Inwestowanie tematyczne odnosi się do strategii inwestycyjnej, w ramach której inwestorzy próbują wybrać, na podstawie własnych przewidywań i analiz, trendy mogące w przyszłości zapewnić osiągnięcie atrakcyjnych wyników. W inwestowaniu tematycznym znacznie mniejsze znaczenie mają dotychczasowe wyniki danych aktywów czy branż.

Spis treści

Co to jest inwestowanie tematyczne i jak działa?

Dobór odpowiednich tematów

Jakie są przykłady głównych makrotrendów?

Jak zbudować portfolio tematyczne

Plusy i minusy inwestowania tematycznego

Podsumowanie

Ten rodzaj inwestowania może skupiać się na przykład na wybranych trendach technologicznych lub społecznych. Popularność tematycznych inwestycji od 2016 r. wzrosła ponad dwukrotnie. Obecnie istnieje ponad 400 tematycznych funduszy ETF.

Co to jest inwestowanie tematyczne i jak działa?

Inwestowanie tematyczne jest coraz częściej wykorzystywane w ramach portfeli składających się z wielu rodzajów aktywów. Nie ogranicza się do poszczególnych państw, koncentrując się zamiast tego na lokalizowaniu spółek i aktywów z całego świata, które mogą korzystać ze zmieniających się warunków rynkowych.

W istocie inwestycje tematyczne polegają na znalezieniu oczekiwanych zmian w społeczeństwie, ekonomii czy technologii oraz branż i przedsiębiorstw, które mogą na tych zmianach skorzystać. Aby to osiągnąć, należy przyjąć bardziej holistyczne podejście – pozwoli ono na zidentyfikowanie trendów, które wkrótce staną się codziennością.

Obserwując trendy, takie jak samochody elektryczne czy rozwój pracy zdalnej, do budowy portfeli inwestycyjnych inwestorzy mogą wykorzystywać ETF-y tematyczne. Fundusze tego rodzaju gromadzą aktywa, które korespondują z danym tematem.

Wśród ważnych tematów, których podejmują się fundusze, są między innymi big data, ekologiczna motoryzacja czy zwiększenie mobilności społeczeństw.

Dobór odpowiednich tematów

Postęp technologiczny i odkrycia naukowe, które wcześniej wymagały poświęcenia im dziesięcioleci prac, teraz przynoszą zmiany w ciągu kilku lat. Jednocześnie dynamiczne zmiany społeczne i klimatyczne tworzą wiele możliwości. Pojawienie się Przemysłu 4.0 – odnoszącego się do obecnego rozwoju technologii przemysłowej, automatyzacji i udostępniania danych – spowodowało zmianę globalnego środowiska inwestycyjnego. Ponadto wpływ mają również ciągłe zmiany preferencji konsumentów.

Dla tych, którzy szukają inwestycji związanych z konkretnym krajem, sektorem lub stylem inwestowania, prawie na pewno znajdzie się odpowiedni fundusz ETF zarządzający aktywami odpowiadającymi wybranej strategii. Rozwijające się fundusze ETF oferują niewielkie pozycje w szybko rozwijających się sektorach.

Identyfikacja dochodowego tematu inwestycyjnego jest trudna i nie można zagwarantować, że dokonany przez inwestora wybór doprowadzi do sukcesu. Inwestorzy tematyczni nieustannie szukają wskazówek, że przyszłe zdarzenie lub okoliczność nastąpi lub będzie trwać w sposób, który pomoże im w inwestowaniu w dany rodzaj aktywów. Chociaż testowanie hipotez jest niezbędne, należy pamiętać, że celem jest skupienie się na rzeczywistych wydarzeniach, a nie domniemanych.

Macro Trends

 

Jakie są przykłady głównych makrotrendów?

Podczas gdy niektóre zmiany trendów są krótkoterminowe, zmiany makro odnoszą się do trendów globalnych, które na ogromną skalę wpływają na gospodarkę i życie milionów ludzi. Trendy te oddziałują w dłuższym czasie. Znaczący postęp technologiczny dokonany w ciągu ostatnich dziesięcioleci jest typowym przykładem makrotrendu, ponieważ pojawienie się nowych technologii doprowadziło do gwałtownego rozwoju prawie każdego sektoru. Na przykład w 2017 roku na rynku było zgłoszonych 17 miliardów urządzeń; w 2030 r. liczba ta wzrośnie o 125 miliardów.

Zastanawiasz się, na jakie makrotrendy warto zwrócić obecnie uwagę? Przygotowaliśmy krótkie zestawienie tematów, które zalecamy zgłębić, zanim podejmiesz się inwestowania tematycznego.

