Definicja dźwigni i depozytu zabezpieczającego

Czym jest dźwignia?

Dźwignia oznacza wykorzystywanie kapitału pożyczonego od brokera do otwarcia pozycji. Niekiedy inwestorzy mogą zdecydować się na posłużenie się w ramach stosowanej strategii inwestycyjnej dźwignią w celu zainwestowania znaczącej kwoty mimo dokonania niewielkiej wpłaty. Dźwignia wyrażana jest w postaci mnożników kapitału zainwestowanego przez inwestora — na przykład 2x, 5x lub więcej — przy czym broker pożycza tę kwotę inwestorowi w oparciu o stały współczynnik. Dźwignię można stosować w przypadku pozycji zarówno kupna (długich), jak i sprzedaży (krótkich). Należy pamiętać, że w przypadku zastosowania dźwigni zwielokrotnieniu ulegają zarówno zyski, jak i straty.

Czym jest depozyt zabezpieczający?

Depozyt zabezpieczający to ustalona w sposób względny kwota niezbędna do zawarcia transakcji finansowanej dźwignią, uwzględniająca spready dla rachunku, lewarowanie oraz wymianę walut. Powiedzmy, że chcesz zainwestować 1000 USD w akcje spółki Apple, korzystając z dźwigni 1:10. Depozyt zabezpieczający będzie wynosić 10% kwoty pozycji, co oznacza, że trzeba zainwestować 100 USD. Jeśli aktualny kurs akcji Apple wynosi 136 USD, na rachunku inwestora znajdzie się 7,35 akcji Apple.

Jak działa dźwignia?

  1. Wybierz instrument, w który chcesz zainwestować na platformie, a następnie kliknij opcję „INWESTUJ”. Wyświetlone zostanie przedstawione na poniższej ilustracji okno wyskakujące z parametrami zlecenia.
  2. Wybierz u góry właściwą zakładkę „Sprzedaj” (pozycja krótka) lub „Kup” (pozycja długa), aby zająć pozycję inwestycyjną.
  3. Ustal kwotę kapitału, którą chcesz zainwestować w tę pozycję. Ustal mnożnik dźwigni. Ten współczynnik różni się w zależności od wybranego instrumentu. Możesz też zdecydować się na inwestowanie bez dźwigni, wybierając opcję „1x”.
  4. Ustal poziomy zatrzymania straty Stop Loss i realizacji zysku Take Profit. Poziom Stop Loss wymagany jest w celu ograniczenia ryzyka, na które narażony jest Twój kapitał.
  5. Kliknij opcję „ZŁÓŻ ZLECENIE”, aby złożyć zlecenie. Zlecenia realizowane są natychmiast po otwarciu rynku.
  6. Pozycje finansowane dźwignią są rozliczane jako kontrakty na różnice kursowe (CFD). Aby dowiedzieć się więcej o inwestowaniu w kontrakty CFD, kliknij tutaj.

W które instrumenty mogę inwestować z dźwignią?

Dźwignia może być stosowana w przypadku obrotu akcjami, walutami, funduszami ETF, towarami i indeksami oraz, w pewnych okolicznościach, kryptowalutami. Dla każdego z instrumentów ustalono wynikające z przepisów branżowych, a także własnych działań eToro na rzecz promowania odpowiedzialnego inwestowania i ograniczania ryzyka inwestycji finansowanych dźwignią, maksymalne limity poziomu dźwigni finansowej. Aby dowiedzieć się więcej o konkretnych ograniczeniach, kliknij tutaj.

Maksymalny dopuszczalny poziom ryzyka różni się również w zależności od typu rachunku. Rachunek Klienta Profesjonalnego eToro umożliwia stosowanie wyższej dźwigni, a ponadto zapewnia szereg innych korzyści, takich jak niższe wymagane depozyty zabezpieczające czy brak opłat za wypłatę środków. Na zostanie Klientami Profesjonalnymi mogą zdecydować się wyłącznie klienci spełniający określone kryteria. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat statusu Klienta Profesjonalnego, kliknij tutaj.

Co mogę zrobić, aby ograniczyć ryzyko, gdy inwestuję z dźwignią?

Mimo iż inwestowanie z dźwignią może prowadzić do wzrostu zysków od udanych pozycji, wiąże się również z ryzykiem powiększenia strat. Na eToro masz jednak do dyspozycji narzędzia z zakresu zarządzania ryzykiem, które pomagają w ograniczeniu możliwych strat.

  • Stop Loss: ustal poziom Stop Loss, aby zamknąć zlecenie w przypadku gdy kurs rynkowy zmieni się w niekorzystnym kierunku o określoną kwotę. Poziom zlecenia Stop Loss („Strata stop”) można ustawić jako określony kurs rynkowy (cenę) LUB określoną wartość pieniężną zlecenia, która pokazywana jest również jako odsetek pierwotnej wartości inwestycji w oknie zajętej pozycji.
  • Take Profit: złóż zlecenie Take Profit („Realizuj zyski”), aby automatycznie zamknąć pozycję, gdy zarobek na niej osiągnie określony poziom.
  • Ochrona przed ujemnym saldem: w rzadkich przypadkach, w których warunki rynkowe spowodują, że Twój kapitał własny stanie się ujemny, eToro pokryje stratę i przywróci jego zerowe saldo.

Ile wynoszą opłaty za inwestowanie z dźwignią?

Opłaty za rolowanie pozycji na następny dzień (overnight) obliczane są na podstawie ujednoliconych równań i podawane w oknie wyskakującym przed ustaleniem parametrów zlecenia. Aby dowiedzieć się więcej na temat tego, w jaki sposób obliczane są te stawki, kliknij tutaj.

Przykłady dźwigni:

Kwota inwestycji Dźwignia Wielkość transakcji
50 USD 1:400 20 000 USD
200 USD 1:50 10 000 USD
400 USD 1:50 20 000 USD

 

  • Na platformie eToro dla każdego instrumentu określono minimalny i maksymalny poziom dźwigni, a zatem upewnij się, że wybierzesz dźwignię odpowiednią dla siebie.