Czy moje działania handlowe mogą być ograniczone?

Użytkownicy eToro mogą otwierać i zamykać pozycje według własnego uznania, tak długo jak pozwalają na to warunki rynkowe.

 

Należy pamiętać, że eToro nie kontroluje ruchów ani płynności żadnego instrumentu lub rynku i dlatego nie możemy zagwarantować, że wyjątkowe wydarzenia nie będą miały miejsca. W przypadku wystąpienia takich zdarzeń ograniczenia handlu mogą zostać wprowadzone przez naszych dostawców płynności lub przez samą giełdę, co może obejmować między innymi czasowe wyłączenie określonych transakcji, takich jak strony KUPNA lub SPRZEDAŻY określonych instrumentów lub czasowe wyłączenie wyjątkowo niestabilnego lub o niskiej płynności rynku. eToro może również uznać za konieczne nałożenie ograniczeń w oparciu o sytuację rynkową lub względy związane z zarządzaniem ryzykiem.