Rozporządzenie AUS – Zastrzeżenia prawne i ostrzeżenia przed ryzykiem

Pełne wyłączenie odpowiedzialności CFD

eToro AUS Capital Ltd ACN 612 791 803 AFSL 491139. Instrumenty pochodne OTC to produkty finansowe oparte na wykorzystaniu efektu dźwigni finansowej. Obrót instrumentami pochodnymi OTC nie powoduje posiadania aktywów bazowych. Handel instrumentami pochodnymi OTC wiąże się z wysokim poziomem ryzyka i może skutkować utratą całej inwestycji. W związku z powyższym, instrumenty pochodne OTC mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Nie powinieneś/nie powinnaś inwestować pieniędzy, na których utratę nie możesz sobie pozwolić. Zanim zdecydujesz się na handel, powinieneś/powinnaś zasięgnąć porady niezależnego i odpowiednio licencjonowanego doradcy finansowego oraz upewnić się, że jesteś przygotowany/-a na ryzyko i posiadasz odpowiednie doświadczenie oraz wiedzę. Informacje te mają wyłącznie charakter ogólny i zostały przygotowane bez uwzględnienia Twoich celów, sytuacji finansowej lub potrzeb. Przed podjęciem decyzji o handlu z nami należy zasięgnąć niezależnej porady i wziąć pod uwagę nasze Oświadczenie o ujawnieniu produktu (PDS) oraz Określenie rynku docelowego (TMD).

Pełne wyłączenie odpowiedzialności – Akcje 

Serwis eToro ARSN 637 489 466 obsługiwany jest przez Gleneagle Asset Management ACN 103 162 278 AFSL 226199 i promowany przez eToro AUS Capital Limited ACN 612 791 803 AFSL 491139.  Inwestowanie w akcje za pośrednictwem zarządzanego programu inwestycyjnego nie skutkuje bezpośrednim posiadaniem aktywów bazowych. Program posiada własność prawną; inwestor posiada własność faktyczną (beneficial ownership), tzn. akcje przechowywane są w Twoim imieniu.  Ponieważ program posiada własność prawną, nie posiadasz żadnych praw do papierów wartościowych, w tym prawa głosu. Akcje są niezbywalne. Twój kapitał jest narażony na ryzyko. Przed dokonaniem transakcji należy zapoznać się z Oświadczeniem o ujawnieniu produktu (PDS) oraz z Określeniem rynku docelowego (TMD).

Pełne wyłączenie odpowiedzialności krypto 

eToro AUS Capital Limited ACN 612 791 803 AFSL 491139. Handel kryptoaktywami jest nieuregulowany i wysoce spekulacyjny. Brak ochrony konsumenta.  Ryzykujesz utratę całego swojego kapitału. Zapoznaj się z naszym Regulaminem.

Pełne wyłączenie odpowiedzialności CopyTrade 

eToro AUS Capital Ltd. ACN 612 791 803 AFSL 491139. Inwestowanie społecznościowe. Handel z eToro poprzez śledzenie i/lub kopiowanie lub replikowanie transakcji innych inwestorów wiąże się z wysokim poziomem ryzyka, nawet w przypadku śledzenia i/lub kopiowania, lub replikowania najlepszych inwestorów. Takie ryzyko oznacza, iż możesz śledzić/kopiować decyzje handlowe możliwie niedoświadczonych lub nieprofesjonalnych inwestorów lub inwestorów, których ostateczny cel, zamiary lub status finansowy mogą różnić się od Twojego. eToro nie zatwierdza ani nie popiera żadnego z kont transakcyjnych, które klienci zdecydują się kopiować. Wszelkie instrukcje i działania związane z kopiowanymi transakcjami zostaną automatycznie zreplikowane na Twoim koncie, w tym zamówienia stop loss, take profit oraz zamykanie transakcji. W przypadku, gdy zdecydujesz się kopiować określone konto handlowe, będziesz kopiować wszystkie jego przyszłe transakcje; możesz również wybrać śledzenie istniejących transakcji. eToro nie ponosi odpowiedzialności za decyzje lub działania podjęte przez jakiegokolwiek inwestora, którego zdecydujesz się kopiować. eToro może wynagradzać popularnych handlowców eToro, których Ty lub inne osoby zdecydujecie się kopiować. Wyniki osiągnięte przez członka społeczności eToro w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem jego przyszłych wyników.  Przed dokonaniem transakcji należy zapoznać się z Oświadczeniem o ujawnieniu produktu (PDS) oraz z Określeniem rynku docelowego (TMD).

Pełne wyłączenie odpowiedzialności – Inteligentne portfele

eToro AUS Capital Limited ACN 612 791 803 AFSL 491139. Inteligentne portfele eToro grupują aktywa lub inwestorów w oparciu o z góry określony temat lub strategię za pomocą zautomatyzowanych, opartych na algorytmach lub uczeniu maszynowym narzędziach z ograniczoną lub żadną interakcją ludzką. eToro działa jako użytkownik nadrzędny, inwestując prawdziwe środki w celu stworzenia portfela do skopiowania przez klientów eToro. Inteligentne portfele nie są funduszami inwestycyjnymi typu ETF ani funduszami hedgingowymi i nie są dostosowane do Twoich konkretnych celów, sytuacji finansowej lub potrzeb.

Inteligentne portfele mogą zawierać instrumenty pochodne OTC. Instrumenty pochodne OTC to produkty finansowe oparte na wykorzystaniu efektu dźwigni finansowej i uważane są one za spekulacyjne. Instrumenty pochodne OTC mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów.

Przed dokonaniem transakcji zaleca się uzyskanie niezależnej porady i zapoznanie się z Oświadczeniem o ujawnieniu produktu oraz Określeniem rynku docelowego (PDS i TMD).