Co naprawdę kupuję, gdy nabywam akcje na eToro?

Gdy otwierasz nielewarowaną pozycję KUPNA (długą) na akcjach, inwestujesz w aktywa bazowe, a akcje są kupowane w Twoim imieniu. Dotyczy to również akcji ułamkowych: na eToro możesz na przykład zainwestować zaledwie 50 USD, aby kupić część akcji, której cena jednostkowa wynosi 1000 USD.

Gdy otwierasz nielewarowaną pozycję KUPNA (długą) na akcjach, nie płacisz żadnej prowizji* – bez marży, bez opłat za zlecenie i zarządzanie.

eToro oferuje również dodatkowe funkcje oparte na inwestowaniu w kontrakty CFD. Za pomocą kontraktów CFD można otwierać pozycje SPRZEDAŻY (krótkie) i korzystać z dźwigni finansowej. Należy pamiętać, że zawarcie kontraktu CFD nie oznacza zostania właścicielem akcji. Każda z inwestycji w kontrakty CFD będzie oznaczona na liście transakcji jako „CFD”.

Platforma inwestycyjna eToro nie jest giełdą ani rynkiem. Oznacza to, że możesz KUPOWAĆ lub SPRZEDAWAĆ akcje w obrębie platformy inwestycyjnej eToro, nie jest natomiast możliwe przenoszenie otwartych pozycji z twojego konta eToro do innego brokera lub na rzecz innej osoby. Może natomiast zamykać pozycje i wypłacać swoje środki, jeśli tak zdecydujesz. Jeśli otworzysz pozycję na akcjach na platformie inwestycyjnej eToro, eToro będzie przechowywać akcje w twoim imieniu na wyodrębnionym wspólnym koncie. Jeśli spółka wypłaci dywidendy, twoje saldo zostanie zaktualizowane zgodnie ze stanem posiadanych akcji. Nie możesz natomiast w tym momencie korzystać z przysługujących ci jako akcjonariuszowi praw głosu.

 

*Uwaga:

Zerowa prowizja dostępna jest dla klientów eToro (Europe) Ltd, eToro (UK) Ltd oraz eToro AUS Capital Limited (AFSL 491139). Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej. Aby dowiedzieć się, którym regulacjom podlega Twój rachunek, kliknij tutaj.

Wszelkie transakcje giełdowe dokonywane na giełdach w Mediolanie i Arabii Saudyjskiej realizowane są jako kontrakty CFD, niezależnie od przepisów dotyczących rachunku.