Czym jest kalendarz dywidend?

Kalendarz dywidend pokazuje wszystkie istotne dane związane ze zbliżającymi się dywidendami. 

 

Kalendarz pokazuje pierwszy dzień notowania akcji bez prawa do dywidendy, datę wypłaty, kwotę pieniężną każdej dywidendy wypłacanej w formie akcji przypadającą na akcję, nazwę firmy i sektor. 

 

Dywidendy wypłacane w formie akcji uporządkowane są według kapitalizacji rynkowej i można je wyszukiwać według nazwy firmy, symbolu lub daty.