Piețele financiare s-au dezvoltat pentru a crea o legătură între investitorii care au o rezervă de numerar și firmele care doresc să finanțeze oportunități de afaceri. Rata potențială de rentabilitate, durata „împrumutului” și instrumentul special utilizat pentru înregistrarea tranzacției variază în funcție de fiecare situație în parte. Există multe modalități prin care procesul poate avea loc, dar există doi termeni folosiți la scară largă pentru a face diferența între tipurile de investiții – piețele monetare și piețele de capital.

Piețele monetare și piețele de capital îndeplinesc funcții similare, dar nu identice, iar înțelegerea diferențelor dintre cele două poate ajuta investitorii să ia decizii care să corespundă cu obiectivele lor personale de investiții.

Cuprins

Ce este piața monetară?

Cine folosește piața monetară?

Care sunt avantajele utilizării pieței monetare?

Cum pot investitorii individuali să acceseze piața monetară?

Ce trebuie să știi despre piața monetară

Ce este piața de capital?

Cine utilizează piața de capital?

Care sunt avantajele utilizării pieței de capital?

Cum pot investitorii individuali să acceseze piața de capital

Ce trebuie să știi despre piața de capital

Piața de capital vs. piața monetară – sumar

Ce este piața monetară?

Termenul de piață monetară se referă la investiții pe termen scurt, cu risc redus. Piața monetară cuprinde tranzacții care durează între o zi și douăsprezece luni și implică tranzacționarea datoriilor pe termen scurt.

Ce este datoria pe termen scurt

Orice datorie care urmează să fie rambursată în mai puțin de douăsprezece luni este considerată datorie pe termen scurt. Instrumentele utilizate includ:

Ce este datoria pe termen scurt

Cine folosește piața monetară?

Majoritatea tranzacțiilor cu datorii pe termen scurt sunt efectuate de instituții mari. Investitorii își doresc să obțină un profit din excesul de numerar pe care îl au, iar firmele urmăresc să acopere pierderile pe termen scurt din bilanțurile lor. Există multe motive pentru care investitorii participă pe piața monetară, nu numai rentabilitatea financiară crescută.

Guvernele

Guvernele operează pe piața monetară pentru a menține piețele financiare lichide și stabile. O reducere temporară, dar la scară largă a numerarului poate provoca stres pe piață și poate fi remediată de guvernele care intervin pentru a oferi sprijin participanților la piață. Guvernele pot intra, de asemenea, pe piețe pentru a găsi investitori, în cazul în care au de asemenea probleme pe termen scurt legate de fluxul de numerar.

Corporațiile

Întreprinderile moderne funcționează cu bugete relativ restrânse, iar din acest motiv se confruntă ocazional cu probleme de flux de numerar pe termen scurt.

Băncile și băncile centrale

Băncile corporate pot apela la piețele monetare pentru a obține un randament mai bun pentru fonduri decât cel oferit de rata de referință a băncii centrale. Dacă o bancă a constatat că un client important are probleme de administrare a numerarului pe termen scurt, poate interveni prin acordarea de împrumuturi pe termen scurt, având în vedere interesul pe care îl are în recuperarea clientului. Băncile centrale acționează ca investitori pe piața monetară cu scopul de a menține stabilitatea pe piețele financiare.

Piața ”repo”

Piața produselor repo se concentrează în jurul băncilor de investiții. Acestea își monitorizează balanța zilnică și fac tranzacții pe termen scurt, de multe ori overnight, pentru a se asigura că au în sold numerar suficient, dar nu în exces.

Dobânda de referință la repo overnight în SUA în perioada 2012 – 2021

Un grafic care arată cum s-au modificat de-a lungul timpului dobânzile la repo overnight în SUA.

Sursa: tradingeconomics.com

Care sunt avantajele utilizării pieței monetare?

Deținerea de numerar în exces implică un cost de oportunitate. Cei care au solduri de numerar pot rezolva această problemă investind și obținând o rată de profit mai bună decât dacă ar păstra fondurile într-un cont de economii. Alte organizații au motive mai altruiste pentru a investi pe piața monetară. De exemplu, guvernele și băncile centrale oferă împrumuturi pentru a menține lichiditatea piețelor, pentru a evita riscul de neplată și pentru a se asigura că sistemul financiar funcționează în mod eficient.

Pe piața monetară se tranzacționează non-stop, iar cursurile pot varia atât în funcție de cerere și ofertă, cât și în funcție de factorii externi. Ratele dobânzilor pe termen scurt pot fi consultate pe surse precum OECD.

