Co to jest gwałtowny skok rynku?

Skok rynku jest to znaczny wzrost lub spadek kursu aktywów w krótkim okresie czasu, w godzinach rynkowych.

 

Skoki rynkowe występują w zmiennych warunkach rynkowych i są często związane z wydarzeniami i ogłoszeniami.

 

 

Skok rynku może spowodować, że określony przez Ciebie poziom Stop Loss lub Take Profit zostanie osiągnięty lub przekroczony. Jeśli żądany kurs nie znajduje się w obrocie na rynku, transakcja zostanie zamknięta po następnym dostępnym kursie. W rezultacie można stracić lub zyskać więcej niż się spodziewano na transakcji. Nie rekompensujemy tych przypadków, ponieważ nie wpływamy na warunki lub wydarzenia rynkowe.

 

Należy pamiętać, że skoki na rynku mogą być nieprzewidywalne. Jednakże, istnieją wydarzenia zaplanowane z wyprzedzeniem – wybory i raporty zysków , na przykład – więc można oczekiwać, że wahania rynku będą bardziej prawdopodobne w pewnych momentach.

 

Zobacz też: