Każdy, kto rozpoczyna działania na giełdzie finansowej, zapewne zastanawia się, w jaki sposób zwiększyć swoje zyski. Jest na to wiele sposobów i możliwości, które testowane są przez handlarzy na całym świecie. Jedną z możliwości jest margin trading i lewarowanie inwestycji, popularne i powszechnie używane narzędzia na giełdzie. Warto się z nimi zapoznać, aby jeszcze lepiej zrozumieć mechanizmy, które zachodzą między traderami. Nawet jeśli nie będziesz stosować tych instrumentów w przyszłości, warto posiadać wiedzę na ich temat..

Czym zatem jest dźwignia finansowa? Jak doświadczony inwestor podczas handlu może wykorzystać ją na swoją korzyść? Czym jest margin trading i czy faktycznie jest potrzebny? Odpowiedzi na te i inne pytania poznasz z tego artykułu.

Spis treści

Czym jest dźwignia finansowa? 

Co to jest margin trading? 

Jak marża ma się do dźwigni finansowej? 

Jak działa dźwignia finansowa?

Do jakich instrumentów mogę zastosować dźwignię finansową? 

Przykład dźwigni finansowej 

Co mogę zrobić, aby zminimalizować ryzyko podczas handlu z dźwignią? 

Jakie są opłaty za handel z dźwignią? 

Podsumowanie 

Czym jest dźwignia finansowa?

Definicja dźwigni finansowej mówi, że jest to przeznaczenie pożyczonych pieniędzy (długu) do sfinansowania zakupu aktywów, ale z oczekiwaniem, że dochód lub zysk kapitałowy, który będzie pochodzić z nowych pozyskanych środków, przekroczy koszt pożyczki.

Najczęściej jest tak, że to osoba, która jest pożyczkodawcą , będzie ustalać maksimum ryzyka, na które jest gotowa i poda limit dźwigni, która według niej jest do zaakceptowania. Kiedy mowa o pożyczkach będących zabezpieczonymi aktywami, to bank może traktować środki w formie zabezpieczeń, ale tylko do tego momentu kiedy pożyczkobiorca spłaci to co pożyczył. Jeśli mówimy o pożyczce przepływowej, która stosowana jest do zabezpieczenia długu, będzie wykorzystywana ogólna zdolność kredytowa spółki. Warto zauważyć, że inwestorzy coraz częściej decydują się na wykorzystanie dźwigni finansowej do swoich inwestycji ,  Wzór margin trading przedstawia się następująco:

ROE = Zysk netto / Kapitał własny

Stopa zwrotu z kapitału własnego, która jest określana też jako rentowność kapitału własnego, czyli ROE (ang. Return on Equity) nazywana jest relacją zysku netto do kapitału własnego. Zysk netto zależy zysku operacyjnego, a także od odsetek, które będą płacone od pożyczonych finansów. Jak wygląda interpretacja dźwigni finansowej? Opowiemy na przykładzie. Wyobraź sobie tradera, który chce przyjąć pozycję na EUR/PLN o wolumenie 0,1 lota. Wartość kontraktu równa się 20000 €, a dźwignia 40:1 lub inaczej 4,44% depozytu. Będzie to oznaczać, że handlowiec będzie potrzebował zaledwie 4,44% z 20 000 €, czyli 888,88 €, aby móc otworzyć pozycję.

Co to jest margin trading?

What is Margin?

Margin trading, czyli inaczej handel z depozytem zabezpieczającym, daje możliwość stosunkowo łatwego sposobu na szybkie zarobienie pieniędzy. Wraz z pojawieniem się elektronicznych giełd papierów wartościowych, miejsca, które niegdyś były dostępne dla wyspecjalizowanych handlarzy, teraz otwarte są też na małych traderów.

Na rynku giełdowym handel depozytem zabezpieczającym to proces, podczas którego handlarze indywidualni kupują więcej akcji, niż mogą sobie na to finansowo pozwolić. Margin trading polega na kupnie i sprzedaży aktywów podczas jednej sesji giełdowej. Proces ten wymaga od inwestora spekulacji lub odgadnięcia ruchu giełdowego w danej sesji.

Margin trading kieruje się dwoma zamysłami:znajdziesz dwa istotne koncepty.

 • Początkowy depozyt zabezpieczający (Initial Margin) i wymóg dotyczący depozytu zabezpieczającego (Margin Requirement) – Inital Margin jest pierwszą rzeczą, o którą musimy zadbać w tradingu, ponieważ oznacza on wolne środki początkowe, które zainwestujemy w wybrane aktywa. Z kolei depozyt zabezpieczający reprezentuje minimalną kwotę kapitału potrzebną na rachunku depozytowym do utrzymania pozycji otwartej.
  Jak obliczyć depozyt zabezpieczający forex? Należy podzielić swój kapitał przez wymagany depozyt zabezpieczający, a następnie pomnożyć wynik przez 100%. Warto też wiedzieć, jak obliczyć marżę. Marża to różnica pomiędzy kosztem wytworzenia jakiegoś towaru, a jego ceną. Kalkulator marży wygląda następująco:
  Marża = (cena sprzedaży – cena zakupu) / cena sprzedaży x 100%
 • Stop out level – będzie to poziom, na którym odnotowane zostanie automatyczne i nieodwołalne zamknięcie pozycji, które posiada dany inwestor.

