Jak ustawić zlecenie Stop Loss?

Zlecenie Stop Loss (SL) jest obowiązkowe dla każdej pozycji, z wyjątkiem nielewarowanych pozycji długich (KUPNA).

 

Przykładowo, inwestujemy 1000 USD w platynę, zajmując pozycję KUP — oznacza to, że oczekujemy wzrostu kursu platyny.

 

  1. Kliknij zlecenie STOP LOSS, aby ustawić parametry zlecenia odpowiednio do określonej sytuacji na rynku. Wprowadź kurs lub wykorzystaj przyciski + i - , aby to móc zmieniać ustawienie SL o jeden pips. W tym przykładzie zlecenie SL jest ustawione na poziomie 484,3. Zatem jeśli cena spadnie do 484,3, automatycznie uruchomi się zlecenie Stop Loss i pozycja zostanie zamknięta.

 

  1. Możesz również kliknąć przycisk KWOTA, aby zobaczyć i ustawić wartość SL jako wartość pieniężną. W naszym przykładzie kurs 484,3 dla zlecenia SL jest równy -500 USD — oznacza to, że wartość pozycji spadnie o 500 USD, zlecenie Stop Loss zostanie uruchomione i pozycja zostanie zamknięta automatycznie.

 

  1. Ponieważ jest to nielewarowana pozycja KUPNA, masz możliwość zaznaczenia opcji Bez SL, co pozwala na całkowite wyłączenie zlecenia Stop Loss.

 

Parametry zlecenia SL można ustawić w dowolnym momencie, gdy transakcja jest otwarta. Wystarczy wykonać następujące działania:

  • Kliknij określoną pozycję w portfelu w celu otwarcia okna „Edytuj pozycję”.
  • Kliknij STOP LOSS. Jeśli nie zostało włączone zlecenie Stop Loss, a chcesz to zrobić, kliknij Ustaw SL.
  • Wprowadź parametry zlecenia Stop Loss.
  • Kliknij Zaktualizuj, aby zachować zmiany.

 

Należy pamiętać, że po otwarciu transakcji możliwe będzie zwiększenie progu Stop Loss poza maksymalną dozwoloną wartość dostępną podczas otwierania transakcji. Wiąże się to ze stosownym obciążeniem funduszy z dostępnego salda. Więcej informacji można znaleźć tutaj.