Czy muszę płacić podatek od moich dywidend?

Otrzymanie wypłaty dywidendy jest w niektórych przypadkach i jurysdykcjach zdarzeniem podlegającym opodatkowaniu. Procent pobieranego podatku zależy od przepisów prawa kraju, w którym spółka zarejestrowana jest spółka wypłacająca dywidendę. Należy pamiętać, że po otrzymaniu dywidendy użytkownik może nadal podlegać obowiązkowi podatkowemu w zależności od kraju zamieszkania i tego, czy kraj ten posiada obowiązującą umowę podatkową.