Czym jest ochrona przez ujemnym saldem?

Istnieje możliwość, że Twoje dostępne saldo stanie się ujemne. Może się tak zdarzyć, gdy całe dostępne saldo jest zainwestowane w otwarte pozycje i potrącane są opłaty za rolowanie przez noc bądź występują straty na inwestycjach. W większości przypadków saldo rachunku pozostaje jednak dodatnie.

W rzadkich przypadkach warunki rynkowe mogą spowodować, że Twój kapitał własny stanie się ujemny. eToro podejmie wówczas działania będące skutkiem niezrealizowanego wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego: zamkniemy wszystkie Twoje otwarte pozycje. W ramach naszej polityki zabezpeczenia przed ujemnym saldem pokryjemy następnie stratę i przywrócimy zerowe saldo Twojego kapitału własnego.

Oznacza to, że nigdy nie możesz stracić więcej środków niż wpłacisz na swój rachunek eToro.