Narody na drodze rozwoju: portfel StartupNations eToro

Dwadzieścia lat temu The Irish Times opublikował artykuł ilustrujący, że kultura start-upów w Irlandii wśród firm tworzących oprogramowanie była w rzeczywistości lokalną inicjatywą, a nie wynikiem zakładania tych firm przez byłych pracowników międzynarodowych korporacji. Ta szczególna kultura start-upów w małych krajach, gdzie obserwuje się napływ innowacji, gdzie cały czas powstają nowe firmy technologiczne, gdzie możliwości są nieograniczone to coś, co staramy się uchwycić w naszym nowym Smart Portfolio StartUpNations. Szczególne zainteresowanie start-upami w portfelu start-up nations polega na możliwości wykorzystania znacznego wzrostu tych firm w pierwszych latach ich istnienia.

To, co jest naprawdę ekscytujące w inwestowaniu w start-upy z mniejszych krajów, to fakt, że ich sukcesy wynikają w równym stopniu z tego, że kraje te stwarzają odpowiednie warunki do rozwoju. 

Przykładowo, w Rumunii istnieje wiele czynników, które sprawiają, że jest to atrakcyjne miejsce do inwestowania. Koszty życia są niskie, przedsiębiorstwa można zakładać po niskich kosztach, a siła robocza jest dobrze wykształcona i wykwalifikowana. Mimo że Rumunia jest jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek w Europie, ze względu na niewielki rynek, początkujące firmy rumuńskie, aby odnieść sukces, koncentrują się głównie na dostosowaniu swoich produktów do rynków światowych.

Kolejnym krajem o globalnej perspektywie, lecz działającym na małym rynku jest Izrael. Ten niewielki kraj położony na wybrzeżu Morza Śródziemnego zawsze radził sobie z różnymi wyzwaniami, kształtując mentalność dążacą do ciągłego poszukiwania rozwiązań i rozwijając kluczowe umiejętności życiowe w stosunkowo młodym wieku. Dobrze wykształcona siła robocza Izraela stanowi dużą pulę dla wielu start-upów technologicznych, które chcą zatrudnić absolwentów posiadających w młodym wieku zaawansowane umiejętności w zakresie programowania i bezpieczeństwa cybernetycznego. 

Szwajcaria, położona w Europie Środkowej, stanowi doskonałą okazję do zakładania nowych firm. W przeciwieństwie do Rumunii, prowadzenie działalności gospodarczej w Szwajcarii jest drogie. Mimo to, dzięki wielu zaletom, takim jak doskonałe położenie, najwyższej jakości siła robocza, silna gospodarka, doskonała infrastruktura i przyjazne dla biznesu przepisy, Szwajcaria przyciąga nowe firmy.

Nie wszystkie kraje są do siebie podobne, ale w każdym z tych małych państw jest coś wyjątkowego, co stanowi przyczółek dla odnoszących sukcesy start-upów. Firmy z każdego z tych krajów — i nie tylko są reprezentowane w naszym Smart Portfolio StartUpNations.

Tak jak nasze inne portfele Smart Portfolios od eToro, jest to portfel tematyczny, który oferuje Ci grupę aktywów w określonych obszarach, ale jednocześnie jest zdywersyfikowany, tak aby Twoja inwestycja nie była uzależniona od losów jednej lub dwóch spółek. Tworzymy te Smart Portfolios z myślą o strategii długoterminowej, jednak ze względu na charakter tego konkretnego Smart Portfolio, spółki wchodzą i wychodzą z portfela nieco częściej. 

Tworząc Smart Portfolio StartUpNations, szukaliśmy krajów o stosunkowo niewielkiej liczbie ludności (poniżej 20 mln), w których panuje środowisko sprzyjające innowacjom, w którym firmy mogą się rozwijać. Krótko mówiąc, szukaliśmy krajów, w których istnieje potencjał umożliwiający firmom osiągnięcie dużych sukcesów. 

Aby znaleźć kraje pasujące do tej zwycięskiej formuły, sięgnęliśmy po dane z trzech kategorii: otoczenie sprzyjające prowadzeniu działalności gospodarczej, przyjazne warunki dla start-upów oraz Światowy Rocznik Konkurencyjności IMD. Te materiały pomogły nam ustalić, czy klimat inwestycyjny w danym kraju, jego konkurencyjność, efektywność rządu, infrastruktura i inne czynniki mogą przyczynić się do pomyślnego rozwoju start-upów. Wykorzystując dane z tych źródeł, w połączeniu z naszą analizą, wybraliśmy kraje, które są najlepszymi kandydatami do tego portfela. 

Wszystkie spółki wchodzące w skład portfela muszą znajdować się na giełdzie od mniej niż pięciu lat, aby uchwycić wysoki potencjał wzrostu spółki w jej początkowej fazie, a także aby utrzymać najbardziej aktualne spółki w momencie rozpoczęcia ich podróży na rynek publiczny. Ponadto, co roku aktualizujemy portfel o nowe spółki, które niedawno weszły na giełdę.

Smart Portfolio StartUpNations to świetny sposób na zapoznanie się z krajami, których kultura i środowisko sprzyjają rozwojowi nowych firm. Inwestuj w ekscytujący świat start-upów za pomocą zdywersyfikowanego portfela, bez typowych negatywnych skutków wiązania wszystkich swoich nadziei z jedną spółką. 

Inwestuj w StartupNations

Copy Trading nie stanowi porady inwestycyjnej. Wartość Twoich inwestycji może wzrosnąć lub spaść. Twój kapitał jest narażony na ryzyko.

Niniejszy komunikat służy wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym i nie powinien być traktowany jako porada inwestycyjna, osobista rekomendacja, oferta lub zachęta do kupna lub sprzedaży jakichkolwiek instrumentów finansowych. Niniejszy materiał został przygotowany bez uwzględnienia celów inwestycyjnych lub sytuacji finansowej żadnego konkretnego odbiorcy i nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi i regulacyjnymi promującymi niezależne badania. Wszelkie odniesienia do przeszłych lub przyszłych wyników instrumentu finansowego, indeksu lub produktu inwestycyjnego w pakietach nie są i nie powinny być traktowane jako wiarygodny wskaźnik przyszłych wyników. eToro nie składa żadnych oświadczeń i nie ponosi odpowiedzialności za dokładność lub kompletność treści tej publikacji.