Cum pot investitorii individuali să acceseze piața monetară?

Din punct de vedere istoric, investitorii individuali nu au acordat atenție pieței monetare, deoarece dobânzile sunt doar marginal mai mari decât cele ale conturilor de economii de la băncile mari. În materie de câștig, beneficiile înființării de conturi pe piața monetară se vor concretiza numai dacă investitorii au un sold considerabil de numerar. De asemenea, pot exista și restricții în ceea ce privește frecvența de retragere a fondurilor odată ce banii sunt blocați.

Cei care doresc să profite de rate de dobândă marginal mai ridicate pot investi în instrumente ale pieței monetare, precum cele de mai jos:

 • Fonduri de piață monetară
 • Fonduri mutuale
 • Fonduri de obligațiuni municipale
 • Obligațiuni
 • Certificate de depozit
 • Conturi de piață monetară

Ce trebuie să știi despre piața monetară

Piețele monetare prezintă un nivel redus de risc pentru investitori, dar asta nu le face mai puțin importante. Un investitor care dorește să-și reducă riscul poate adăuga în portofoliu câteva instrumente ale pieței monetare.

Poate fi un indicator principal

Existența unor puncte sensibile pe piața monetară poate fi un indiciu al faptului că piețele financiare sunt tensionate. Dacă lichiditatea se reduce sau dobânzile se modifică pentru a indica faptul că debitorii și creditorii se tem mai mult de riscul de credit al contrapartidei, acest lucru poate avea repercusiuni asupra prețului altor grupuri de active.

De ce variază dobânzile pe piața monetară?

Rata dobânzii de referință a unei țări este unul dintre factorii cheie în ceea ce privește dobânzile pieței monetare. Dobânzile pieței monetare tind să nu se abată prea mult de la acea dobândă de referință.

Ce este piața de capital?

Piața de capital acoperă un spectru larg de piețe unde sunt cumpărate și vândute active financiare. Tranzacțiile de pe piața de capital sunt importante deoarece susțin creșterea economică globală. Acestea oferă persoanelor care dețin capital de rezervă atât ocazia de a analiza avantajele și dezavantajele oportunităților de investiții, precum și posibilitatea de a obține un profit de pe urma fondurilor lor. Cu toate acestea, rentabilitatea nu reprezintă o garanție și este necesar să se ia în calcul raportul risc-rentabilitate. Pe piața de capital se tranzacționează, de asemenea, și datorii pe termen lung.

Ce este datoria pe termen lung?

Datoria pe termen lung reprezintă orice acord între debitori și investitori, care are o durată mai mare de douăsprezece luni. Există diferite instrumente financiare și clase de active care sunt utilizate pentru a indica acest tip de acord, iar printre acestea se numără obligațiunile, împrumuturile directe și instrumente garantate prin capital propriu. Acesta reprezintă dreptul de a lua parte la profiturile viitoare ale unei firme, iar obligațiunile reprezintă angajamentul de a restitui la o anumită dată participația inițială, plus o rată prestabilită de profit.

Exemple concrete de piețe de capital

Există mii de sectoare ale pieței de capital în care investitorii realizează operațiuni, unele dintre acestea fiind deschise publicului, iar altele fiind private. Acestea sunt răspândite în întreaga lume, iar în unele centre financiare, au fost înființate schimburi de specialitate pentru a reglementa activitatea. Acestea includ burse precum Nasdaq, New York Stock Exchange și London Stock Exchange. Există, de asemenea, tranzacții directe „off-exchange” între părți, cum ar fi o bancă de investiții care realizează tranzacții de cumpărare sau vânzare de obligațiuni cu o alta.

Exemple concrete de piețe de capital

Cine utilizează piața de capital?

Nimic nu este garantat, însă posibilitatea de a obține un profit atrage o gamă largă de participanți, inclusiv investitori individuali. Intrarea pe piețele de capital este extrem de ușor de realizat, în contextul în care majoritatea investițiilor se realizează folosind platforme online, precum eToro, unde brokerii acționează ca intermediari pentru cumpărători și vânzători. Printre alți participanți la piața de capital se numără guverne, bănci, corporații și investitori instituționali.

Guvernele

Guvernele pot folosi piețele de capital pentru a investi în proiecte comerciale în încercarea de a obține un profit mai bun din orice surplus de numerar pe care îl dețin. În orice caz, acestea caută de regulă să investească. Acest lucru se face de obicei prin emiterea de obligațiuni de stat.