Jak marża ma się do dźwigni finansowej?

Depozyt zabezpieczający, czyli marża, to szczególny rodzaj dźwigni finansowej, ponieważ dzięki niemu możesz wykorzystać istniejące pozycje gotówkowe lub papierów wartościowych jako zabezpieczenia Twoich inwestycji. Marża jest używana do tworzenia dźwigni poprzez zwiększenie siły nabywczej o marginalną kwotę.

W tym punkcie warto zapamiętać dwa koncepty: Margin call i Stop out.

 • Margin call, czyli wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego. Występuje, gdy wartość papierów wartościowych na rachunku maklerskim spadnie poniżej poziomu depozytu zabezpieczającego. Będzie wymagać od posiadacza rachunku zdeponowania dodatkowych środków pieniężnych lub papierów wartościowych w celu spełnienia wymogów depozytu zabezpieczającego.
 • Stop out, czyli to działanie podejmowane przez brokera w stosunku do klienta, którego marża jest obecnie niewystarczająca. Wcześniej trader może ustalić swój stop out limit.

Jak działa dźwignia finansowa?

 1. Najpierw wybierz aktywa, w które chcesz zainwestować na eToro. Następnie kliknij „INWESTUJ”. Pojawi się okno, na którym podane zostaną parametry zlecenia.
 2. Możesz kliknąć na zakładkę „Sprzedaj” (pozycja krótka) lub „Kup” (pozycja długa), aby zająć pozycję inwestycyjną.
 3. Kolejnym krokiem jest ustalenie kwoty kapitału, którą chcesz zainwestować w tę pozycję. Możesz wrócić do wzoru wskaźnika dźwigni finansowej podanego w tym artykule i przypomnieć sobie, jak obliczyć dźwignię finansową. Następnie warto ustalić mnożnik dźwigni. Zauważ, że ten współczynnik każdorazowo będzie różnił się w zależności od wybranego instrumentu. Możesz zdecydować się na inwestowanie bez dźwigni, wybierając opcję „x1”, ale też np. wybrać inwestowanie z dźwignią 10.
 4. Aby się zabezpieczyć od utraty kapitału, ustaw poziomy zatrzymania straty Stop Loss i realizacji zysku Take Profit.
 5. Kliknij na „ZŁÓŻ ZLECENIE”, by wykonać operację wraz z otwarciem rynku.

Do jakich instrumentów mogę zastosować dźwignię finansową?

Which Instruments Can I Apply Leverage To?

Dźwignia finansowa najczęściej jest stosowana, gdy mówimy o obrotach akcji, funduszach ETF, walutach, towarach i indeksach oraz – choć nie zawsze – kryptowalutach. Nieważne jaki instrument wybierzesz, by np. inwestować lewarem na zakup akcji – możesz być pewny, że znajdziesz maksymalne limity, które ustalają poziom dźwigni finansowej. Wynika to z przepisów giełdowych, ale też z wewnętrznych działań eToro, aby pokazywać dobre praktyki odpowiedzialnego promowania. opuszczalny maksymalny poziom ryzyka różni się od typu rachunku inwestora – Im bardziej profesjonalny, tym stosowanie dźwigni jest wyższe.

Przykład dźwigni finansowej

Aby lepiej zobrazować, jak działa wykup lewarowany, poniżej znajdziesz przykład dźwigni finansowej forex.

Inwestor posiada na koncie maklerskim 10 000 $. Postanawia zainwestować w firmę ABC, której jedna akcja kosztuje 50 $. Jeżeli postanowiłby zakupić aktywa za posiadaną gotówkę, byłoby go stać na 200 akcji. Może jednak zdecydować się na depozyt zabezpieczający i pożyczyć 10 000 $ od swojego brokera. Wtedy ilość zakupionych akcji wzrasta do 400. Wraz z ilością rosną też potencjalne zyski i straty.

Jeżeli bowiem cena akcji urośnie do 60 $, wtedy trader zarabia 2000 $ przy inwestowaniu własną gotówką. Przy wykorzystaniu depozytu zabezpieczającego inwestor otrzymuje $4000, jednak jeśli cena spadnie do 40 $, handlujący traci 2000 $ przy inwestowaniu gotówkowym i 4000 $, jeśli wykorzystał marżę. Co istotne, trader za każdym razem, gdy inwestuje, musi oddać pożyczone pieniądze z domu maklerskiego.

