Co to jest dywidenda?

Kwota pieniężna, którą spółka regularnie wypłaca swoim udziałowcom z osiąganych zysków lub rezerw.

Dywidendy są wypłacane w oparciu o udział każdego akcjonariusza w spółce i oferują mu określoną kwotę pieniędzy na każdą posiadaną przez niego akcję. Jeśli np. Apple ogłosi dywidendę w wysokości 0,80 USD na akcję, akcjonariusz posiadający 50 akcji otrzyma dywidendę w wysokości 40 USD.

 

Procedura podziału dywidendy obejmuje cztery ważne daty:

  1. Data deklaracji: dzień, w którym zarząd spółki ogłasza zamiar wypłaty dywidendy. Zarząd ogłasza również kwotę dywidendy, dzień rozliczenia dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy.
  2. Dzień rozliczenia dywidendy: pierwszy dzień notowań akcji bez prawa do dywidendy. Dywidendę otrzymają wyłącznie osoby będące właścicielami akcji przed takim dniem.
  3. Dzień ustalenia prawa do dywidendy: dzień, w którym spółka sprawdza rejestr akcjonariuszy, aby ustalić, kto jest uprawniony do utrzymania dywidendy. Dzień ten bezpośrednio poprzedza dzień rozliczenia dywidendy.
  4. Data wypłaty: jest to dzień, w którym dywidenda zostanie faktycznie przekazana akcjonariuszom spółki.

 

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak eToro wypłaca dywidendy.