eToro zapewnia swoim klientom bezpłatne ubezpieczenie wykupione w towarzystwie Lloyd’s of London, należącym do ścisłej światowej czołówki dostawców ubezpieczeń specjalistycznych — gwarantuje ono pokrycie kwoty do 1 miliona EUR, GBP lub AUD (w zależności od regionu). Ubezpieczeniem automatycznie obejmowani są wszyscy klienci eToro — rejestracja nie jest wymagana.

Ubezpieczenie obejmuje roszczenia Uprawnionych Klientów (spółek eToro (Europe) Ltd., eToro (UK) Ltd. i eToro AUS Capital Limited), którzy mogliby ponieść straty w rezultacie mało prawdopodobnego przypadku niewypłacalności firmy eToro, a także w razie wystąpienia Przypadku Niewłaściwego Postępowania (zgodnie z definicją we właściwej Polisie).

Ubezpieczenie obejmuje: (i) kwotę do 1 miliona EUR, GBP lub AUD (w zależności od objętego nadzorem podmiotu); (ii) do kwoty łącznego limitu wykupionego przez eToro; oraz (iii) z zastrzeżeniem kwoty udziału własnego (zgodnie z definicją we właściwej Polisie).

Ubezpieczenie obejmuje gotówkę, wszystkie pozycje na kontraktach CFD, a także papiery wartościowe. Należy zauważyć, że inwestowanie w kryptoaktywa (inaczej niż w oparciu o kontrakty CFD) nie jest objęte ubezpieczeniem, zgodnie z warunkami obowiązującej Polisy.

Trzy warstwy ochrony

Klienci eToro objęci są trzema warstwami ochrony na wypadek (mało prawdopodobnej) niewypłacalności eToro.

  • Wyznaczony likwidator: w przypadku niewypłacalności wyznaczony likwidator będzie zarządzać aktywami firmy eToro i ewentualnym podziałem środków pieniężnych pomiędzy jej klientów.
  • Ochrona ustawowa: w przypadku klientów objętych regulacjami FCA lub CySEC obowiązują pewne ustawowe systemy (odpowiednio FSCS i ICF), w ramach których klienci otrzymują rekompensatę w przypadku niewypłacalności oraz niedoboru środków klienta.

FSCS (FCA) oferuje ochronę do kwoty 85 000 GBP, podczas gdy ICS (CySEC) oferuje ochronę do kwoty 20 000 EUR.

  • Ubezpieczenie prywatne: ta inwestycyjna polisa ubezpieczeniowa towarzystwa Lloyd’s of London obejmuje straty poniesione w wyniku niewypłacalności, z zastrzeżeniem kwoty udziału własnego i do kwoty 1 miliona GBP/EUR/AUD na klienta, jak opisano powyżej.  

 

Ubezpieczenie eToro — często zadawane pytania

 

eToro oferuje też usługi dodatkowe, takie jak:

Twoje środki utrzymywane są na wydzielonym rachunku

Najwyższym priorytetem eToro jest troska o bezpieczeństwo klientów i ich środków. Z tego powodu absolutnie wszystkie środki wpłacane przez klientów są utrzymywane na osobnym, wydzielonym rachunku. Oznacza to, że nawet w przypadku (mało prawdopodobnej) niewypłacalności firmy eToro Twoje środki będą bezpieczne.

BEZPŁATNY rachunek demonstracyjny z 100 000 USD

Odkryj prostotę i łatwość obsługi platformy eToro dzięki BEZPŁATNEMU rachunkowi demonstracyjnemu na kwotę 100 000 USD. Otwieraj i zamykaj pozycje, buduj wirtualny portfel dzięki akcjom dostępnym z 0% prowizji, kryptowalutom oraz innym klasom aktywów, a także doskonal swoje umiejętności w zakresie inwestowania krótko- i długoterminowego.

Zacznij teraz

Obowiązuje Regulamin. Więcej informacji można znaleźć w Regulaminie ubezpieczeń eToro.