Co to są wyniki ESG i jak należy je stosować? Przewodnik po ESG na eToro

Wiedza to potęga, a inwestorzy, podejmując decyzje inwestycyjne, muszą mieć dostęp do jak największej ilości informacji wysokiej jakości. Wraz z rosnącym ruchem w kierunku bardziej etycznych i zrównoważonych praktyk biznesowych, niezbędna jest większa przejrzystość działań firm w tych obszarach, nie tylko dla większego dobra, ale także w celu uniknięcia ryzyka. Fundamentem tego ruchu jest ESG.

Przyjrzyjmy się bliżej temu, czym jest ESG i jak można wykorzystać wyniki ESG, aby lepiej zrozumieć, czy dana spółka powinna znaleźć się w naszym portfelu.

Co to jest ESG?

ESG, zwane również inwestowaniem zrównoważonym, inwestowaniem etycznym lub inwestowaniem odpowiedzialnym społecznie, oznacza kwestie środowiskowe, społeczne i związane z zarządzaniem — według których można oceniać spółki pod kątem ich wyników, a następnie przyznawać im oceny liczbowe.

ESG to jeden z największych obecnie trendów w inwestowaniu. Prawie 80% inwestorów realizuje obecnie lub rozważa strategie zrównoważonego inwestowania, cztery na pięć instytucji uwzględnia obecnie kwestie ESG w swoich procesach inwestycyjnych, a od 2020 r. 88% spółek giełdowych ma wdrożone inicjatywy ESG.

Dowiedz się więcej o ESG

Jak można wykorzystać wyniki ESG w swoich decyzjach inwestycyjnych?

Przy rozważaniu, które akcje dodać do swojego portfela, wyniki ESG, znane również jako ratingi ESG, dają dostęp do dodatkowych informacji o spółce, które zazwyczaj nie są uwzględniane w tradycyjnej analizie finansowej. Czynniki takie jak na przykład ekspozycja na ryzyko związane ze zmianami klimatycznymi i prawami człowieka mogą mieć znaczący wpływ na wyniki akcji.

Chociaż wyniki ESG nie powinny być jedynym czynnikiem przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnej, mogą one odgrywać ważną rolę jako część procesu badania i podejmowania decyzji inwestycyjnych. Wyniki ESG mogą pomóc w ukierunkowaniu inwestycji w spółki, których zrównoważone praktyki sprawiają, że mają dogodniejszą pozycję do osiągania lepszych wyników w dłuższej perspektywie czasu, a także pomaga unikać spółek stosujących wątpliwe lub ryzykowne praktyki biznesowe.

Jako inwestor możesz wykorzystać wyniki ESG, aby uzyskać dodatkową wiedzę na temat tego, jak bardzo spółka jest zrównoważona:

  • Wyniki ESG mogą dostarczyć dodatkowych informacji o firmie, wykraczających poza tradycyjną analizę finansową.
  • Wyniki ESG mogą być wykorzystywane jako filtr przy podejmowaniu decyzji o tym, które akcje włączyć do portfela. Na przykład, inwestor może zdecydować się na inwestowanie tylko w te spółki, które mają wysoką ocenę ESG.
  • Wyniki ESG mogą działać jak sygnał lub narzędzie do monitorowania. Na przykład, spadek wyniku spółki w zakresie ESG może być sygnałem do zbadania, co spowodowało taką zmianę.

Jak obliczane są ratingi ESG?

Dane, badania i analizy są już prawdopodobnie częścią Twojego słownika inwestycyjnego. Podobnie jak analiza rynkowa bierze pod uwagę informacje finansowe spółki, aby ocenić jej akcje, ocena ESG uwzględnia konkretne czynniki, aby sprawdzić, jak spółki radzą sobie pod względem zrównoważonego rozwoju.

