Inwestowanie aktywne czy pasywne? A może by tak wykorzystać to, co najlepsze w obu podejściach?

Nie istnieje jeden sposób inwestowania. Tak naprawdę inwestorzy od wielu lat dyskutują o jego różnych formach, w szczególności o podejściu aktywnym i pasywnym.

Podejście aktywne i pasywne

Pierwsze z nich opiera się na aktywnym handlu aktywami: osoby kierujące się tym podejściem inwestują regularnie. Aktywni inwestorzy uważnie śledzą swoje postępy, aby nie przeoczyć żadnych potencjalnych zmian, i stale modyfikują swoje portfele. Ich celem jest zazwyczaj osiągnięcie wyników lepszych od benchmarku – zwykle jednego z indeksów giełdowych.

W przypadku takiego podejścia aktywni zarządcy funduszy regularnie podejmują decyzje, takie jak kupno lub sprzedaż, które mają natychmiastowy wpływ na ich portfele. To zmusza ich do ciągłego śledzenia rynków.

Na drugim końcu spektrum metod inwestycyjnych jest podejście pasywne. Jego celem jest stałe budowanie portfela. Inwestowanie pasywne, czasami nazywane podejściem „kupuj i trzymaj”, obejmuje nabywanie aktywów z zamiarem ich długoterminowego przechowywania. Wybór takiej metody często oznacza, że inwestorzy nie starają się osiągnąć lepszych wyników niż indeks, ale po prostu takie same.

Pasywni zarządcy funduszy, którzy kupują i zatrzymują, nie podejmują krótkoterminowych decyzji, lecz starają się czerpać korzyści z długofalowych trendów. Inwestorzy pasywni, w odróżnieniu od tych aktywnych, nie pragną osiągać zysków z krótkotrwałych wahań cen czy fluktuacji na rynku.

Niektórzy mogą zadać sobie pytanie: „Czy naprawdę muszę wybrać jedną z tych metod?”. Dobra wiadomość jest taka, że nie ma takiej potrzeby. Jeśli szukasz pośredniego rozwiązania, które pozwala czasem być aktywnym, a niekiedy pasywnym, dynamiczne podejście może być odpowiednim wyborem.

Poznaj inteligentne portfele eToro

Dynamiczne podejście do inwestowania

To połączenie obu metod. Inwestorzy dynamiczni nie zmieniają swoich portfeli każdego dnia pod tym względem to podejście jest bliższe pasywnemu. Jednak dokonują oni regularnych zmian, podobnie jak w metodzie aktywnej, kiedy na przykład do platformy eToro dodawane są nowe aktywa lub pojawia się interesująca pierwsza oferta publiczna. Inteligentne portfele eToro oferują zalety podejścia dynamicznego, umożliwiając jednocześnie zespołowi inwestycyjnemu eToro precyzyjne dostrajanie.

Wielu wybitnych inwestorów stosuje metodę dynamiczną. Być może zdarzyło Ci się słyszeć o Cathie Wood z ARK. Natomiast inni gracze świata inwestycji łączą też podejście pasywne i aktywne z dynamicznym. Dan Hunt, starszy strateg inwestycyjny banku Morgan Stanley, opublikował niedawno artykuł, w którym nazwał to „tym, co najlepsze z obu światów”.

Inwestowanie w inteligentne portfele zgodnie z podejściem dynamicznym

To specjalnie wybrane kolekcje, które umożliwiają użytkownikom eToro dywersyfikację zasobów poprzez inwestowanie w różnorodne aktywa jednym kliknięciem. Inteligentne portfele są przeznaczone dla inwestorów długoterminowych, którzy chcą mieć dostęp do najnowocześniejszych tematów inwestycyjnych. Ten typ portfeli zapewnia użytkownikom eToro ekspozycję na określone kategorie lub trendy przy pomocy pojedynczych, gotowych propozycji, opartych na analizach i badaniach rynku.

To tematyczne podejście do inwestowania ma na celu pomóc inwestorom w wykorzystywaniu możliwości rynkowych bez ponoszenia opłat za zarządzanie, poprzez skupianie się na strategiach, które są dla nich najważniejsze, i oszczędzanie czasu.

Z roku na rok rośnie zapotrzebowanie na inwestycje tematyczne, a wpływowi przedstawiciele branży, między innymi Vanguard i Blackrock (iShares), wkładają mnóstwo wysiłku w badanie takich trendów inwestycyjnych. Fundusze zainwestowane w tematyczne ETF-y przewyższają liczebnie te zainwestowane w jakąkolwiek inną kategorię zdefiniowaną w branży, według FactSet i Goldman Sachs Global Investment Research1. Tematyczne fundusze ETF generują około 6% przychodów, mimo że stanowią mniej niż 2% aktywów branżowych.

Inwestuj dynamicznie dzięki inteligentnym portfelom eToro

Nie ma znaczenia, czy jesteś inwestorem aktywnym, pasywnym czy dynamicznym. eToro umożliwia użytkownikom inwestowanie w dowolny wybrany sposób.

Źródła:

  1. https://www.defianceetfs.com/the-thematic-etf-boom/