W tym przykładzie wykupu lewarowanego warto zauważyć, że jeżeli cena akcji firmy ABC spadłaby do 25 $ za sztukę, trader straciłby wszystkie zainwestowane pieniądze, kiedy zdecydowałby się na skorzystanie z depozytu zabezpieczającego. W tym wypadku byłby winien pieniądze maklerowi nawet wtedy, gdy sprzedałby wszystkie posiadane aktywa.

Co mogę zrobić, aby zminimalizować ryzyko podczas handlu z dźwignią?

What Can I Do To Minimise Risk When Trading With Leverage?

nwestowanie z dźwignią ma prowadzić do wzrostu Twoich zysków. Działanie to jednak niesie ze sobą także zagrożenie. Poniżej przedstawiamy ryzyka dźwigni finansowej, z którymi warto się zapoznać, aby zminimalizować ewentualne straty i poprawnie zarządzać ryzykiem.

 • Stop Loss – jeśli ustawisz ten parametr, Twoje zlecenie zostanie zamknięte w przypadku niekorzystnej zmiany kursu rynkowego o określoną kwotę Take Profit – jeżeli ustawisz funkcję Take Profit (z ang. Realizuj zyski), Twoje zlecenie zostanie automatycznie zamknięte, gdy Twój zarobek osiągnie ustawiony przez Ciebie wcześniej poziom.
 • Ochrona przed ujemnym saldem – w szczególnych przypadkach na giełdzie, gdy Twój zainwestowany kapitał zmieni się na ujemny, eToro zobowiązuje się pokryć stratę i przywrócić jego zerowe saldo.

Jakie są opłaty za handel z dźwignią?

eToro dokłada wszelkich starań, aby jeszcze lepiej dostosować swoją ofertę dla traderów z całego świata, dlatego wprowadzone opłaty za rolowanie pozycji na następny dzień (czyli overnight – przez noc) są kalkulowane na bazie ujednoliconych równań, by następnie przedstawić je użytkownikom przed finalnym ustaleniem parametrów zlecenia. Taki sposób gwarantuje przejrzystość. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Wnioski

Kiedy wchodzisz na rynek giełdowy, warto upewnić się, że wiesz o nim wszystko. Wiele narzędzi zostało stworzonych, aby przybliżyć inwestorów do upragnionych wyników finansowych. Jednym z nich jest handel z dźwignią, czyli przeznaczenie pożyczonych pieniędzy  sfinansowania kupna wybranego aktywa. Używanie dźwigni finansowej wiąże się z plusami i minusami, które przedstawiliśmy w tym artykule. Wiedza o nich pozwoli jeszcze bardziej zminimalizować potencjalne straty i zwiększyć potencjalny zysk.

CTA – Zapisz się do eToro i zacznij inwestować.

Niniejsze treści mają charakter wyłącznie informacyjny oraz edukacyjny i nie stanowią usługi doradztwa inwestycyjnego, osobistej rekomendacji, oferty lub namowy do kupna bądź sprzedaży jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Podczas przygotowywania niniejszego materiału nie uwzględniano konkretnych celów inwestycyjnych i sytuacji finansowej odbiorcy oraz nie został on sporządzony zgodnie z wymogami prawnymi i regulacyjnymi określającymi zasady promowania niezależnych badań. Wszelkie odniesienia do historycznych lub przyszłych wyników instrumentów finansowych, indeksów lub konfekcjonowanych produktów inwestycyjnych nie stanowią gwarancji przyszłych wyników i nie należy ich w ten sposób interpretować.

eToro nie gwarantuje dokładności lub kompletności treści oraz nie ponosi odpowiedzialności za ich brak w niniejszej publikacji.


Niniejsze treści posiadają charakter wyłącznie edukacyjny i nie stanowią usługi doradztwa inwestycyjnego, osobistej rekomendacji, oferty lub namowy do kupna bądź sprzedaży jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Podczas przygotowywania niniejszego materiału nie uwzględniano konkretnych celów inwestycyjnych i sytuacji finansowej. Nie został on sporządzony zgodnie z wymogami prawnymi i regulacyjnymi określającymi zasady promowania niezależnych badań. Wszelkie odniesienia do historycznych wyników instrumentów finansowych, indeksów lub konfekcjonowanych produktów inwestycyjnych nie stanowią gwarancji przyszłych wyników i nie należy ich w ten sposób interpretować.

eToro nie gwarantuje oraz nie ponosi odpowiedzialności względem dokładności lub kompletności treści niniejszego przewodnika. Zanim zainwestujesz jakikolwiek kapitał, upewnij się, że rozumiesz ryzyko związane z jego obrotem. Nigdy nie ryzykuj więcej niż jesteś gotów stracić.