 • Internet, który zrewolucjonizuje korzystanie z urządzeń codziennego użytku. Lodówka, która sama składa zamówienia czy pełna integracja domowych urządzeń to coraz popularniejsze rozwiązania.
 • Przemysł 4.0 i automatyzacja produkcji umożliwią realizowanie procesów produkcyjnych bez angażowania pracowników do prostych prac i eliminowanie błędów na produkcji.
 • Starzejące się społeczeństwa, szczególnie w Ameryce Północnej oraz Europie. Tzw. srebrna gospodarka będzie mieć coraz większe znaczenie w gospodarkach państw rozwiniętych.
 • Odnawialne źródła energii, których celem jest nie tylko dostarczenie taniej energii, ale również ochrona planety dla przyszłych pokoleń. W konsekwencji oczekuje się, że do 2050 r. ilość energii wytwarzanej przez energię słoneczną i wiatrową wzrośnie o 43%.
 • Nowa globalna dynamika bogactwa i pojawienie się znaczącego światowego bogactwa spowoduje wzrost nowej zamożnej bazy konsumenckiej, skoncentrowanej w Azji i krajach rozwijających się. W 2050 roku dzisiejsze wschodzące gospodarki rynkowe będą stanowić 6 z 7 największych gospodarek.
 • Exodus mieszkańców wsi do miast. Ten trend dotyczy przede wszystkim państw, w których występuje znaczne rozwarstwienie zamożności i różnice możliwości podjęcia pracy występujące między wsią a miastem. Szacuje się, że do 2050 r. 2/3 światowej populacji będzie mieszkać w miastach. W latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku liczba ta stanowiła mniej niż 1/3 światowej populacji. Aby zatem poradzić sobie z przeludnieniem wielu miast, konieczne będzie stworzenie lepszej infrastruktury i nowych metod prowadzenia działalności gospodarczej.

To tylko wybrane trendy, które zyskują na istotności we współczesnej gospodarce.

How to assemble a thematically driven portfolio

 

Jak zbudować portfolio tematyczne

Istnieje kilka wskazówek, których warto przestrzegać przy wyborze określonych akcji lub rodzajów aktywów.eToro prowadzi listę spółek, które spełniają kryteria dla każdego podejścia tematycznego – tylko firmy, których działalność koncentruje się głównie na jednym temacie, są brane pod uwagę pod kątem inwestycji. Tematyczna „czystość” jest podstawowym kryterium przyjęcia.

 1. Określanie przyszłych trendów

Inwestorzy muszą rozpoznawać zarówno trendy, jak i czynniki wyznaczające trendy, aby znaleźć opłacalne inwestycje. Ważne jest, aby wziąć pod uwagę rodzaj firm, które mogą istnieć i odnosić sukcesy w przyszłości.

Szukając wzorca, warto pamiętać o kilku rzeczach:

 • Czy obserwowana zmiana ma dla rynku znaczenie strukturalne ?
 • Czy ma charakter krótko- czy długoterminowy?
 • Czy trend może doprowadzić do znaczących zakłóceń w branży?
 1. Wybór sektorów gospodarki

Podczas przeprowadzania wstępnych badań należy pamiętać o kilku rzeczach. Należy zbadać oraz porównać mocne i słabe strony różnych klas aktywów. Podczas analizy porównawczej należy mierzyć zmienność i ryzyko zarówno tematu, jak i całego rynku.

W zależności od wielkości portfela istotne będą również inne zmienne, w tym stopień korelacji między aktywami, możliwość wystąpienia poważnych zdarzeń ryzyka oraz wrażliwość inwestycji. W skomplikowanym środowisku inwestycyjnym inwestorzy zwiększają swoje szanse na osiągnięcie lepszych zwrotów, analizując ekspozycje sektorowe, a następnie wybierając miejsce i sposób inwestowania.

Portfele można personalizować i dostosowywać do profilu ryzyka inwestora. Aby dokonać odpowiednich prognoz, należy wziąć pod uwagę wszystkie branże i sektory, które mogą czerpać korzyści z długoterminowego trendu. Inwestorzy mogą wybrać dla swojego portfela mieszankę funduszy ETF ważoną kapitalizacją rynkową lub ryzykiem.W przypadku inwestorów o umiarkowanym apetycie na ryzyko portfele mogą być nieco bardziej elastyczne, dopasowane i uzupełnione innymi, bardziej bezpiecznymi aktywami.

 1. Profile przedsiębiorstw

Następnie inwestor może skupić się na selekcji spółek mających istotny wpływ w sektorach, które są beneficjentami zidentyfikowanych trendów. Inwestowanie bezpośrednio w akcje spółek wymaga dokładnej analizy fundamentalnej i szukania okazji na zakup w atrakcyjnych cenach.

