Krótki przewodnik po krótkiej sprzedaży na eToro

Być może znasz już termin „krótka sprzedaż” lub „zająć krótką pozycję”, i jest duża szansa, że wiesz, o co chodzi w tym podejściu inwestycyjnym. Ostatecznie krótka sprzedaż jest jednym z najlepszych sposobów na osiąganie zysków, gdy kursy rynkowe spadają. Krótko mówiąc (znów ta krótkość…), „sprzedaż krótka” lub „zajmowanie pozycji krótkiej” to praktyka, która umożliwia inwestorom zajmowanie pozycji, której wartość wzrośnie, jeśli cena bazowego instrumentu finansowego spadnie. Technika ta stosowana jest, gdy ceny na rynkach spadają, lub w celu zabezpieczenia pozostałych zajętych pozycji.

Jak działa sprzedaż krótka

Sprzedaż krótka to zawierana przez inwestora i brokera umowa, która może być realizowana w różnych formach. Najprostszym scenariuszem jest ten, w którym broker pożycza inwestorowi określony instrument, czyli na przykład pewną liczbę akcji określonej spółki. Inwestor natychmiast sprzedaje te akcje, a po spadku ich ceny odkupuje je za niższą cenę. Następnie zwraca aktywa brokerowi i zachowuje różnicę wartości jako zysk.

Oczywiście jest to scenariusz optymalny dla inwestora, ale transakcja może okazać się mniej korzystna. Określenie „krótka” odnosi się do tego, że po pożyczeniu akcji i ich sprzedaży inwestorowi „brakuje” pewnej liczby akcji.

Na platformie eToro sprzedaż krótka odbywa się w oparciu o kontrakty na różnice kursowe (CFD). Korzystając z kontraktu CFD, broker i inwestor uzgadniają wcześniej warunki i rozliczają między sobą różnicę na koniec transakcji, podczas gdy instrumenty bazowe nie zmieniają właściciela. Jeżeli broker jest licencjonowany i regulowany, ma obowiązek zaproponować klientom warunki rynkowe odzwierciedlające rynek rzeczywisty w możliwie największym stopniu — dlatego wykorzystywanie kontraktów CFD do sprzedaży krótkiej w takich okolicznościach nie stanowi konfliktu interesów.

Otwarcie pozycji SPRZEDAŻY na eToro

Ponieważ eToro dąży do zapewnienia swoim klientom intuicyjnego interfejsu i płynnej obsługi inwestycji, pozycje krótkie można otwierać w dość prosty sposób za pomocą platformy transakcyjnej. Wystarczy otworzyć pozycję i przestawić przełącznik z „KUP” na „SPRZEDAJ”:

Gdy tylko ustawisz opcję „SPRZEDAJ” i otworzysz pozycję, zostanie ona otwarta jako pozycja sprzedaży krótkiej, a jej wartość będzie rosnąć w miarę spadku wartości instrumentu bazowego. Pamiętaj: funkcja SPRZEDAŻY nie oznacza, że sprzedajesz aktywa, których nie masz w portfelu — chodzi raczej o to, że otwierasz nową pozycję opartą na swego rodzaju „pożyczce”.

Podobnie jak na wszystkich platformach inwestycyjnych, ceny na eToro podawane są ze spreadem, co oznacza, że ceny KUPNA i SPRZEDAŻY różnią się (cena KUPNA jest zawsze wyższa). Dlatego też w trakcie zamykania pozycji krótkiej należy sprawdzić cenę KUPNA na platformie, ponieważ jest to cena, która zostanie Ci zaproponowana podczas zamykania.

Po otwarciu pozycji pojawi się ona w Twoim portfelu jako pozycja „SPRZEDAJ”:

Sprzedaż krótka jest potężnym narzędziem, a inwestorzy powinni się z nią dobrze zapoznać. Uzupełnienie zestawu narzędzi do inwestycji krótko- i długoterminowych o sprzedaż krótką otwiera się przed Tobą wiele nowych możliwości, ponieważ możesz zarabiać nawet wtedy, gdy rynki spadają. Sprzedaż krótka może być ponadto wykorzystywana jako narzędzie do ograniczania poziomów strat na aktywach nieskorelowanych (hedgingu).

Teraz, gdy lepiej rozumiesz krótką sprzedaż, spróbuj wykonać kilka eksperymentów, otwierając kilka pozycji krótkich za pomocą wirtualnego rachunku eToro.

Twój kapitał jest narażony na ryzyko. Niniejsza treść nie stanowi porady inwestycyjnej. Inwestowanie w kontrakty CFD.