Gdzie mogę zobaczyć moje wypłaty dywidendy?

Historię wszystkich wypłat dywidend można znaleźć na wyciągu z konta.

 

Po pierwsze, musisz uzyskać dostęp do swojego wyciągu z konta. Możesz dowiedzieć się tutaj jak to zrobić.

 

Po otwarciu wyciągu zobaczysz część poświęconą dywidendom. Pokazuje wszystkie wypłaty dywidend – uznanych lub obciążonych – w wybranym okresie czasu.

 

Każdą wypłatę dywidendy można zidentyfikować na podstawie daty wypłaty, nazwy instrumentu oraz identyfikatora pozycji, typu aktywów i kodu ISIN. 

 

Każda płatność jest pokazana jako kwota netto w USD, wraz z kwotą podatku potrąconego u źródła w USD oraz stawką podatku potrąconego u źródła.