 1. Modyfikowanie i dostosowywanie portfolio inwestycyjnego

Zrównoważenie portfeli to standardowa praktyka, której celem jest osiągnięcie największego zwrotu przy najmniejszym ryzyku. Gdy wyniki strategii składowych zaczynają się różnić, inwestorzy powinni zaktualizować swój portfel, aby przywrócić go do zgodności z pierwotną strategią. Pomysły inwestycyjne powinny być uwzględniane w miarę ich pojawiania się, aby zagwarantować, że portfel akcji jest stale dostosowany do tematu, na którym się opierają.

 1. Cierpliwość

Aby zmaksymalizować szanse na pomyślny wynik, należy rozumieć, że tylko niektóre projekty skorzystają z ram tematycznych. Te, które są lepiej dopasowane do nowych warunków rynkowych, podejmują szybkie decyzje i skutecznie prowadzą działalność, a co za tym idzie, z większym prawdopodobieństwem odnotują gwałtowny zwrot. Czas jest również istotnym czynnikiem przy każdej okazji inwestycyjnej. W przypadku długoterminowych zysków cierpliwość jest niezbędna.

Przykład inwestycji tematycznych

Idąca w setki liczba funduszy ETF oferujących możliwość inwestowania tematycznego potrafi przyprawić o zawrót głowy. Przygotowaliśmy krótki opis przykładów inwestycji tematycznych dostępnych na platformie eToro:

InTheGame: obejmuje czołowe firmy z branży gier i zapewnia dostęp do jednego z najgorętszych i największych rynków na świecie. Oprócz spółek z związanych grami w portfolio znajdują się spółki produkujące półprzewodniki oraz rozwiązania VR i AR.

FashionPortfolio:ma pomóc inwestorom długoterminowym w czerpaniu korzyści z potencjału sektora mody. Portfolio inwestycyjne obejmuje m.in. spółki związane z: odzieżą sportową, bielizną, obuwiem oraz innymi kategoriami produktów związanych z rynkiem odzieży.

Renewable Energy:w tym portfolio znajdują się globalne przedsiębiorstwa publiczne z sektora energii odnawialnej. Przykłady branż, które obejmuje portfel, to: energia słoneczna, odpady, recykling, infrastruktura elektryczna i zrównoważony transport.

Driverless:ten plan inwestycyjny przedstawia tematyczny portfel najlepszych spółek z Ameryki Północnej, Europy i Azji. Korzystając z tego portfela, inwestorzy mogą uzyskać dostęp do czołowych producentów branży motoryzacyjnej, zaawansowanych technologii i oprogramowania.

IHI:iShares oferuje metody inwestowania zgodne z trendami na całym świecie. Fundusz stawia na różnorodność i trwałość portfela. IShares US Medical Devices ETF odwzorowuje inwestycje w technologie medyczne w USA. Fundusz ETF jest nadzorowany przez BlackRock Fund Advisors z siedzibą w Nowym Jorku.

SOXX:fundusz ETF iShares PHLX Semiconductor to fundusz giełdowy, który jest przedmiotem obrotu w sposób podobny do akcji i reprezentuje zbiór różnych aktywów.

Plusy i minusy inwestowania tematycznego

Po bliższym przyjrzeniu się inwestowaniu tematycznemu oraz po poznaniu głównych jego zasad warto omówić związane z nim wady i zalety.

Plusy

 • W porównaniu z tradycyjnymi lub pasywnymi funduszami jedną z najważniejszych zalet inwestowania tematycznego jest jego silniejsza koncentracja. Tradycyjne fundusze inwestycyjne zazwyczaj zawierają w swoich portfelach  40-80 spółek. Ze względu na nacisk (niekiedy zbyt duży) na różnorodność, zwroty są relatywnie niskie. Nadmierna dywersyfikacja w niektórych przypadkach może obniżać potencjał wzrostu naszego portfela inwestycyjnego.
 • Inwestowanie tematyczne ułatwia dokonywanie rozsądnych wyborów inwestycyjnych. Inwestycję tematyczną najlepiej realizują inwestorzy, którzy doskonale rozumieją spółki i trendy w danym obszarze. W konsekwencji ogromnej wiedzy inwestor posiada szereg różnych kompetencji związanych z obszarem, w który inwestuje. To znacznie ułatwia dokonywanie świadomych wyborów, które doprowadzą do długoterminowego sukcesu i rentowności.
 • Tematyczne metody inwestowania są również niezwykle elastyczne, a wyniki mogą znacznie różnić się między sobą – w zależności od preferencji inwestora. Obecność tej cechy jest mniej powszechna w innych strategiach funduszy, szczególnie tych, które śledzą indeks. Jak wspomniano wcześniej, mimo że fundusze tematyczne są bardzo skoncentrowane (jak omówiono powyżej), inwestorzy nadal mogą osiągnąć dywersyfikację, tworząc portfele wielotematyczne.

