Jak ustawić poziom zlecenia Take Profit („Realizuj zysk”)?

Zlecenie Take Profit (TP) jest obowiązkowe dla każdej pozycji, z wyjątkiem nielewarowanych pozycji KUPNA.

 

W tym przykładzie inwestujemy 1000 USD w złoto, zajmując pozycję KUP — oznacza to, że oczekujemy wzrostu kursu złota.

  1. Kliknij zlecenie TAKE PROFIT, aby ustawić parametry zlecenia odpowiednio do określonej sytuacji na rynku. Wprowadź kurs lub użyj przycisków + i - , aby zmieniać poziom TP co jeden pips. W tym przykładzie zlecenie TP jest ustawione na poziomie 2635,23. Jeśli zatem kurs wzrośnie do 2635,23, zlecenie Take Profit spowoduje automatyczne zamknięcie pozycji.
  2. Możesz również kliknąć przycisk KWOTA, aby zobaczyć i ustawić wartość TP jako wartość pieniężną. W naszym przykładzie kurs 2635,23 dla zlecenia TP odpowiada zyskowi 500 USD — oznacza to, że w przypadku gdy wartość pozycji wzrośnie o 500 USD, zlecenie Take Profit zostanie uruchomione i pozycja zostanie zamknięta automatycznie.
  3. Ponieważ jest to nielewarowana pozycja KUPNA, masz możliwość zaznaczenia opcji Bez TP, co pozwala na całkowite wyłączenie zlecenia Take Profit.
 

Parametry zlecenia Take Profit można ustawić w dowolnym momencie, gdy transakcja jest otwarta. Wystarczy wykonać następujące działania:

  • Kliknij określoną pozycję w portfelu w celu otwarcia okna „Edytuj pozycję”.
  • Kliknij opcję TAKE PROFIT („realizuj zysk”). Jeśli nie zostało włączone zlecenie Take Profit, a chcesz to zrobić, kliknij opcję Ustaw TP.
  • Dostosuj ustawienia swojego zlecenia Take Profit.
  • Kliknij Zaktualizuj, aby zachować zmiany.