Zakłócenia w handlu: Czym są, co je powoduje i jak wpływają na Twoje doświadczenia na eToro?

eToro znajduje się w centrum rewolucji fintech od ponad dziesięciu lat. Z ponad 25 milionami zarejestrowanych użytkowników, eToro jest przodującą na świecie siecią inwestycji społecznościowych. Na eToro oferujemy użytkownikom szeroką gamę aktywów, którymi mogą handlować i w które mogą inwestować.

Pomimo tego, że inwestowanie jest obecnie łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej, czasami nie wszystko idzie zgodnie z planem. Na eToro podejmujemy odpowiednie działania mające na celu zapewnienie naszym użytkownikom możliwie najbezpieczniejszego środowiska. W związku z tym, że zakłócenia w handlu czasem się zdarzają, wyjaśniamy na czym one polegają i co można, a czego nie można robić w takich sytuacjach.

Czym są zakłócenia w handlu?

Zakłócenia w handlu to sytuacje, w których rynki przestają funkcjonować w sposób regularny. Zwykle charakteryzuje się to się szybkimi i rozległymi ruchami na rynku. Nie ma jednej, konkretnej przyczyny zakłóceń w handlu. Mogą one wynikać z nietypowych transakcji (takich jak krach lub pompa) lub fizycznych zagrożeń dla giełd papierów wartościowych, takich jak np. wojna. Bez względu na przyczynę, zakłócenia w handlu są wynikiem nietypowych warunków na rynku, mogących powodować panikę i zakłócenia w przeprowadzaniu transakcji.

Po krachu na rynku w 1987 roku zainstalowano przerywacze obwodu (z ang. circuit breakers), limity cenowe oraz inne systemy mające na celu zminimalizowanie ryzyka związanego z zakłóceniami w handlu. Systemy te mają na celu wstrzymanie obrotu w przypadku gwałtownych spadków na rynkach.

Przykłady zakłóceń w handlu

Zakłócenia w handlu mogą zdarzyć się, gdy na rynkach wystąpi drastyczny ruch wywołany obawami inwestorów, że różne czynniki mogą spowodować rozległe problemy i potencjalnie spowolnić rynki. Zatrzymania i zakłócenia na rynku zdarzają się z wielu powodów, co widać w najnowszej historii.

Rok 2020 był szalonym rokiem dla rynku akcji ze względu na pojawienie się COVID-19 i ogromnego wpływu, jaki wywarł on na cały świat. W marcu tego roku, po raz pierwszy od 2008 r., Wall Street przeżyła coś, co można nazwać krachem, a trzy główne indeksy odnotowały duże straty procentowe. 16 marca bieżącego roku, krótko po otwarciu giełdy, indeks SPX500 zanotował 7% spadek. Zadziałał system przerywaczy obwodu i transakcje zostały wstrzymane na 15 minut. Było to trzecie zatrzymanie w tym tygodniu, po wstrzymaniu w dniach 9 i 12 marca.

Zatrzymania rynku mogą również być spowodowane przez problemy techniczne, np. awaria techniczna z 8 lipca 2015 r., która spowodowała wstrzymanie transakcji na nowojorskiej giełdzie na kilka godzin. Tragiczne zdarzenia z 11 września 2001 r. również doprowadziły do wstrzymania handlu, a rynki pozostały zamknięte do 17 września.

Dlaczego nie można otworzyć lub zamknąć pozycji?

Brak płynności lub niemożność uzyskania wyceny od naszych dostawców płynności

W każdym przypadku, gdy użytkownik chce otworzyć lub zamknąć transakcję, musi najpierw znaleźć kontrahenta. Oznacza to, że ktoś inny musi chcieć kupić to, co sprzedajesz, i na odwrót. Jeśli nie można znaleźć kontrahenta, lub w przypadku niewystarczającej liczby kupujących lub sprzedających na rynku, nie można otworzyć lub zamknąć transakcji. Taką sytuację określamy mianem „braku płynności”.