Minusy

 • Ryzyko związane z funduszami tematycznymi jest znaczne, ponieważ są uzależnione od określonej koncepcji lub tematu, który w zależności od trafności wyboru może, ale nie musi, zapewniać wysokie zwroty.
 • Inwestując w tematyczne fundusze inwestycyjne, należy mieć świadomość, że koszty związane z zarządzaniem mogą być wyższe niż w przypadku innych funduszy inwestycyjnych. Zwiększone koszty zarządzania są uzasadnione tym, że odkrycie tematu oraz dogłębna analiza sektorów i przedsiębiorstw wymagają rozległych analiz, dokładnych badań i szczegółowej wiedzy.
 • Zmienność jest jednym z głównych problemów tematycznych ETF-ów. Przyjmuje się założenie, że im bardziej skoncentrowany portfel, tym większa potencjalna zmienność.

Czy warto tematycznie inwestować w ETF-y?

Inwestowanie tematyczne pozwala czerpać zyski z obecnych i przyszłych trendów. Ze względu na swój przyszłościowy charakter może pomóc w inwestowaniu w spółki i branże przyszłości.

ETF-y tematyczne umożliwiają inwestorom, którzy chcą skupić się na określonym sektorze lub pomyśle, inwestowanie poprzez zakup ETF-ów zamiast prowadzenia analiz pojedynczych spółek. Jeśli inwestor dostrzega potencjał chmury obliczeniowej, może zainwestować w ETF, który zapewni mu ekspozycję na wiele spółek działających w tej branży.

Warto jednak pamiętać o wyższych kosztach niż w przypadku popularnych ETF-ów podążających za największymi indeksami giełdowymi, jak np. S&P 500.

Czy inwestycje tematyczne mogą zwiększyć różnorodność portfela?

Podobnie jak w przypadku każdego wyboru inwestycyjnego przed zakupem jakichkolwiek akcji dobrze jest zbadać cele, ryzyko, opłaty i koszty każdego funduszu inwestycyjnego. Inwestorzy mogą samodzielnie kupować akcje według określonej wagi w portfelu. Innym, bardziej zautomatyzowanym sposobem jest zakup funduszy ETF, które zapewniają szeroką dywersyfikację w ramach wybranego tematu inwestycyjnego.

Internetowe platformy handlowe demokratyzują wybory inwestycyjne, obniżając koszty i zwiększając dostępność. Istnieje naturalna tendencja do uczestniczenia w tematach – takich jak silny rozwój technologiczny – gdy mają one znaczący wpływ globalny. Chociaż wiele z tych trendów odnosi sukcesy, tak samo wiele się nie sprawdza. Ważne jest, aby upewnić się, że spółka jest płynna, a popularność produktu i potencjał zarobkowy mają długoterminową siłę. Inwestorzy, zanim rozpoczną inwestowanie tematyczne, zawsze powinni  sprawdzać ryzyko i płynność oraz przeprowadzać szeroko zakrojone analizy.

Podsumowanie

Weryfikowanie prognoz inwestorów jest łatwe po czasie. Znacznie trudniejsze jest inwestowanie w przyszłe trendy, które naszym zdaniem odcisną piętno na gospodarce i codziennym życiu. Pojawiające się możliwości i zmiany strukturalne, które zapewniają inwestorom większe zyski , to dwa kluczowe elementy inwestycji tematycznych.

Aby osiągnąć sukces finansowy, portfel musi równoważyć ryzyko i zwrot. Świat nieustannie się zmienia poprzez mnogość nowych megatrendów technicznych, ekonomicznych i geopolitycznych, a także przyszłych trendów, które już zaczęły się manifestować. Wyprzedzenie krzywej pomoże inwestorom czerpać korzyści z tych zmian.

Znajdź odpowiedni temat swoich inwestycji na eToro


Niniejsze treści posiadają charakter wyłącznie edukacyjny i nie stanowią usługi doradztwa inwestycyjnego, osobistej rekomendacji, oferty lub namowy do kupna bądź sprzedaży jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Podczas przygotowywania niniejszego materiału nie uwzględniano konkretnych celów inwestycyjnych i sytuacji finansowej. Nie został on sporządzony zgodnie z wymogami prawnymi i regulacyjnymi określającymi zasady promowania niezależnych badań. Wszelkie odniesienia do historycznych wyników instrumentów finansowych, indeksów lub konfekcjonowanych produktów inwestycyjnych nie stanowią gwarancji przyszłych wyników i nie należy ich w ten sposób interpretować.

eToro nie gwarantuje oraz nie ponosi odpowiedzialności względem dokładności lub kompletności treści niniejszego przewodnika. Zanim zainwestujesz jakikolwiek kapitał, upewnij się, że rozumiesz ryzyko związane z jego obrotem. Nigdy nie ryzykuj więcej niż jesteś gotów stracić.