumpărător și un vânzător pentru schimbul de bunuri, servicii sau active financiare”. Beneficiile gestionării riscurilor în cazul tranzacțiilor sunt determinate de conduita traderului și reprezintă atingerea într-un mod adecvat a țelurilor propuse, a profiturilor propuse, la timpul potrivit.

Asemănător cu cazul investițiilor, și în cazul tranzacționărilor se face hedging ca metodă de management al riscului, însă se aplică diferit. Acoperirea se face vizavi de scăderea prețului activului tranzacționat. Un trader își va alege în mod special un activ asupra căruia să speculeze, un activ predispus la schimbările pe termen scurt sau care are proprietăți speciale în acest sens.

Ordinele de tip Stop Loss și Take Profit sunt cele mai utilizate în privința tranzacționării, întrucât oferă claritate în ceea ce privește evitarea pierderilor. Un ordin de tip Stop Loss închide o tranzacție atunci când este înregistrată o anumită pierdere, iar cel de tip Take Profit închide o tranzacție când este atins un anume profit. Ordinele de acest tip controlează pierderile și riscul pierderilor, întrucât pot fi utilizate în îngrădirea unei tranzacții între mai multe puncte specifice. Un trader va știi exact care este maximul pe care îl poate câștiga și maximul pe care îl poate pierde.

Ca metodă sigură a gestionării riscurilor apare și aici utilizarea diversificării ca mod de asigurare a unui profit sau a mai multor profituri din tranzacțiile deschise. Cu cât portofoliul este mai vast, cu atât riscurile sunt mai răspândite.

Pentru controlarea riscurilor, traderii urmăresc uneori reguli proprii de tranzacționare, pe care se pot baza și care le-au adus rezultate pozitive în trecut, de obicei. Pentru a evita tentația alocării sumelor foarte mari de bani și riscul care vine din această acțiune, unii traderi utilizează regula de 1%, care se referă la felul în care aceștia vor aloca maxim 1% din capitalul său unei tranzacții. În acest fel, traderii vor risca maxim 1% din contul propriu tranzacționând poziții mari cu ordin de Stop Loss strict sau poziții mici cu ordin de Stop Loss plasat departe de prețul de intrare.

Confruntarea cu evenimente Black Swan

Conceptul de black swan sau de teorie a lebedei negre apare în anul 2008, când este descris pentru prima dată de Nassim Nicholas Taleb, în cartea sa The Black Swan: The Impact Of The Highly Improbable, ca fiind evenimentele foarte rare, socio-politice sau naturale, de tipul celor greu sau imposibil de prezis, care afectează întreaga lume. Aceste evenimente ar putea fi inclusiv atenția sporită îndreptată înspre internet și utilizările acestuia în viața de zi cu zi, existența unui calculator personal sau a unui telefon mobil, care însumează o serie de caracteristici complet noi, cele două războaie mondiale sau atacurile teroriste.

Confruntarea cu evenimente Black Swan

Un eveniment black swan depinde de felul în care este conceptualizat de către un observator. Un astfel de eveniment este pandemia începută în 2020, care a afectat și afectează în continuare fiecare aspect al unui stat, incluzând, desigur, și sectorul investițiilor și tranzacționărilor. Este de la sine înțeleg faptul că un astfel de eveniment aduce cu sine diverse influențe într-o investiție, pentru care este dificilă găsirea soluțiilor, însă există anumite noțiuni ale managementului de risc care pot facilita piața bursei de valori sau altele:

  • Diversificarea. Și în acest caz, diversificarea reușește împărțirea riscurilor pe mai multe sectoare și obținerea profitului din ramificațiile portofoliului;
  • Reevaluarea. Odată cu schimbările survenite din evenimentele externe, este timpul pentru reevaluarea situației și a portofoliului, pentru a se face schimbările necesare generării unor rezultate pozitive în privința unei poziții deschise. Adesea, investitorii și traderii închid forțat diverse poziții pe care se bazau pentru a construi poziții noi și un plan nou de tranzacționare sau investiție.
  • Copy trading. Tranzacționările făcute pe baza mișcărilor pe piață a altor traderi, de obicei cu experiență. Copy trading este una dintre mișcările principale antirisc din spectrul celor oferite de eToro, prin oferirea întocmirii calculului unui „scor de risc”, care descrie volatilitatea portofoliului acestora, și care reprezintă un calculator al gestionării riscurilor în privința tranzacționărilor (risk management trading calculator). Când vine vorba de copy trading aplicat pe piața Forex, o persoană poate beneficia dintr-o investiție sau tranzacție în acest sens, câștigând timp atunci când vine vorba de investigarea pieței respective.
  • Implicarea în informațiile curente. A fi la curent cu rapoartele financiare, cu statisticile pieței, cu ziarele de specialitate și speculațiile acestora când vine vorba de starea din prezent sau modificările aduse de un eveniment de acest tip reprezintă o bună cale de administrare a unui astfel de eveniment și implicările sale.

Gestionați-vă riscurile

Riscurile, mai ales în domeniul financiar, apar la tot pasul, fie pentru un investitor, fie pentru un trader, fie pentru un broker sau un vânzător de active. În acest sens, este benefic tuturor celor menționați să rămână cu picioarele pe pământ în încercarea de a înțelege și modifica rezultatele pe viitor. Cunoașterea riscurilor este determinată de pregătirea acordată unui astfel de proces financiar, de urmărirea noutăților, și conduce la cunoașterea riscurilor propriu-zise. Obținerea înțelegerii cât mai complexe a unui proces financiar poate doar să beneficieze participanții în acest proces. Este important de reținut felul în care managementul riscului are aplicații diverse, în funcție de tipul de investiție sau tranzacție în cauză.

Înscrie-ți-vă pe eToro pentru a învăța mai multe despre gestionarea riscurilor.

Această informație are scop educativ exclusiv și nu ar trebui considerată drept sfat pentru investiții, recomandări personale sau o ofertă, solicitare de cumpărare sau vânzare, asupra oricăror instrumente financiare.

Acest material a fost format fără a se lua în considerare orice fel de obiective particulare de investiții sau situații financiare și nu a fost creat în conformitate cu cerințele legale și de reglementare a promovării cercetării independente. Orice referiri la performanța anterioară a unui instrument financiar, index sau pachet de investiții, nu sunt și nu ar trebui luate în considerare ca un indicator fiabil al rezultatelor viitoare.

eToro nu exprimă nicio reprezentare și nu își asumă nicio răspundere pentru acuratețea sau completitudinea conținutului acestui ghid. Asigurați-vă că înțelegeți riscurile implicate în tranzacționare înainte de a angaja orice capital. Nu riscați niciodată mai mult decât sunteți pregătit să pierdeți.


Această informație are scop educativ exclusiv și nu ar trebui considerată drept sfat pentru investiții, recomandări personale sau o ofertă, solicitare de cumpărare sau vânzare, asupra oricăror instrumente financiare.

Acest material a fost format fără a se lua în considerare orice fel de obiective particulare de investiții sau situații financiare și nu a fost creat în conformitate cu cerințele legale și de reglementare a promovării cercetării independente. Orice referiri la performanța anterioară a unui instrument financiar, index sau pachet de investiții, nu sunt și nu ar trebui luate în considerare ca un indicator fiabil al rezultatelor viitoare.

eToro nu exprimă nicio reprezentare și nu își asumă nicio răspundere pentru acuratețea sau completitudinea conținutului acestui ghid. Asigurați-vă că înțelegeți riscurile implicate în tranzacționare înainte de a angaja orice capital. Nu riscați niciodată mai mult decât sunteți pregătit să pierdeți.