Giełda może wstrzymać obrót akcjami

Giełdy mają szerokie uprawnienia w zakresie wstrzymywania obrotu. Mogą one wstrzymać obrót określonymi akcjami, zazwyczaj z powodu jednego lub kilku z poniższych przypadków:

  • Ekstremalna zmienność: obrót akcjami może zostać wstrzymany z powodu nieregularnych transakcji, które giełda chce zbadać.
  • Niska płynność: obrót akcjami może zostać wstrzymany z powodu braku lub niskiej płynności.
  • Wydarzenia informacyjne: obrót akcjami może zostać wstrzymany z powodu oczekiwania na wiadomości. Na przykład, w przypadku pojawienia się informacji na temat danej akcji, giełda może wstrzymać jej notowania na kilka minut, aby dać inwestorom czas na nadrobienie zaległości.

Brak możliwości otwarcia pozycji SPRZEDAŻY z powodu braku możliwości pożyczenia aktywów

Short selling (krótka sprzedaż) to sytuacja, w której inwestor pożycza akcje i sprzedaje je, planując odkupić je później po niższej cenie. Akcje bez możliwości pożyczenia to akcje, które nie zostaną pożyczone osobom zajmującym się krótką sprzedażą. Może się to zdarzyć, gdy nie ma chętnych do ich pożyczenia. Strona sprzedaży aktywa nie jest dostępna na platformie eToro, gdy nie można go pożyczyć.

Skrajna zmienność w różnych klasach aktywów

Akcje i indeksy to nie jedyne klasy aktywów dostępne na eToro — oferujemy również kryptowaluty, pary walutowe, towary oraz fundusze ETF. Platforma eToro ma własne przerywacze obwodu (z ang. circuit breakers), aktywne we wszystkich klasach aktywów. Gdy zidentyfikujemy ekstremalną zmienność na danym aktywie, mogą zadziałać przerywacze obwodu i tymczasowo zablokować możliwość otwierania / zamykania pozycji.

Przerywacze obwodu (z ang. circuit breakers) na eToro

Platforma eToro wyposażona jest w mechanizmy bezpieczeństwa. Nazywa się je przerywaczami obwodu (z ang. circuit breakers), ponieważ są środkami awaryjnymi stosowanymi w celu wstrzymania transakcji w nietypowych przypadkach. Są one uruchamiane na eToro w następujących przypadkach:

  • Za każdym razem, gdy spread jest nadmiernie rozszerzony, uruchamiany jest przerywacz obwodu. Oznacza to, że gdy różnica między ceną kupna a sprzedaży instrumentu jest zbyt duża lub nadmiernie rozszerzona, następuje wstrzymanie handlu.
  • Problemy techniczne mogą również powodować aktywowanie przerywaczy obwodu

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Jeśli nadal nie masz pewności, co robić podczas takich przypadków, lub masz pytania dotyczące określonych wstrzymań handlu w czasie rzeczywistym, skontaktuj się z nami.


Niniejsze treści posiadają charakter wyłącznie edukacyjny i nie stanowią usługi doradztwa inwestycyjnego, osobistej rekomendacji, oferty lub namowy do kupna bądź sprzedaży jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Podczas przygotowywania niniejszego materiału nie uwzględniano konkretnych celów inwestycyjnych i sytuacji finansowej. Nie został on sporządzony zgodnie z wymogami prawnymi i regulacyjnymi określającymi zasady promowania niezależnych badań. Wszelkie odniesienia do historycznych wyników instrumentów finansowych, indeksów lub konfekcjonowanych produktów inwestycyjnych nie stanowią gwarancji przyszłych wyników i nie należy ich w ten sposób interpretować.

eToro nie gwarantuje oraz nie ponosi odpowiedzialności względem dokładności lub kompletności treści niniejszego przewodnika. Zanim zainwestujesz jakikolwiek kapitał, upewnij się, że rozumiesz ryzyko związane z jego obrotem. Nigdy nie ryzykuj więcej niż jesteś gotów stracić.