Czy mogę kupować akcje bez prowizji?

Inwestowanie w akcje bez prowizji jest dostępne dla wszystkich użytkowników eToro, z wyjątkiem USA.

 

Oznacza to, że można inwestować w aktywa bazowe akcji bez

 • narzutu
 • opłat za wystawianie
 • opłat za zarządzanie
 • opłat za rolowanie
 • Mają zastosowanie inne opłaty
 

Zerowa prowizja obowiązuje w przypadku inwestowania w nielewarowane pozycje na akcjach KUPN Ai nie dotyczy akcji CFD.

 

Zerowa prowizja dotyczy wszystkich akcji dostępnych wyłącznie na następujących giełdach:

 • NYSE
 • NASDAQ
 • Amsterdam
 • Bruksela
 • Frankfurt
 • Lizbona
 • Londyn
 • Madryt
 • Paryż
 • Sztokholm
 • Zurych

 

Pozycje z dźwignią, pozycje krótkie i pozycje na akcjach notowanych na giełdach niewymienionych na powyższej liście będą realizowane jako CFD i w związku z tym będą obciążone prowizją i innymi odpowiednimi opłatami.

 

Należy pamiętać, że aby otworzyć swoją pierwszą transakcję z prowizją 0%, należy przeczytać i zaakceptować nasze Warunki Produktów Finansowych, Oświadczenie o Ujawnieniu Produktów oraz Przewodnik po Usługach Finansowych za pośrednictwem wyskakującego okienka na platformie. Może być również konieczne podpisanie formularza W-8BEN, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij tutaj.

 

Dowiedz się więcej o inwestowaniu w akcje na eToro tutaj.