Băncile

Băncile de investiții au echipe specializate care desfășoară tranzacții proprietare, ceea ce implică utilizarea fondurilor bancare pentru tranzacționarea pieței de capital, în vederea obținerii unei rentabilități a capitalului.

Corporațiile

Firmele mari se pot situa, de asemenea, de ambele părți în relația cu investitorii. Acestea pot investi într-o altă firmă cumpărând acțiuni sau obligațiuni emise de firma țintă. În cazul în care caută modalități de finanțare a oportunităților de dezvoltare pe termen mediu și lung, pot emite propria datorie, acțiuni sau obligațiuni.

Investitorii instituționali

O întreagă industrie s-a dezvoltat în jurul posibilității de a obține profit din investiții pe piețele de capital. Administratorii profesioniști în investiții, inclusiv fondurile de pensii și fondurile speculative, tranzacționează o gamă largă de categorii de active cu speranța de a obține randamente consistente.

Care sunt avantajele utilizării pieței de capital?

O piață în care părțile implicate își pot rezolva reciproc problemele ajută la alocarea eficientă a capitalului. Acest lucru este benefic atât pentru economia generală, cât și pentru investitori.

Scopul principal al investitorilor este de a îmbunătăți rentabilitatea capitalului pe care îl dețin. Raportul risc-rentabilitate trebuie luat în considerare, deoarece este posibil să se piardă parțial sau total investiția inițială. Corporațiile și guvernele participă pe piața de capital în calitate de debitori, cu scopul de a finanța proiecte de investiții pe termen mediu și lung.

Rolul acțiunilor pe piețele de capital

O firmă poate emite acțiuni pentru a prelua mai multe datorii, dar pentru asta trebuie să renunțe la o parte din controlul pe care îl deține asupra companiei și la o parte din profiturile viitoare.

Investitorii trebuie să analizeze dacă o investiție de capital este o idee bună. Decizia se reduce la obiectivele individuale de investiții și la nivelul de risc la care sunt dispuși să se expună, dar există câteva repere standard utilizate pentru a stabili situația în care capitalul propriu al unei firme este subevaluat sau supraevaluat:

 • Raporturile preț/venit (P/E)
 • Acțiuni de valoare
 • Acțiuni de creștere

Rolul obligațiunilor pe piețele de capital

La fel ca în cazul acțiunilor, există și un dezavantaj în emiterea de obligațiuni. Acestea creează o datorie financiară în bilanț, care poate avea un impact asupra ratingului de credit al unei companii sau al unui guvern și trebuie răscumpărată la un moment dat.

Randamentele obligațiunilor sunt fixe, astfel încât investitorii care le cumpără (împrumutând bani efectiv debitorului) pot pierde în cazul în care o companie înregistrează o creștere spectaculoasă. Un aspect negativ este acela că, atâta timp cât emitentul de obligațiuni își respectă obligația de plată, nu există riscul de a primi mai puțin decât capitalul investit inițial.

Cum pot investitorii individuali să acceseze piața de capital

Brokeraj online

Platformele online de brokeraj, precum eToro, au democratizat sectorul investițiilor, iar persoanele fizice își pot deschide un cont și pot tranzacționa în câteva minute. eToro este ușor de folosit, iar utilizatorii se pot înscrie folosind un desktop sau un dispozitiv portabil. Pentru cei care doresc să câștige expunere la piețele de capital, platforma cuprinde o gamă largă de categorii de active, respectiv:

 • Acțiuni
 • Valute
 • ETF-uri
 • Criptomonede

Piețele primare și secundare

Piața primară este locul în care investitorii și firmele interacționează direct între ele. Aceasta ar putea, de exemplu, să aibă loc sub forma unei oferte publice inițiale (IPO), când o firmă vinde propriile acțiuni investitorilor. Există, de asemenea, o piață secundară prin intermediul căreia investitorii tranzacționează între ei active, cum ar fi de exemplu, acțiuni care sunt deja listate.

Copy Trading

Prin Copy Trading investitorii pot să copieze deciziile de tranzacționare ale altor investitori eliminând astfel efortul pe care îl presupune activitatea de elaborare și gestionare a unei strategii. Pe eToro, fondurile rămân în contul dumneavoastră, iar raporturile pot fi încheiate oricând. Platforma pune la dispoziție o gamă variată de portofolii inteligente din care investitorii pot alege.

Gestionarea portofoliului de pe piața de capital

Cei care urmează o strategie buy-and-hold ar trebui să efectueze o verificare de tip T&C pentru a se asigura că aleg cea mai rentabilă abordare. De asemenea, ar fi util să se aprofundeze anumite tehnici de gestionare a riscurilor, cum ar fi, de exemplu, diversificarea portofoliului.

Ce trebuie să știi despre piața de capital

Piața de capital este imensă și este unul dintre principalii factori mobilizatori ai activității economice.

 • Asociația Internațională a Pieței de Capital a estimat că dimensiunea pieței globale a obligațiunilor în august 2020 a fost de 128 de miliarde de dolari.
 • Apollo Global Management a estimat că, în noiembrie 2020, valoarea piețelor globale de acțiuni a fost de aproape 95 de miliarde de dolari.

Analizarea diferitelor sectoare ale pieței de capital poate ajuta investitorii să preia tendințele și oportunitățile de tranzacționare. De exemplu, pe piața cu venituri fixe, randamentele inversate ale obligațiunilor sunt interpretate în mod istoric ca un semn că piețele de acțiuni ar putea fi aproape de o corecție a prețului.

Ce trebuie să știi despre piața de capital

Piața de capital vs. piața monetară – sumar

Există anumite puncte comune între piața monetară și piața de capital, ceea ce este normal, deoarece ambele au același obiectiv: să ofere un mijloc prin care capitalul să fie transferat de la investitori la întreprinderi. Investitorii trebuie să analizeze principalele diferențe dintre acestea pentru a decide ce piață doresc să utilizeze.

Piața monetară Piața de capital
Investiții cu scadență mai mică de douăsprezece luni (datorie pe termen scurt) Investiții cu scadență mai mare de douăsprezece luni (datorie pe termen lung)
Printre instrumentele utilizate se numără fondurile de piață monetară, fondurile mutuale, fondurile de obligațiuni municipale, obligațiunile, certificatele de depozit și conturile de piață monetară Printre instrumentele utilizate se numără acțiunile, obligațiunile, titlurile de creanță, capitalurile proprii, criptomonedele și ETF-urile
Printre participanți se numără guverne, bănci comerciale, bănci de investiții, fonduri speculative, piața „repo” și bănci centrale Printre participanți se numără guverne, brokeri, bănci de investiții, bănci comerciale, fonduri mutuale, fonduri speculative, investitori instituționali și individuali
Sunt mai puțin formale, o mulțime de tranzacții fiind „off exchange” și aranjate între părțile implicate Sunt mai formale, iar instrumentele utilizate pot fi reglementate și tranzacționate la bursă
Raport risc-rentabilitate scăzut Raport risc-rentabilitate mediu spre ridicat

 

Investitorii care utilizează tranzacțiile pe piața monetară se așteaptă să le fie returnat întreg capitalul, plus o mică rentabilitate suplimentară, care va fi aproape egală cu rata dobânzii la economii. Tranzacțiile de pe piața de capital implică un risc mai mare, deoarece există o posibilitate mai mare ca o parte sau toată investiția inițială de capital să nu fie returnată. Dacă lucrurile decurg conform așteptărilor, atunci capitalul inițial va fi returnat, împreună cu o primă suplimentară proporțională cu riscul implicat. Raportul risc-rentabilitate al instrumentelor pieței de capital tinde să fie mai ridicat, în contextul în care piețele monetare au, în mare parte, rolul de a facilita activitatea economică prin tranzacții cu risc relativ scăzut și cu rentabilitate redusă.

Dați click aici pentru a afla mai multe despre piața monetară și piața de capital.


Această informație are scop educativ exclusiv și nu ar trebui considerată drept sfat pentru investiții, recomandări personale sau o ofertă, solicitare de cumpărare sau vânzare, asupra oricăror instrumente financiare.

Acest material a fost format fără a se lua în considerare orice fel de obiective particulare de investiții sau situații financiare și nu a fost creat în conformitate cu cerințele legale și de reglementare a promovării cercetării independente. Orice referiri la performanța anterioară a unui instrument financiar, index sau pachet de investiții, nu sunt și nu ar trebui luate în considerare ca un indicator fiabil al rezultatelor viitoare.

eToro nu exprimă nicio reprezentare și nu își asumă nicio răspundere pentru acuratețea sau completitudinea conținutului acestui ghid. Asigurați-vă că înțelegeți riscurile implicate în tranzacționare înainte de a angaja orice capital. Nu riscați niciodată mai mult decât sunteți pregătit să pierdeți.