Kiedy uiszczę opłatę za inwestycje kryptograficzne?

Wpływ spreadu będzie zawsze uwzględniany w rachunku zysków i strat użytkownika, natychmiast po otwarciu zlecenia i na czas trwania otwartej pozycji. 

 Za każdym razem, gdy otwierasz lub zamykasz pozycję kryptoaktywa, płacisz opłatę w wysokości 1%. Opłaty zawarte są w cenie KUPNA lub SPRZEDAŻY, którą widzisz na ekranie podczas otwierania lub zamykania pozycji. Prosimy pamiętać, iż rachunek zysków i strat dla każdej pozycji obejmuje zarówno opłatę w wysokości 1%, jaką uiściłeś/-aś przy jej otwarciu, jak i opłatę w wysokości 1%, którą ZAPŁACISZ po jej zamknięciu. W ten sposób możesz zawsze monitorować wyniki swoich inwestycji kryptograficznych, mając już rozliczone koszty opłat inwestycyjnych. 

Koszt spreadu zostanie sprecyzowany po zamknięciu pozycji z zastrzeżeniem wszelkich zmian ceny rynkowej, które mogą wystąpić między momentem otwarcia i zamknięcia pozycji przez użytkownika. 

Uwaga: Model ten nie dotyczy akcji i funduszy ETF oznaczonych jako „zero prowizji”, w których cena nie obejmuje żadnych dodatkowych opłat ani marż. Opłaty eToro za akcje i fundusze ETF znajdziesz tutaj.