Całkowity wynik ESG tworzony jest w oparciu o trzy oddzielne oceny, po jednej dla każdej kategorii:

  • Czynniki środowiskowe uwzględniają wysiłki spółki w zakresie ochrony środowiska, w tym jej poziom efektywności energetycznej, emisję dwutlenku węgla, zanieczyszczenie powietrza i wody, praktyki w zakresie zarządzania odpadami oraz zużycie zasobów naturalnych.
  • Czynniki społeczne analizują praktyki spółki dotyczące ludzi i społeczności, takie jak prawa człowieka i standardy pracy, różnorodność w miejscu pracy, polityka prywatności danych oraz działalność humanitarna.
  • Czynniki związane z zarządzaniem mierzą standardy zarządzania spółką, takie jak skład rady nadzorczej, wynagrodzenia kadry kierowniczej, praktyki lobbingowe i polityka zapobiegania korupcji.

ESG na eToro

eToro wprowadza obecnie nową funkcję, która zapewnia ocenę ESG dla tysięcy akcji, dzięki czemu nasi użytkownicy mogą mieć jasny i wygodny dostęp do tych cennych informacji. Wdrażanie będzie przebiegać etapami, więc jeśli jeszcze nie widzisz wyników ESG w swojej aplikacji, nie martw się — pojawią się wkrótce.

Niestety, nie istnieje jeden powszechnie przyjęty system oceny ESG, który mógłby być wskazówką dla inwestorów, a wskaźniki ESG mogą być dość subiektywne w zależności od tego, kto je oblicza. Aby zapewnić, że wyniki eToro są jak najbardziej wiarygodne i odzwierciedlają najdokładniejsze informacje, nawiązaliśmy współpracę z firmą ESG Book.

ESG Book jest światowym liderem w dziedzinie analizy danych ESG, wykorzystywanych przez najlepsze instytucje finansowe do pomiaru wyników największych światowych korporacji w zakresie zrównoważonego rozwoju. Firma łączy najnowocześniejsze technologie i badania, aby uczynić te dane bardziej dostępnymi dla społeczeństwa. ESG Book bierze pod uwagę informacje podawane przez firmy (publikowane co roku), a także wiadomości i sygnały organizacji pozarządowych w sposób ciągły. Dzięki temu wyniki są codziennie równoważone i odzwierciedlają wszelkie zmiany w wynikach spółek w zakresie zrównoważonego rozwoju, a zatem każda zmiana wyniku jest natychmiast widoczna na platformie eToro

System oceny ESG na eToro posiada przyjazny dla użytkownika schemat kolorów „świateł drogowych“:

  • Wynik zielony wskazuje, że firma jest liderem w swoim sektorze pod względem ESG.
  • Wynik bursztynowy wskazuje, że firma jest przeciętna w swoim sektorze pod względem ESG.
  • Wynik czerwony wskazuje, że spółka ma niską ocenę w zakresie ESG w stosunku do swojego sektora.

Dlaczego ESG?

ESG staje się coraz bardziej popularne ponieważ jako społeczeństwo globalne przywiązujemy do kwestii ESG znacznie większą wagę niż kiedykolwiek wcześniej. Ponadto, badania wykazały, że spółki, które są bardziej przyjazne pod względem ESG, z czasem osiągają lepsze wyniki finansowe. Dlatego inwestorzy zwracają uwagę na ESG jako sposób na uniknięcie ryzyka i potencjalne źródło lepszych zysków w dłuższej perspektywie czasu. Przekonaj się sam, jak korzystać z wyników ESG przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

Odkryj ESG na eToro

Niniejszy komunikat ma charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny i nie powinien być traktowany jako porada dotycząca produktów finansowych, osobista rekomendacja, oferta lub zachęta do kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek produktu finansowego. Został on przygotowany bez uwzględnienia Twoich celów, sytuacji finansowej czy potrzeb. Wszelkie odniesienia do przeszłych wyników i przyszłych wskazań nie są i nie powinny być traktowane jako wiarygodny wskaźnik przyszłych wyników. eToro nie składa żadnych oświadczeń i nie ponosi odpowiedzialności za dokładność lub kompletność treści tej publikacji.