Poznajcie @reinhardtcoetzee: uczestnika programu Popular Investor, który słucha rad Warrena Buffetta

Najlepsza wskazówka inwestycyjna Warrena Buffetta jest dość prosta: inwestuj w wybrany indeks tak długo, jak możesz. Podejście takie oznacza powiązanie wzrostu zainwestowanego kapitału z globalną gospodarką — nie trzeba już robić nic innego, ponieważ skład indeksów jest co kwartał aktualizowany. Spółki osiągające straty wypadają z indeksów, a dołączają do nich nowe, rentowne firmy.

Buffett daje tę wskazówkę, ponieważ większość inwestorów nieustannie próbuje zgadnąć, kiedy należy sprzedać, a kiedy warto kupić poszczególne walory, tym samym ryzykując porażkę. Gdy jednak porówna się portfel Warrena Buffetta z indeksem S&P 500, można dość łatwo zauważyć, że jego wartość rośnie znacznie szybciej niż ten indeks:

Gdy inwestuje się w indeks traktowany jako element dobrze zarządzanego portfela, uzyskuje się najlepszą kombinację optymalnej ekspozycji na rynki.

Teraz, po omówieniu portfela Warrena Buffetta, przyjrzyjmy się wspaniałemu portfelowi uczestnika programu Popular Investor Reinhardta Gerta Coetzee:

Ten pochodzący z Republiki Południowej Afryki uczestnik programu Popular Investor sklasyfikowany na poziomie „Kadet” zdecydowanie wierzy w inwestycje długoterminowe — wyrazem tego przekonania jest jego wspaniały, zróżnicowany portfel, który może zapewnić ekspozycję na wybrane akcje wchodzące w skład indeksów Nasdaq 100 i S&P 500:

98% kapitału Reinhardta jest obecnie zainwestowane, a jego współczynnik ryzyka to zaledwie 3. Często słyszę pytania o to, jak należy ograniczać ryzyko w trakcie inwestowania. Cóż, wystarczy postawić na dywersyfikację.

Spójrzcie poniżej, aby przekonać się, w jaki sposób Reinhardt ogranicza ryzyko dzięki zróżnicowaniu inwestycji:

Z zamieszczonego na eToro biogramu Reinhardta dowiadujemy się wszystkiego o jego filozofii inwestycyjnej:

„Cześć! Otwieram pozycje kupna wyłącznie na akcjach spółek, które zostały dobrze zbadane, mają odpowiednią historię dobrych wyników, a przede wszystkim przekonują mnie co do swojego potencjału przynoszenia wysokich zwrotów w długim terminie. Ze względu na długoterminowy charakter tej strategii proszę, abyście decydowali się na kopiowanie również otwartych pozycji, ponieważ nie zajmuję nowych pozycji zbyt często. Otwarte pozycje na akcjach utrzymuję również wówczas, gdy sądzę, że spółka ma potencjał długoterminowego wzrostu, niezależnie od bieżącego kursu. Dzienne, a nawet miesięczne zmiany kursu wysokiej jakości akcji w rzeczywistości nie mają dużego znaczenia — liczy się raczej zwrot długoterminowy. Jeśli będziemy trzymać się takiego podejścia, wyróżnimy się z tłumu i nie utkniemy w emocjonalnych pułapkach, w które wpada wielu inwestorów”.

Poniżej znajdziecie kilka dodatkowych statystyk dotyczących rachunku inwestycyjnego Reinhardta:

Teraz, po przeanalizowaniu portfela Reinhardta, możemy przyjrzeć się osiąganym przez niego wynikom. Można powiedzieć, że robią duże wrażenie: od czasu utworzenia portfela na początku lipca 2016 r. odnotował niemal 100% zyskownych miesięcy.

Na koniec porównajmy portfel Reinhardta z indeksem S&P 500:

Czy następny Warren Buffett właśnie rozpoczął karierę jako „Kadet” w programie Popular Investor na eToro? Czas pokaże!