Czym jest wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego?

Depozyt zabezpieczający jest częścią kapitału gotówkowego na Twoim rachunku wymaganą do utrzymywania otwartych pozycji. Aby móc swobodnie inwestować, musisz mieć na rachunku wystarczającą kwotę kapitału gotówkowego.

 

W rzadkich przypadkach warunki rynkowe mogą spowodować, że Twój kapitał gotówkowy stanie się ujemny. eToro wezwie Cię wówczas do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego. Oznacza to, że eToro zamknie wszystkie otwarte pozycje i zawiesi inwestycje na Twoim rachunku. Wznowienie inwestycji stanie się ponownie możliwe po zamknięciu wszystkich pozycji, gdy kapitał gotówkowy przestanie być ujemny.

 

Na przykład jeśli kapitał gotówkowy wynosi -50 USD, a bieżąca wartość otwartych pozycji nie przekracza 50 USD (włączając niezrealizowany zysk), eToro zamknie wszystkie otwarte pozycje, aby zapobiec osiągnięciu przez rachunek ujemnego salda kapitału gotówkowego.

 

Aby dowiedzieć się więcej o wymaganiach dotyczących depozytu zabezpieczającego, zapoznaj się z naszym Regulaminem.

 

Czym jest kapitał gotówkowy?

Kapitał gotówkowy to całkowita wartość rzeczywistych środków, w tym zainwestowanych i niezainwestowanych środków + niezrealizowanych zysków i strat. Saldo kapitału gotówkowego można sprawdzić w dowolnym momencie na platformie eToro, klikając zakładkę „Wypłać środki” na lewym pasku bocznym, a następnie opcję „Pokaż podział”.

 

Jakie skutki ma wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego?

Jeśli poziomy parametrów Twojego rachunku osiągną wartości zbliżone do uzasadniających wystosowanie wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego (osiągnięcie salda kapitału własnego na poziomie 20%), za pośrednictwem platformy otrzymasz powiadomienie o możliwości wystosowania wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego. Możesz wtedy zdecydować, czy chcesz uniknąć konsekwencji wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego, zamykając pozycje samodzielnie bądź wpłacając dodatkowe środki. W przypadku gdy faktycznie otrzymasz wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego, zamkniemy wszystkie Twoje otwarte pozycje i zawiesimy inwestycje na Twoim rachunku. Po zamknięciu wszystkich pozycji zweryfikujemy saldo Twojego kapitału gotówkowego. Jeśli nadal będzie ono ujemne, a Twój rachunek będzie się do tego kwalifikować, to w ramach naszej polityki zabezpieczenia przed ujemnym saldem pokryjemy stratę i przywrócimy zerowe saldo Twojego kapitału własnego. Wznowienie inwestycji stanie się ponownie możliwe, gdy kapitał gotówkowy przestanie być ujemny.

 

Czy wystosowanie wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego jest możliwe, gdy saldo łącznego kapitału jest dodatnie?

Tak. Wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego wystosowywane jest, gdy poziom kapitału gotówkowego na rachunku jest niewystarczający. Kwota podana w prawym dolnym rogu listy obserwowanych i portfela to łączny kapitał własny rachunku, który uwzględnia wszelkie otrzymane bonusy eToro. Jeśli łączny kapitał własny uwzględnia bonusy eToro, można otrzymać wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego mimo tego że podawana kwota łącznego kapitału własnego jest dodatnia, jako że podstawą kalkulacji depozytu zabezpieczającego jest wyłącznie rzeczywisty kapitał gotówkowy.

 

Jak można uniknąć wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego?

W celu uniknięcia wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego należy upewnić się, że dostępna na rachunku kwota kapitału gotówkowego jest wystarczająca. Należy okresowo sprawdzać poziom kapitału gotówkowego, zwracając baczną uwagę na otrzymywane od eToro powiadomienia o możliwości wystosowania wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego. Jeśli będziesz mieć inne pytania dotyczące wezwań do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego, bez wahania kontaktuj się z Działem Obsługi Klienta eToro.