Czym jest pozycja SPRZEDAŻY?

Inwestowanie na eToro opiera się na strategii i nastrojach:

  • inwestor, który sądzi, że cena określonego instrumentu będzie rosnąć, otworzy pozycję KUPNA;
  • inwestor, który sądzi, że cena określonego instrumentu będzie spadać, otworzy pozycję SPRZEDAŻY.

 

Zajęcie pozycji SPRZEDAŻY — nazywane również „sprzedażą krótką” — jest zatem zazwyczaj stosowane albo w sytuacji, gdy rynki spadają, albo jako narzędzie zabezpieczające. Na platformie eToro sprzedaż krótka odbywa się w oparciu o kontrakty na różnice kursowe (CFD).

 

Aby zająć pozycję SPRZEDAŻY, przełącz ustawienie z KUPNO na SPRZEDAŻ w oknie „Zajmij pozycję”:

 

Podobnie jak na wszystkich platformach inwestycyjnych, ceny na eToro podawane są ze spreadem, co oznacza, że ceny KUPNA i SPRZEDAŻY różnią się (cena KUPNA jest zawsze wyższa). Gdy zajmiesz pozycję SPRZEDAŻY, zostaje ona otwarta po kursie SPRZEDAŻY. Wartość pozycji rośnie w miarę spadku ceny instrumentu, bądź maleje w miarę wzrostu jego ceny. Pozycja SPRZEDAŻY zamykana jest po cenie KUPNA.

 

Pozycje SPRZEDAŻY wyświetlane są w Twoim portfelu w następujący sposób:

 

Należy pamiętać, że każda pozycja KUPNA lub SPRZEDAŻY jest osobną transakcją. Innymi słowy, otwarcie pozycji SPRZEDAŻY instrumentu, w który już zainwestowano, nie spowoduje zamknięcia otwartej pozycji KUPNA. Każda pozycja to osobna inwestycja.